Sikkerhet trakassering Getty Images 1286844080

Slik jobber FINN mot trakassering på tjenesten

FINN-brukere kommuniserer over nett og for de aller fleste, er dette en positiv opplevelse. Dessverre er det slik at noen opplever trakassering av ulik sort.


De fleste oppfører seg veldig bra når de kjøper eller selger på FINN. Likevel hender det at Forbrukertrygghetsavdelingen i FINN mottar klager fra brukere på andres dårlige oppførsel på markedsplassen, forteller sikkerhetssjef og leder for forbrukertrygghet på FINN, Geir Petter Gjefsen.

- Kommunikasjon over nett gjør det enkelt for oss, men det er også slik at det er ting som blir sagt i en melding til ukjente på nett, man aldri ville sagt direkte til en person. Dette ser vi dessverre av og til i meldingene mellom FINN-brukere, forteller Gjefsen.

  • Sikkerhetssjef og leder Forbrukertrygghet i FINN, Geir Petter Gjefsen, forklarer hvorfor FINN-kontoen din bør holdes privat.

Hva gjør FINN med problemet?

- I FINN jobber vi proaktivt med å identifisere brukere som sender trakasserende meldinger, spesielt gjelder dette seksuell trakassering mot kvinner i meldingstjenesten vår. Det er svært uheldig at dette skjer og vi jobber daglig med å motarbeide dette. Vi har ulike tekniske muligheter for å identifisere trakassering, men det er også noe vi jobber med manuelt daglig og slår hardt ned på, sier sikkerhetsjef Gjefsen.

Hvis noen FINN-brukere opplever å få trakasserende meldinger i form av seksuell trakassering, rasistiske meldinger eller andre ufinheter, ønsker vi at de sier ifra til oss så fort som mulig ved å sende en mail til forbrukertrygghet@finn.no. I disse tilfellene vil vi gå igjennom samtalen og vi vil sende en advarsel til vedkommende eller sette igang strengere tiltak som utestengelse fra FINN for en kortere eller lengre periode.

- Vi har lav terskel for utestengelse fra FINN når det gjelder trakassering i alle former. Vårt mål er at alle FINN-brukere skal føle seg trygge når de bruker markedsplassen vår, sier Gjefsen.