Slik kan du få gratis databrille av sjefen - skattefritt

Slik kan du få gratis databrille av sjefen - skattefritt

Nesten hver femte brillebruker kan ha rett til databriller betalt av arbeidsgiver, De som jobber foran dataskjerm og har behov for egne briller til å se på skjermen - såkalte terminalbriller - skal nemlig få dette gratis og skattefritt av arbeidsgiver.

Nesten hver femte brillebruker kan ha rett til databriller betalt av arbeidsgiver, viser ny undersøkelse. Helt skattefritt! Slik bruker du den ukjente ordningen.

Med sommeren over og lommeboken skrapet, er det viktig å spare der det spares kan. Her er et godt tips til hvordan du kan utnytte skatte- og arbeidslivsreglene:
De som jobber foran dataskjerm og har behov for egne briller til å se på skjermen - såkalte terminalbriller - skal nemlig få dette gratis og skattefritt av arbeidsgiver. Bestemmelsen er hjemlet som en forskrift fra Arbeidsdepartementet.

20 år gammel regel!

Det er en rettighet som har eksistert i 20 år, men fortsatt er det mange som ikke klar over den, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund. Av arbeidstakere som bruker briller, har kun 14 prosent en databrille som er helt eller delvis betalt av arbeidsgiver. Men ytterligere 18 prosent mener de kunne hatt behov for slike, viser en tidligere undersøkelse TNS Gallup har gjort for Norges Optikerforbund. En databrille vil som oftest være en enstyrke-brille som er tilpasset avstanden til dataskjermen. Det fine er også at dette er skattefritt! Dersom du får beskjed av optiker at du må bruke databrille, er det ikke skattepliktig for deg, sier advokat Per-Ole Hegdahl i NARF.

Må være nødvendig

I første omgang har du rett til å få dekket en synstest hos optiker.

Les mer om:

Stirre på små ting

Forebygging er en viktig årsak til at myndighetene stiller krav til dataarbeidsplasser.

Lovdata omtaler retten til databriller i paragraf 14-4.

Slik går du frem: