Dame holder mobiltelefon i hendene områdesøk

Nyhet: nå kan du tegne områdesøk med frihånd

Vi er i ferd med å lansere fritegnet områdesøk i boligannonser på FINN. Dette gjør det enklere for potensielle boligkjøpere å tegne området de er interesserte i.

Først ut i mobilversjon

Det nye områdesøket vi nå tester ut gjør det mulig for brukerne å tegne inn sitt eget søkeområde i kartet. Denne funksjonaliteten er veldig spennende, og vil gjøre geosøket betraktelig bedre for våre brukere og dekke langt flere behov enn hva det har gjort tidligere.

Muligheten for å tegne inn på kartet vil være en add-on til det gamle georadius-søket. Vi er nå ute til 50 prosent av brukerne på iOS, og 30 prosent på Android, men det er ikke ute på web enda. Vi jobber kontinuerlig med forbedring av løsningen teknisk og vil i nær fremtid både kunne skru opp og ned andelen brukere vi viser løsningen til.

Boligkjøpere kan tegne inn tidligere kommunegrenser

Spesielt etter fylkes- og kommunereformen nå i 2020 har det blitt vanskeligere for brukere å finne sitt område i områdehierarkiet. Etter kommunesammenslåingene har vi jobbet med å forbedre denne delen av vårt søk, og denne nye løsningen vil gjøre det mulig for brukerne å nå tegne inn sin gamle kommune, sin bydel, nabolag, gate, skolekrets, og lignende.

I tillegg til denne nye funksjonaliteten for å tegne inn sitt eget område, vil vi også opprette underområder i følgende sammenslåtte kommuner: Asker, Drammen, Indre Østfold, Lillestrøm, Nordre Follo, Alver, Kinn og Ålesund.

Følg med i vårt nyhetsbrev for mer informasjon om nyheter på FINN eiendom!

  • Slik presenteres det nye områdesøket i mobilversjonen til FINN eiendom

    Slik presenteres det nye områdesøket i mobilversjonen til FINN eiendom