Christian Printzell Halvorsen, administrerende direktør i FINN

Vekst for FINN både første kvartal og i april 2020

Ferske tall viser hvordan markedsplassen har blitt påvirket i tiden etter 12. mars.

Onsdag 6. mai presenterte Schibsted sin rapport for første kvartal 2020, og tallene viser et solid resultat for FINN, tross koronakrisen. Med unntak av uke 12 har trafikken til annonsene på FINN vokst gjennom hele første kvartal, og totalt hadde markedsplassen ni prosent flere besøk på annonsene i denne perioden sammenlignet med samme periode i 2019.

Den solide trafikkveksten har fortsatt i april, som ble FINNs sterkeste måned noensinne, med en vekst på hele 16 prosent!

  • Utviklingen i annonsetrafikk (besøk til annonser) på FINN i januar, februar, mars og april 2018, 2019 og 2020.

Rekordtall for FINN i april

Når det gjelder utviklingen i antall nye publiserte annonser, ligger veksten for første kvartal på 15 prosent, mens veksten for april ligger på hele 25 prosent. Det ble publisert over 1,1 million nye annonser på FINN i løpet av april, noe som er ny rekord.

- FINN merket en nedgang i annonsetrafikk og -publiseringer de første ukene etter at koronatiltakene trådte i kraft. Tendensene vi har sett mot slutten av april er imidlertid at brukerne har kommet tilbake for fullt, mens fallet i nye annonsepubliseringer avtar noe på markedene Jobb, Eiendom og Motor, sier Christian Printzell Halvorsen, administrerende direktør i FINN og EVP Nordic Marketplaces.

Ifølge Printzell Halvorsen har koronakrisen påvirket de ulike markedsplassene på ulike måter.

- For eksempel har Torget hatt en meget høy publiseringsvekst i tiden etter 12. mars, og det er særlig aktiviteten der som har vært med på å trekke opp annonsetallet på FINN for første kvartal og april. Både fordi private brukere rydder hjemme, og fordi vi ser en tilstrømning av bedrifter som i økende grad bruker FINN som sin digitale kanal for å nå ut til kundene.

Jobb, Eiendom og Motor hardest rammet

Markedsplassene som har blitt hardest rammet av koronakrisen er Jobb, Eiendom og Motor. Her merket man et fall i både annonsetrafikk og -publiseringer i tiden etter 12. mars.

  • Utviklingen i antall nye publiserte annonser på markedsplassene Jobb, Eiendom og Motor fra januar til og med april 2020.

- Med en stor økning i permitteringer og arbeidsledighet har antall publiserte stillingsannonser på Jobb vært vesentlig lavere i tiden etter 12. mars. Også på Eiendom og Motor ser man en tilbakegang, men her har det utviklet seg noe mer positivt mot slutten av april, forteller Printzell Halvorsen:

- Når det gjelder trafikken til annonsene, så vi også en nedgang rett etter 12. mars, men her stabiliserte tallene seg fort. Utover i april har vi merket solid trafikkvekst både på Jobb, Eiendom og Motor. Særlig på Motor, hvor etterspørselen har vært uten sidestykke. Totalt er motor opp 17,7 prosent og etterspørselen i fritidsmarkedene, spesielt båt, har eksplodert. Her er det nå en vekst på 37 prosent i år sammenlignet med i fjor.