Getty Images 1034982778 red

Hjerterom - Bolig til leie

Det forventes store mengder flyktninger til Norge i 2022. Her er informasjon til deg som ønsker å leie ut bolig til flyktninger.

Click here for English version

FINN hjerterom logo 2

Hva er Hjerterom - Bolig til leie?

Hjerterom - bolig til leie er en tjeneste der vi har gjort det enklere for utleiere, kommuner og flyktninger å finne og hjelpe hverandre. Flere kommuner i Norge skal bosette mange flyktninger i tiden fremover, men mangel på egnede boliger har blitt et problem. Her ønsker vi i FINN å hjelpe. Derfor har vi videreutviklet Hjerterom-tjenesten vår, som opprinnelig ble laget i 2016.

Hjerterom- bolig til leie gir private bolig til leie-annonsører mulighet til å markere annonsen sin med at de er åpne for å leie ut til flyktninger. Ved å gjøre dette, vil annonsen være synlig både på FINNs opprinnelige bolig til leie-tjeneste og på FINNs Hjerterom bolig til leie-tjeneste.

På FINN Hjerteroms bolig til leie-tjeneste vil utleieboliger fra private annonsører som kunne tenke seg å leie ut til flyktninger ligge samlet, slik at det er enkelt for kommuner eller flyktninger som ønsker å leie, å finne frem. Mer info om bosetting av flyktninger finner du også på IMDis nettsider.

For hver Hjerterom bolig til leie-annonse som opprettes i tiden fremover vil FINN donere et beløp som tilsvarer inntekten (prisen du betalte for annonsen, minus MVA) vi får på den annonsen til en eller flere veldedige organisasjoner som hjelper flyktninger i Norge. Dette kaller vi Hjerterom-fondet.

Opprett ny Hjerterom-annonse under "Eiendom":

Dette er prosessen når du leier ut til en flyktning:

➔ En kommuneansatt eller flyktningen selv tar kontakt med deg for å sette i gang leieprosessen

➔ Kommunen må godkjenne boligen, og flyktningen bør ikke signere kontrakt før kommunen har godkjent

➔ Kommunen eller flyktningen selv skriver under på leiekontrakten. Husleieloven gjelder for alle leieforhold. FINN kan hjelpe deg med en Digital leiekontrakt

➔ Kommunen vil i de fleste tilfeller hjelpe til med betaling av depositum, eller annen sikkerhet som for eksempel kommunal garanti

➔ Flyktningen betaler husleien selv, med stønad fra Introduksjonsprogrammet

Langsiktig leieforhold er ønskelig

De samme kravene til boligen gjelder som ved andre leieforhold. Boenheten må inneholde alle hovedfunksjoner, det vil si soveplass, stue, bad, kjøkken. Ta kontakt med kommunen hvis du er i tvil om din bolig er aktuell for utleie

Så langt det lar seg gjøre legger kommunen til rette for at utleier får møte potensielle leietakere. I likhet med andre leieforhold vil du som utleier bestemme selv hvem du vil leie ut til

Hvis språk er en utfordring, vil kommunen benytte seg av tolk. Flyktninger som bosettes i en kommune vil også starte på norskopplæring for å lære seg norsk

Kommunen ser etter alle typer boliger. Utleieprisen må være i samsvar med markedspris, standard og størrelse

Ved å merke annonsen din med FINN - Hjerterom viser du at du er åpen for å leie ut til mennesker som har fått oppholdstillatelse i Norge og trenger vår beskyttelse. Du avgjør likevel selv hvem du vil leie ut til.

Informasjonen er kvalitetssikret av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi.


Har du flere spørsmål om FINN Hjerterom-Bolig til leie? Ta kontakt med FINNs kundesenter.

Lag en Hjerterom-annonse