Rødt hus på svaberg ved sjøen

Økning i fritidsboligmarkedet på FINN eiendom

Den gode veksten i annonsetrafikk for boliger til salgs på FINN eiendom fortsetter, og med april snart tilbakelagt ligger vi an til en god økning fra fjoråret. Opphevingen av hytteforbudet ser ut til å også påvirke interessen, for nå vokser også annonsetrafikken for fritidsboliger.

I perioden fra 1. til 27. april ligger vi over fjorårets tall for besøk på Bolig til salgs-annonser. Det gir en foreløpig vekst på 17 prosent for hele april mot 2019, så det ligger an til en bra trafikkvekst på tross av spesielle tider. Ser vi på uke 17 isolert er det 14 prosent flere besøk enn samme uke i fjor. Uke mot uke har det vært vekst i antall besøk, med 6,85 millioner i uke 16 og 7,2 millioner i uke 17.

  • Eiendom inforgrafikk corona6

Når det gjelder markedet for fritidsboliger, så vi at det lå lavere enn normalt frem til påsken. Trafikktallene for påsken 2020 var også lavere enn i 2019, men høyere enn i 2018, og kan skyldes hytteforbudet og at mange satt på gjerdet for å se an hvordan situasjonen utartet seg.

- I ukene etter påske har vi sett at trafikktallene har stabilisert seg og det er nå like mange besøk på hytteannonser som i fjor, forteller Kamilla Wehrmann, forretningsutvikler i FINN eiendom.

Sannsynligheten for at de fleste skal ha norgesferie til sommeren, samt opphevingen av hytteforbudet fra 20. april, har gitt økning i tallene, og vi tror de vil fortsette å øke i tiden fremover. Dette så vi bevis på i uke 17 da trafikken på "Fritidsbolig til salgs" var høyere enn i tilsvarende uke i fjor.

- Antallet som er inne og ser på hytter er også stabilt, og det betyr at annonsene som nå ligger ute får mange besøk. I de områdene som tidligere het Østfold fylke og Akershus fylke, er det faktisk flere besøk til annonser for fritidsbolig enn i samme periode i 2019.

Geografiske forskjeller for fritidsbolig

Vi ser også forskjeller i annonsebesøk for ulike geografiske områder. Her har vi sett på tall for perioden 1. mars til 26. april, sammenlignet med samme periode i 2019.

Flere områder i Agder og Viken er populære for fritidsboliger, og da gjerne typiske steder for sommerhytter. Annonser i disse områdene har i snitt 32 prosent flere besøk, og 22 prosent flere sidevisninger. Sommerhytter i de tidligere fylkene Telemark og Vestfold, og Akershus er spesielt populære. Disse annonsene skiller seg ut med god økning i antall annonsebesøk på henholdsvis 45 og 37 prosent.

Fritidsboliger i de områdene som tidligere var fylkene Hedmark, Oppland og Buskerud hadde i snitt 46 prosent flere besøk og 33 prosent flere sidevisninger i perioden, sammenlignet med snitt per publiserte annonse for samme periode i fjor.

- Vi ser at det legges ut færre hytter, men unike besøkende og antall besøk holder seg stabilt og ligger på omtrent samme nivå som fjoråret. Dette gir da en økning i snitt antall besøkende og unike besøkende sett opp mot antall publiserte annonser.

Visningspåmelding fortsetter å øke

Siden vi lanserte knappen “Visningspåmelding” i boligannonser på FINN 23. mars, har stadig flere aktivert denne funksjonaliteten i sine annonser. Løsningen ser ut til å være populær blant potensielle kjøpere, og vi har i dag har vi passert 100 000 klikk på knappen. I forrige uke isolert hadde vi et snitt på 1,5 klikk per aktive annonse med visningspåmelding aktivert.

Det gleder oss også å se at flere og flere meglere tilbyr visningspåmelding. Hele 77 prosent av alle aktive boligannonser har nå aktivert knappen.

  • Eiendom visningspåmelding

Slik fungerer visningspåmelding

For at tjenesten skal virke må det overføres en lenke til FINN per annonse med teksten “Visningspåmelding”. Meglersystemene som benytter FINN.no er informert om dette. Kjedene er selv ansvarlige for påmeldingsskjemaet. Visningspåmelding er aktivert og tilgjengelig for alle kategorier på FINN eiendom, med unntak av “Bolig ønskes leid” og “Bedrifter til salg”.

Trenger du hjelp? Ta kontakt med din kontaktperson hos FINN eiendom, eller send oss en e-post på eiendomkoordinator@finn.no.