Bildegalleri

Du bruker en gammel nettleser, som ikke støtter denne bildevisningen. Du kan se alle bildene i bildegalleriet.

RINGBANEN - HANGAREN - Leilighet i Stjørdals nye bydel

RINGBANEN - HANGAREN - Toppleilighet i bygget & vendt mot sydvest - Balkong - 2 soverom - Parkering & bod i p-kjeller.

Kart med kartnålRingbanen 26, F4-2, 7514 Stjørdal
Prisantydning3 665 000 kr
Totalpris
3 691 620 kr
Omkostninger
26 620 kr
Felleskost/mnd.
2 962 kr
Låneverdi
0 kr
Verditakst
0 kr

Planlegging

2022

Salgsstart

4. kvartal 2022

Byggestart

2. kvartal 2023

Overtakelse

Antatt ferdigstillelse 2. kvartal 2024.

Nøkkelinfo

Boligtype
Leilighet
Eieform
Eier (Selveier)
Soverom
2
Rom
3
Etasje
4
Antall etasjer
4
Primærrom
49 m²
Bruksareal
49 m²
Grunnflate
49 m²

Les mer om bruksareal her

Fasiliteter

Barnevennlig
Balkong/Terrasse
Garasje/P-plass
Heis

Visning

Ta kontakt for å avtale visning.Visningspåmelding

Beskrivelse

Innhold

Utbygger har på vegne av sameiet og realsameiene anledning til å inngå bindende avtale vedrørende serviceavtaler og andre avtaler innenfor garantitidens varighet med evt. følgende leverandører:
. Heisleverandør
. Leverandør av telefonlinje til heiskupeer
. Vaktmesterselskap, vaktselskap og serviceverter.
. Forretningsfører
. Leverandør av TV og internett
. Serviceavtaler garasjeport, sprinkler, ventilasjonsanlegg,
grunnvannspumpe, automatisk avlesning forbruk fjernvarme o.l., avfallssug og andre nødvendige avtaler for drift av fellesarealer.
.El-bil-lading

Standard

Se vedlagte leveransebeskrivelse og ev. romskjema som følger vedlagt.

Oppvarming

Boligens oppvarming består av:
Fjernvarme via radiatorer/gulvvarme. Kan være elektrisk varmekabler på baderom. Kostnader for fjernvarme er tatt inn i felleskostnader (à-konto, etter stipulert forbruk).

Beskaffenhet

Utbygger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere sameier, samt rett til å justere størrelsen på de enkelte sameiene i forhold til hva som er hensiktsmessig som følge av utbyggingstakt, fremtidig drift og bruksrettigheter. Utbygger tar forbehold om tomtens størrelse inntil organisering er besluttet og oppmålingsforretning er gjennomført.

Tomten opparbeides i henhold til utomhusplan og leveransebeskrivelse.

Beliggenhet

På Hangaren får du den perfekte blandingen av urban livsstil og effektiv hverdag. Med kun 8 minutters gange inn til handelssentrum med koselige butikker, kaféer, restauranter og kulturtilbud kan du ta pulsen på det som skjer på Stjørdal.

Med kort vei til barnehage, skole og jobb får du en enklere og mer effektiv hverdag. Her ligger matbutikken bare 4 minutter fra leiligheten, og ukes- og helgehandelen er
unnagjort på et blunk.

Fra leiligheten tar du heisen ned til en stor parkeringskjeller med egen sportsbod. Herifra er det kort vei ut på E14 eller E6 som tar deg til din destinasjon, enten det er hytta ved sjøen eller fjellet, storbyen Trondheim eller andre, spennende reisedestinasjoner. Fra Hangaren er det kort vei til langt bort for de reiselystne, med bare 8 minutter med bil til Værnes.

Adgang til utleie

Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner, dog med de begrensninger som ligger i eierseksjonsloven ifht. korttidsutleie som begrenset til 90 dager.

Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker.

Utleie skal meldes til sameiets styre.

Regulering

Området er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan Boligfeltet Ringbanen plan id: 1-275 med bestemmelser.

Kopi av reguleringsplan og kart kan fås utlevert hos megler, og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Det er gitt rammetillatelse for prosjektet datert
22.09.2022 og igangsettingstillatelse. Bygging er igangsatt.

Ferdigattest

Utbygger er ansvarlig for at det blir utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før overtakelse.

Manglende ferdigattest er ikke til hinder for overtakelse dersom de gjenstående arbeidene er av en slik karakter, for eksempel knyttet til ferdigstillelse av utomhusarbeider, at kommunen utsteder midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse vil det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

For overtakelse som gjennomføres i vinterhalvåret må det påregnes utstedelse av midlertidig brukstillatelse og ikke ferdigattest ettersom søknadspliktige utomhusarbeider ikke kan gjennomføres før klimatiske forhold gjør det mulig.

Vi gjør oppmerksom på at det i følge plan- og bygningsloven er ulovlig å ta boligen i bruk dersom midlertidig brukstillatelse ikke foreligger.

Beskrivelse (type bolig)

Leilighet - eierseksjon

Diverse

VEDLEGG
Vedtekter Sameiet Hangaren 1.
Budsjett Hangaren 1.
Vedtekter Sameiet Hangaren Fellesareal.
Budsjett Hangaren Fellesareal.
Vedtekter Hangaren Parkering
Budsjett Sameiet Hangaren Parkering

Informasjonen i salgsoppgaven er utarbeidet med bakgrunn i opplysninger mottatt fra det offentlige, utbygger og utbyggers leverandører. All informasjon er godkjent av selger, hvor selger innestår for innholdet. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste.

FORMUESVERDI
Skattemessig formuesverdi blir fastsatt av Skatteetaten etter ferdigstillelse av boligen.

Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

EIENDOMSSKATT
Stjørdal Kommune har pr. tiden ikke innført eiendomsskatt. Spørsmål om eiendomsskatt rettes til kommunen.

KOMMUNALE AVGIFTER
Da boligen selges som nybygg under oppføring, er grunnlaget og satsene ikke beregnet/fastsatt. Når boligen er overtatt, skal man oppgi P-ROM og S-ROM (sekundærrom, eks. innvendig bod) i selvangivelsen. Deretter vil boligverdi og kommunale avgifter beregnes. Ta kontakt med Skatt Midt Norge om du har flere spørsmål i denne forbindelsen.

FERDIG
Bygging er igangsatt og estimert ferdigstillelse 2. kvartal 2024. Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt vil ikke være avklart før utsendelse av innkalling til overtagelsesforretning som sendes ut senest 4 uker før forretningen skal avholdes.

Overtagelse kan tidligst skje når det foreligger midlertidig
brukstillatelse/ferdigattest, samt overtagelsesprotokoll signert av begge parter som bekrefter at overtagelse har funnet sted. Kjøper er forpliktet til å overta boligen på det tidspunkt den er ferdigstilt og innflytningsklar. En forutsetning for at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusive omkostninger er bekreftet mottatt
på meglers klientkonto.

Utbygger kan kreve overtakelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet.

Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt
ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter de regler som fremgår av Bustadoppføringslova § 18, jfr. også §§ 10 og 11. Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer
at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved evt salg av nåværende bolig, da bygg forsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse.

Dersom det oppstår en forsinkelse som berettiger dagmulkt, så skal denne beregnes fra det nye overtakelsestidspunktet.

Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger. Det gjøres oppmerksom på at oppgjørs- og overtagelsesdato vil kunne skje selv om det fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse av de
øvrige leiligheter/fellesarealer/ tekniske installasjoner.

Kjøper kan ikke nekte å overta selv om hjemmelsovergang ikke er gjennomført. Kjøpesummen vil bli stående på meglers klientkonto inntil nødvendige formaliteter er på plass, ev så kan utbetaling av oppgjør skje på bakgrunn av §47 garanti.

Boligen skal leveres i byggrengjort stand, og fellesarealer i ryddet stand. Kjøper aksepterer at alle befaringer, overtakelser og 1 års befaringer avholdes innenfor normal kontortid.


FORHÅNDSBEFARING AV BOLIG
Kjøper vil bli innkalt til forhåndsbefaring av boligen før overtagelse. Ved forhåndsbefaringen er målsettingen at boligen skal fremstå ferdig og uten synlige feil og mangler.
Dersom det oppdages kontraktsmessige mangler, blir disse
protokollført for utbedring før selve overtakelsen. På samme befaring vil man også avstemme at endrings- og tilleggsarbeider er i tråd med avtaler avtalt med entreprenørene. Det skal føres protokoll som skal signeres av begge parter.


OVERTAGELSE FELLESAREAL
Styret i eierseksjonssameiet vil gå overtakelse av fellesarealer, Herunder oppganger, heiser mm. Styret i Sameiet Hangaren Fellesareal vil gå overtakelse utomhusarealer, grønt, lek og veier.

Det gjøres oppmerksom på at overtagelse av fellesarealene kan skje etappevis da ferdigstillelse av slike arealer vil bero på prosjektets fremdrift.

Overtakelse av boligen med tilhørende andel fellesareal kan ikke nektes av kjøper selv om fellesareal/utomhus areal ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse, skal manglende ferdigstilte arbeider anmerkes i
overtagelsesprotokollen. Kjøper opplyses om muligheten til å tilbakeholde nødvendig beløp på meglers klientkonto som sikkerhet for manglene. Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med kostnadsbildet på manglene/d et ikke ferdigstilte arbeidet. Alternativt kan selger stille garanti for ferdigstillelsen, med beløpsfastsettelse utarbeidet
av takstmann. Oppfordring om tilbakeholdelse gjelder også for de forhold som gjenstår for å få utstedt ferdigattest.


GARANTIER
Det stilles garanti på 3 % av kjøpesummen som gjelder frem til overtakelse, og garanti tilsvarende 5 % av kjøpesummen for reklamasjonsperioden på fem år etter overtakelse, jf. buofl. § 12.

Unntatt fra dette er dersom kjøper er å anse som profesjonell part / næringsdrivende, da stilles det ikke garanti i ht buofl. § 12.

Hvis selger har tatt forbehold om oppstart av prosjektet er det da tilstrekkelig at selger stiller garanti straks etter at forbeholdene er bortfalt, jf. buofl. § 12 niende ledd. Det samme gjelder dersom kjøper har tatt forbehold med tilsvarende virkning.

Garanti skal uansett stilles før fysisk oppstart av grunnarbeider.

Dersom selger ønsker å få utbetalt beløp innbetalt av kjøper stilles det garanti etter buofl. § 47 for utbetalingen. Dersom selger ikke oppfyller plikten til straks å stille garanti, har kjøper rett til å holde tilbake alt vederlag frem til det er dokumentert at garantien foreligger.

Selger forbeholder seg retten til å endre garantibeløpene i samsvar med eventuelle lovendringer.


AVBESTILLING
Kjøper har avbestillingsrett etter buofl. § 52 etter at bindende avtale er inngått gjennom bud og budaksept. Ved kjøpers avbestilling reguleres erstatningen av buofl. § 53, slik at selger skal ha erstattet hele sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen. Kjøper gjøres oppmerksom på at det økonomiske tapet kan bli betydelig, bl.a. avhengig av markedsutviklingen fra kjøpekontraktens inngåelse.

Kontakt gjerne megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes.

Bestilte endrings- og tilleggsarbeider må uansett betales i sin helhet.


GENERELLE BETINGELSER
ORGANISERING
Bygget(ene) vil bli organisert som eierseksjonssameier i samsvar med eierseksjonsloven av 2017.

Eierseksjonssameiet vil bli fradelt som tilnærmet punkttomt. Endelig areal vil foreligge ved fradeling og matrikulering.

Utomhus og fellesareal vil bli fradelt med eget gnr./bnr.
Endelig areal vil foreligge ved fradeling og tinglysing av eiendommen. Alle eiendommer innenfor reguleringsplanen vil eie ideell andel i eiendommen(e) for områdets fellesareal.

Fellesarealer blir derigjennom organisert som et realsameie, som har til formål å drifte og vedlikeholde felles
grøntarealer/veier/lekeplasser. Fellesarealer overskjøtes med ideell andel til alle eiendommer i prosjektet innenfor reguleringsplanen. Dette gjøres helt til slutt når hele feltet er ferdigstilt. Gjennom «Sameiet Hangaren Fellesareal» er man pliktig til å vedstå seg og respektere realsameiets rettigheter og plikter. Sameiet vil ha eget budsjett og vedtekter. Kostnadene ved forvaltning av «Sameiet Hangaren Fellesareal» vil bli belastet via boligselskapets
felleskostnader. Det er utbyggers ansvar å gjennomføre overskjøtingen.

Utomhus og fellesareal anses som overtatt selv om hjemmel til realandel ikke er overskjøtet. Dette innebærer at utbygger
forbeholder seg retten til å foreta pro et contra avregning for påløpte kostnader herunder offentlig gebyr, og avgifter. Hjemmel til realandel i «Sameiet Hangaren Fellesareal» vil ikke bli overskjøtet før alle bruksenheter innenfor reguleringsplanen har rammetillatelse, og er seksjonert. Eiendommen vil overtas trinnvis etter nærmere angitt plan i takt med overtakelse av de ulike byggetrinn.

Utbygger forbeholder seg retten til å etablere ett eller flere
sameier/brl., samt rett til å justere størrelsen på de enkelte
sameiene i forhold til hva som er hensiktsmessig som følge av utbyggingstakt, fremtidig drift og bruksrettigheter. Selger tar forbehold om tomtens størrelse inntil organisering er besluttet og oppmålingsforretning er gjennomført.

Tomten opparbeides i henhold til utomhusplan og
leveransebeskrivelse.


FORSINKELSE
Utbygger kan ha rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene som gjelder i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent med og aksepterer at forsinkelser som skyldes force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir utbygger en rett til å forlenge fristen for overtakelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse dette forhold ved evt salg av nåværende bolig, da bygg forsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik
forsinkelse. Ved forsinkelse av leveranse i forhold til endelig oppgitt ferdigstillelsesdato har kjøper rett på dagmulkt etter de regler som fremgår av Bustadoppføringslova § 18, jfr. også §§ 10 og 11.

Krigshandlinger i Europa med tilhørende handelssanksjoner
medfører en uoversiktlig situasjon mht. leveringstid og -pris på ulike byggevarer. Dette kan medføre at det blir nødvendig å endre utførelse/materialvalg underveis i prosjektet, også slik at det påvirker den angitt standard. Dersom utførelsen blir endret slik at det blir en standardreduksjon, skal Kjøper gis en kompensasjon som
svarer til en forholdsmessig andel av den besparelse Utbygger ville oppnådd dersom den reduserte standarden var valgt ved inngåelse av kontrakt med utførende totalentreprenør, tillagt normalt påslag. Med forholdsmessig andel, menes den del av besparelsen som
naturlig faller på Kjøpers bolig. En standardreduksjon som generelt påvirker prosjektet, fordeles forholdsmessig etter boligenes bruksareal.


HVITVASKING
Hvitvaskningsreglene Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at eiendomsmegler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll i henhold til hvitvaskingsregelverket og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon, erklæring om sivilstatus vedr. PEP, (politisk eksponert person) samt oppgi evt. egenkapitalens opphav i forbindelse med utfylling av oppgjørsskjema.

Dersom eiendomsmegler ikke får utført slik kontroll plikter
eiendomsmegler å avstå fra å gjennomføre oppdraget/handelen. Eiendomsmeglingsforetaket fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.


SÆRLIGE BESTEMMELSER
ENDRING I KONTRAKTSPART
Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i henhold til kjøpebekreftelse og kjøpekontrakt. Dersom kjøper ønsker å endre kontraktspart/hjemmelsforhold, vil det påløpe et
administrasjonsgebyr til megler på kr 10.000,- inkl. mva. for
utarbeidelse av transportkontrakt og endring av skjøte/dokumenter. Dette gjelder også endring internt i egen familie, overdragelse til selskap og blancoskjøte. Endring krever selgers samtykke.


TRANSPORT AV AVTALEN
Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra selger, samt at
a) ny kjøper trer inn i de samme rettigheter og forpliktelser som følger av denne kontrakten og
b) eventuelle tilleggs- og endringskontrakter,
c) ny kjøper fremlegger tilfredsstillende finansieringsbekreftelse.

Videresalg før selgers forbehold er avklart og kjøpekontrakt er signert vil ikke bli akseptert. Etter denne dato, betinger selgers seg et administrasjonsgebyr på kr. 25.000,- inkl. mva. Megler vil ta et administrasjonsgebyr på kr. 20.000,- inkl. mva. ved salg av kontraktsposisjon.

Det gjøres oppmerksom på at meglerkostander knyttet til et
videresalg kommer i tillegg til dette. Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets markedsmateriell i sin markedsføring for transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers samtykke.

PROFESJONELL/NÆRINGSDRIVENDE
Der Kjøper1 er å anse som næringsdrivende og kjøper i ledd i næring med hensikt på framtidig avkastning, følger det av
bustadoppføringslova § 1 første ledd bokstav b at han ikke kan transportere en inngått kontrakt, men må selge på samme lovregulering som utbygger. Dette betyr at det må inngås egen separat kontrakt etter bustadoppføringslova mellom Kjøper1 og Kjøper2. Dette medfører at Kjøper1 må gi Kjøper2 de samme rettighetene som en forbruker ville ha fått om man kjøpte direkte fra utbygger. I denne situasjon vil det også medføre at Kjøper1 er pliktig til å stille egne nye garantier på lik linje som utbygger. Se eget punkt vedr.
garantistillelser.

Faste løpende utgifter

Vei, vann og avløp
Vann og avløp er offentlig tilknyttet. Eventuelt privat
vann- og avløpsnett mellom det offentlige tilknytningspunktet og frem til bygningskroppen skal
driftes og vedlikeholdes i fellesskap av de sameier
som er tilknyttet dette.

Tilknyttet offentlig vei via private internveier. Utgifter til brøyting og vedlikehold er inntatt i budsjett med stipulert beløp og dekkes av sameierne i felleskap.

Eiendommen har regulert adkomst iht. gjeldende
reguleringsplan.

Ligningsverdi (formuesverdi)

Skattemessig formuesverdi blir fastsatt av Skatteetaten etter ferdigstillelse av boligen.

Skatteetaten beregner boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til boligens beliggenhet, areal, byggeår og type bolig. Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Formuesverdien er
en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes normalt til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Sentrale lover

Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslova § 3. Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse. Bustadsoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova.

Forbehold

Utbyggers salgsforbehold er frafalt i e-post av 11.04.23.

Det tas forbehold om trykkfeil i salgsoppgaven.
Salgsoppgaven er ufullstendig uten alle vedlegg.

Seksjonen selges fri for pantheftelser, med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser, jf. Lov om eierseksjoner.

I tillegg har kommunen legalpant for forfalte kommunale avgifter iht. panteloven § 6-1. Pantene er begrenset oppad til 2G hver, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Eiendommen er under sammenføying/fradeling, og det er ennå ikke avklart hvilke servitutter som vil følge det nye bruksnummer.

Heftelser som ikke skal gjelde den nye eiendommen vil bli forsøkt slettet.

Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. Dog har utbygger opplyst at han ikke har kjennskap til slike erklæringer/ avtaler som har innvirkning på denne eiendommen.

I tillegg kan utbygger tinglyse ytterligere erklæringer/ servitutter mellom kjøpstidspunktet og ferdigstillelse av prosjektet, herunder gjensidige rettigheter og forpliktelser i forhold til naboeiendommer til bruk, drift og vedlikehold av f.eks. veger, avkjøringer, kjørearealer i garasjekjeller, gangveier, lekeplasser, parkeringsplasser, grøntarealer
etc. samt erklæringer/servitutter knyttet til evt. utbyggingsavtale for Utviklingsområdet med kommunen.

Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/ erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet.

Overtakelse

Representant fra utbygger vil gå ferdigbefaring og overtakelse med kjøper.

Viktig informasjon

Både enkeltpersoner og juridiske personer kan eie seksjoner i sameiet. Med en sameier menes den som står som eier, eller de som i fellesskap står som eiere av en bestemt seksjon.
- Den enkelte sameier står fritt til å selge sin seksjon til den han eller hun måtte ønske.
- Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie.
- Eier av hver enkelt eierandel har den fulle disposisjonsrett over sine respektive leiligheter. Med hensyn til bruken, er de enkelte forpliktet til å følge vanlige regler for husorden, vedtektenes bestemmelser og de til enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser.
- Eierne har den fulle råderett slik at eierandelen kan omsettes, pantsettes eller disponeres på annen måte.
- Boligen kan fritt leies ut. Forpliktelser og rettigheter etter disse vedtektene kan dog ikke skille fra eierandelen, og er den enkelte seksjonseiers fulle ansvar.
- Det skal ikke gjøres bygningsmessige forandringer som berører bærende/støttende elementer.
- Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal anmeldes til bygningsmyndighetene, må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes og arbeidene igangsettes. Hvis Det søkes om endringer som har vesentlig betydning for de øvrige sameierne skal styret forelegge spørsmålet for sameiermøtet til avgjørelse.
- Det må også søkes styregodkjennelse for forandringer som har innvirkning på bebyggelsens utseende, som f.eks. tv-antenner/parabol, varmepumpe, markiser, platter, levegger, maling e.l.
- En seksjonseier kan Med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. styret kan bare nekte å samtykke dersom Det foreligger en saklig grunn.
- Sameiet må i sine vedtekter, gjennom en bytteordning eller på annen måte, sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer Med nedsatt funksjonsevne, gjøres tilgjengelige for disse. en seksjonseier Med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren Med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning.

Tinglyste heftelser

Følgende heftelser vil følge eiendommen og kopi kan fås av megler. Kjøpers bank får prioritet etter disse heftelsene:

Rettighet - Tinglyst dato 20.02.64
LEIEAVTALE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE


Omnummerering Ved Kommuneendring - Tinglyst dato 01.01.18
Omnummerering ved kommuneendring

Registrering Av Grunn - Tinglyst dato 26.04.05
Registrering av grunn

Beliggenhet

kart
Logo

Meglerhuset Nylander avd Stjørdal

Grundighet lønner seg

Annonseinformasjon

FINN-kode328709868
Sist endret07. feb. 2024 09:43
Referanse83230135-Single

Rapporter annonse

Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.