Utløpt

Våken Nattevakt

Arbeidsgiver
Bufetat
Stillingstittel
Nattevakt
Frist
29.02.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)

Humla akuttsenter er et krise-/akutt-tilbud til barn og ungdom fra 0 til 18 år som ligger i Ålesund kommune. Senteret består av to avdelinger, en barneverninstitusjon med fire plasser og en avdeling med 14 beredskapshjem. Institusjonen skal ivareta barn og unge fra 12-18 år som er i en akuttkrisesituasjon og som trenger et midlertidig opphold. Oppholdet er tidsavgrenset. Institusjonen sin hovedoppgave er å gi god omsorg, bidra til krise og stressreduksjon, samt hjelpe til å avklare sitasjonen.

Vi søker nå etter nye medarbeidere på natt:

Miljøterapeut aktiv natt 78% fast

Miljøterapeut aktiv natt 78% vikariat fra d.d til 30.04.25

Oppgi i søknadsteksten hvilken stilling du søker på.

I stillingen jobber du for tiden aktiv natt og følger fast turnus, p.t. med arbeid hver tredje helg. Turnusen er p.t 4 vakter på, deretter 7 døgn fri, 3 vakter på, 7 døgn fri.

Turnusen kan endres i tråd med institusjonens behov.


Arbeidsoppgaver

 • Utøve god omsorg innenfor Humla akuttsenters miljøterapeutiske rammer.
 • Skriftlig dokumentasjon i tråd med de faglige krav som forventes gjennom bl.a. utarbeidelse av rapporter.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av aktiviteter og andre miljøterapeutiske tiltak for ungdommene.
 • Medansvar for forberedelse og tilrettelegging ved legge- og vekkesituasjoner.
 • Sørge for inntak når dette er aktuelt på natt samt ansvar for vakttelefonen for statlige beredskapshjem.
 • Ansvarsvakt på natt.
 • Praktiske oppgaver ved institusjonen.

Hvilken bakgrunn har du?

Når det kommer til utdanningsnivå ønsker vi at du oppfyller minst ett av følgende krav:

 • Utdanning innen barnevern, sosialt arbeid, vernepleier eller annen relevant utdanning på bachelornivå. Annen relevant bachelor vil også vurderes. Unntaksvis kan du som har et relevant fagbrev eller videregående utdanning, i kombinasjon med lang erfaring med målgruppen, også bli vurdert for stillingen
 • Du er under relevant høyskole-/universitetsutdanning
 • Du har erfaring fra barneverninstitusjon eller annet arbeid med barn og unge

Vi ser etter deg som har:

 • Kunnskap om lovverket som regulerer arbeidet vårt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort kl. B, med manuelt gir
 • Gode IKT-ferdigheter

I tillegg er det en fordel om du har:

 • Erfaring med miljøterapeutisk arbeid med målgruppen
 • Annen kulturell og språklig kompetanse; for eksempel: arabisk, russisk, dari og hebraisk
 • Kjennskap til rettighetsforskriften
 • Kjennskap til traumebevisst omsorg

Personlige egenskaper

 • Er robust og står stødig i møte med ungdommer i krise og tåler deres atferdsuttrykk - selv over tid.
 • Ser muligheter fremfor begrensninger.
 • Er metodetro og lojal til beslutninger.
 • Opptrer og oppleves som en empatisk, stabil og trygg voksen.
 • Er positiv til og åpen for løpende veiledning fra ledelse og kolleger.
 • Viser engasjement for læring og utvikling; både personlig og for tjenesten.
 • Er etterrettelig og tar ansvar for å innhente informasjon for å løse oppgaver.

Ungdommene som kommer til Humla akuttsenter kan ha store sammensatte utfordringer og for oss er det også svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben og hvordan din kompetanse styrker gruppens samlede kompetanse. Det vil bli tatt med i den totale vurderingen.

Vi tilbyr

 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog og 1508 vernepleier med lønn p.t. kr 466 600 - 604 900 pr. år (ltr. 45-62), eller 1185 spesialutdannet sosionom, 1509 spesialutdannet vernepleier, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog eller 1534 spesialutdannet miljøterapeut med lønn p.t. kr 532 200 - 646 000 pr. år (ltr. 54-66).For deg som ikke har fullført høyere utdanning gjelder stillingskode 1488 miljøterapeut, p.t kr 443 000 - 509 300 pr. år (ltr. 41-51), 1203 Fagarbeider m/fagbrev p.t. kr 432 800 - 502 300 pr. år (ltr. 39-50) eller 1486 miljøarbeider, p.t. kr 394 100 - 495 200 pr. år (ltr. 30-49 ). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en godtjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.


Informasjon til deg som søker:

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Humla akuttsenter.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.


Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.

Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.
Bufetat, region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
6020 Ålesund
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Sosionom
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Nattevakt, Fast, Vikariat, Deltid

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bjørn Arntzen
Stillingstittel
Leder
Telefon
46 61 76 62
Følg firma
4283 følger dette firmaet

6020 Ålesund

Annonseinformasjon

FINN-kode 340056925
Sist endret 26. mar. 2024 09:28

Rapporter annonse