Slik kan du få gratis databrille av sjefen - skattefritt

Slik kan du få gratis databrille av sjefen - skattefritt

Nesten hver femte brillebruker kan ha rett til databriller betalt av arbeidsgiver, De som jobber foran dataskjerm og har behov for egne briller til å se på skjermen - såkalte terminalbriller - skal nemlig få dette gratis og skattefritt av arbeidsgiver.

Nesten hver femte brillebruker kan ha rett til databriller betalt av arbeidsgiver, viser ny undersøkelse. Helt skattefritt! Slik bruker du den ukjente ordningen.

Med sommeren over og lommeboken skrapet, er det viktig å spare der det spares kan. Her er et godt tips til hvordan du kan utnytte skatte- og arbeidslivsreglene:
De som jobber foran dataskjerm og har behov for egne briller til å se på skjermen - såkalte terminalbriller - skal nemlig få dette gratis og skattefritt av arbeidsgiver. Bestemmelsen er hjemlet som en forskrift fra Arbeidsdepartementet.

20 år gammel regel!

Det er en rettighet som har eksistert i 20 år, men fortsatt er det mange som ikke klar over den, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund. Av arbeidstakere som bruker briller, har kun 14 prosent en databrille som er helt eller delvis betalt av arbeidsgiver. Men ytterligere 18 prosent mener de kunne hatt behov for slike, viser en tidligere undersøkelse TNS Gallup har gjort for Norges Optikerforbund. En databrille vil som oftest være en enstyrke-brille som er tilpasset avstanden til dataskjermen. Det fine er også at dette er skattefritt! Dersom du får beskjed av optiker at du må bruke databrille, er det ikke skattepliktig for deg, sier advokat Per-Ole Hegdahl i NARF.

Må være nødvendig

I første omgang har du rett til å få dekket en synstest hos optiker.

  • Behovet for arbeidsbriller øker med alderen. Øyets evne til å kompensere for forskjellige synsavstander reduseres etter fylte 40. Uten briller kan resultatet bli trøtthet, svie i øynene, hodepine og stiv nakke, sier Haugo. Reglene sier at arbeidsgiver skal dekke det som er nødvendig, men ikke det unødvendige. Briller og kontaktlinser til privat bruk, eller som ikke kan dokumenteres som nyttig, skal ikke betales av arbeidsgiver.
  • Det er ikke spesifisert noe beløp i regelverket. Noen arbeidsgivere setter klare beløpsgrenser, andre setter grenser gjennom avtalene de gjør med den som skal levere produktene. Noen har ikke rammer i det hele tatt, sier Haugo. Spesielle utgifter til montering, valg av type glass, innfatning og lignende kan avtales i den enkelte virksomhet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
  • Det er trolig også mange arbeidsgivere som ikke kjenner til forskriften om jobbetalte arbeidsbriller. Vi vet at ulike støtteordninger for briller eller synstest for ansatte finnes i enkelte tariffavtaler eller som bedriftsinterne ordninger, sier Ove Magnus Halkjær i Handel og Kontor.

Les mer om:

Stirre på små ting

Forebygging er en viktig årsak til at myndighetene stiller krav til dataarbeidsplasser.

  • Feil eller manglende arbeidsbrille kan gi muskel- og skjelettplager, sier førsteamanuensis Hanne-Mari Schiøtz Thorud ved Institutt for optometri og synsvitenskap, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Øynene er ikke laget for å stirre på små ting og utføre nærarbeid over lengre tid.
  • Når du for eksempel sitter foran en dataskjerm, må øynene jobbe hardt for å fokusere på tekst og bilder. Øynene slapper best av når de kan se på noe langt borte. For å kunne se godt er det dessuten viktig med gode lysforhold på arbeidsplassen, sier Schiøtz Thorud. Også dårlige lysforhold kan føre til økt spenning i nakke- og skuldermuskulatur.

Lovdata omtaler retten til databriller i paragraf 14-4.

Slik går du frem:

  • Se i en personalhåndbok eller sjekk med HR/lønningskontor hos din arbeidsgiver om hvordan de bruker regelverket.
  • Mange arbeidsgivere har egne regler for hvilke optikere du skal gå til, og hvordan du skal gå frem. Ikke gå til optikeren først!
  • Noen arbeidsgivere har også pristak for prisen på brillene.