Jørgen Hellestveit, produktdirektør i FINN eiendom

Økning i boligannonser og høy interesse i markedet

Ferske tall fra FINN eiendom viser en nedgang i første kvartal, men at markedet nå har begynt å jevne seg ut.

Onsdag 6. mai presenterte Schibsted sin rapport for første kvartal av 2020. Tallene for FINN totalt viste solide resultater med ni prosent flere annonsebesøk enn første kvartal i fjor og 16 prosent vekst i april. I tillegg kunne man rapportere om positiv utvikling i annonsepublisering, med 15 prosent vekst i første kvartal, og 25 prosent vekst i april, sammenlignet med samme periode i fjor. Når vi bryter ned tallene kan vi se hvordan koronakrisen har påvirket de ulike markedene, og for FINN eiendom har det betydd en ujevn fordeling i tilbud og etterspørsel etter boliger.

Stor interesse blant boligkjøpere

- Vi ser en svært god vekst i trafikken på boligannonsene. I forhold til april 2019 har det vært 18 prosent flere besøk på annonsene i april i år, noe som indikerer en stor interesse blant norske boligkjøpere, sier Jørgen Hellestveit, produktdirektør i FINN eiendom.

Han sier videre at det spesielt er “Bolig til salgs” og “Bolig til leie” som bidrar til den høye veksten. Fritidsmarkedet er, ikke overraskende, påvirket av restriksjonene til hytteopphold i perioden vi nå har lagt bak oss.

- Ser vi på antall publiserte annonser, har vi en nedgang på 12 prosent i mars og 10 prosent i april. I uke 17 så vi en forbedring, da nedgangen var på “kun” 5 prosent.

  • Nye publiserte annonser på FINN eiendom første kvartal og april 2020

- Når trafikken på FINN eiendom øker og antall boligannonser går ned, vil dette bidra til at hver enkelt annonse får mer effekt. Det er tydelig at de 2,3 millionene nordmenn som besøker boligannonser på FINN hvert år, fortsatt er nysgjerrige på markedet, men situasjonen har nok skapt en del usikkerhet.

  • Trafikk til boligannonser på FINN eiendom første kvartal og april 2020

Økning i boligannonser etter påske

Antall nye annonsepubliseringer på kategorien “Bolig til salgs” er hittil i år ned med 3,8 prosent sammenlignet med fjoråret. Isolert sett for første kvartal var nedgangen på 4 prosent, og for april var den på 3 prosent. Fra midten av mars til midten av april (uke 12-14) så vi et markant fall i antall nye annonsepubliseringer, men dette har tatt seg mer opp igjen siden påsken.

- Vi ser en økning i annonser som blir tatt av markedet og publisert på nytt. Disse annonsene hadde en oppgang på 10 prosent i april, sier Hellestveit.

Når det gjelder besøk på annonser under “Bolig til salgs” har vi en trafikkvekst på 5,1 prosent i første kvartal, og 22,4 prosent økning i april. Vi pleier også å se på trafikken på disse annonsene i løpet av de første syv dagene etter publisering. Det er da mesteparten av trafikken kommer, på grunn av plassering øverst i søkeresultatet og at annonsen går ut som e-postvarsling. Da kan vi sammenligne annonsetrafikken på samme grunnlag.

For annonser på “Bolig til salgs” er det en økning på 12 prosent i april mot samme måned i fjor, når vi måler trafikken de første syv dagene. Annonser for boliger i Rogaland skiller seg ut med 25 prosent trafikkvekst, mens Troms og Finnmark er de eneste områdene med nedgang (6 prosent). Boliger i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger har hatt 13 prosent mer trafikk, og det gir en marginal økt interesse for å bo i disse byene enn ellers i landet.

Drømmen om småbruk i kraftig vekst

Hvis vi deler annonsene inn i prisantydning, ser vi at interessen for boliger i høyere prisklasser har hatt mest økning i april. Disse tallene representerer nok også at mange bruker tid på FINN eiendom for å bli inspirert og drømme seg bort i disse dager.

  • Økning i trafikk til annonser på FINN fordelt etter prisantydning

En annen trend som kan bekrefte dette er at annonser for småbruk og gårdsbruk har en økning på hele 38 prosent i april!

- Vi så et markant fall i antall solgte boliger i uke 12-15, men er nå tilbake på nivå med ukene før 12. mars. Det er særlig sterkt med 1811 solgte boliger i uke 18 som inkluderte 1. mai, forklarer produktdirektøren.

Høy interesse for fritidsboliger tross lavt tilbud

Hytteforbudet som gjaldt inntil 20. april, har påvirket markedet for fritidsboliger kraftig. Antall nye annonsepubliseringer falt med 36,6 prosent i mars, og hele 60,5 prosent i april. Det gir en nedgang på 22,6 prosent hittil i 2020 sammenlignet med samme periode i fjor.

Trafikken på annonser for fritidsboliger hadde også en nedgang. I første kvartal var nedgangen på 2,8 prosent og 5,8 prosent i april.

- Det legges ut færre fritidsboliger, men antall besøk holder seg relativt stabilt og ligger nesten på nivå med fjoråret. Dette gir da en økning i gjennonsnittlig antall annonsebesøk, sett opp mot antall publiserte annonser, avslutter Hellestveit.