Utløpt

Vil du bygge ettertraktet arbeidserfaring, lære mer om ungdom og utvikle din relasjonelle kompetanse?

Arbeidsgiver
Bufetat
Stillingstittel
Miljøterapeuter tilkalling
Frist
23.02.2024
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)

Bli tilkallingsvikar for Bufetat og sikre deg samtidig en spennende sommerjobb allerede i dag!Hvordan er det å jobbe som tilkallingsvikar i Bufetat?

Bufetat drifter institusjoner der ungdom er plassert med bakgrunn i ulike og sammensatte årsaker. Ungdommene kjennetegnes ofte ved å i tillegg til å være vanlige tenåringer, også ha sammensatte og omfattende utfordringer i livene sine. Dette kan være knyttet til psykisk helse, rusproblematikk, ustabile relasjoner, mangel på tillit til systemer og normbrytende atferd. De kan også ha erfaringer med vold, traumer og ustabile boforhold med flere tidligere flyttinger.

Våre institusjoner eller ungdomshjem som vi kaller de, er åpne året rundt og er bemannet av miljøterapeuter som jobber i turnus. Som tilkallingsvikar hos oss, vil du hovedsakelig jobbe dag og kveldsvakter, men det kan også av og til være behov for nattarbeid. Tilkallingsvikariat kan være en fleksibel løsning for deg som ønsker å jobbe variert, både i henhold til arbeidstid og mengde.

Når du takker ja til en tilkallingsvikarkontrakt forplikter du deg samtidig til å gjennomføre et lønnet todagers grunnkurs i "Trygghet og sikkerhet", samt til å trene på dette to timer per måned. Treningen foregår dagtid og lønnes som normalt. Treningen gir deg og dine kollegaer nødvendig trening i å forutse, forebygge og håndtere ulike farlige/truende situasjoner, stressmestring og konflikthåndtering. Opplæring for øvrig vil gis, og det forventes at du deltar på de aktuelle kurs eller seminarer som arrangeres for våre tilkallingsvikarer.

Som tilkallingsvikar har du også gode sjanser for sommerjobb. Dersom et sommervikariat blir aktuelt, vil du i tillegg forplikte deg til ca. en ukes vikaropplæring for alle våre sommervikarer. Også denne opplæringen er lønnet.

Dette vil du få jobbe med

Hver ungdom har sin individuelle handlingsplan basert på den enkeltes behov. Din oppgave som tilkallingsvikar er å stå stødig sammen med fast personal i oppfølgingen av ungdom i henhold til disse planene. Dette kan for eksempel innebære oppfølging av skole, helse, fritidsaktiviteter og husarbeid. Men jobben innebærer også i stor grad oppfølging av ungdommene og uttrykkene de kommer med. Konfliktsituasjoner, grensesetting og utfordrende samtaler vil bli en del av din arbeidshverdag. Oppfyller du kvalifikasjonskravene og synes jobben virker spennende, ønsker vi å høre fra deg!

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert til stillingen må du:

 • Inneha en relevant bachelorutdanning (180 stp). Studenter ved bachelorutdanning i enten sosialt arbeid, barnevernspedagog eller vernepleie kan også søke. Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak fra utdanningskravet, men dette kun for søkere som har dokumentert erfaring fra miljøterapeutisk arbeid, fortrinnsvis i institusjon.
 • Kommunisere godt på norsk.
 • Ha førerkort (minimum) klasse B.

Det er ønskelig at du er god til å:

 • Gjøre faglige vurderinger, følge opp ungdommenes tiltak og dokumentere disse skriftlig.

Som person er du:

 • Emosjonelt robust - Du har en indre motstandskraft og et sett med verktøy for å håndtere stress, fysisk og psykisk utfordrende oppgaver og uforutsigbare situasjoner.
 • Proaktiv -Du ser hva som trengs å gjøres, og gjør det.
 • Lojal - Du forholder deg lojal til lagte planer og tar opp eventuelle faglige uenigheter direkte med dine kollegaer.
 • Trygg voksenperson- Du har evnen til å betrakte, sortere og skille mellom egne og andres opplevelser, synspunkter, oppfatninger eller behov.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode1489 miljøterapeut, p.t. kr 466600 – 624 500,- pr. år (ltr. 45-64), stillingskode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, p.t. kr 524700 – 646000,- pr. år (ltr. 53-66), stillingskode 1486 miljøarbeider p.t. kr 394 100 – 480 900,- pr. år (ltr. 30-47) eller stillingskode 1488 miljøterapeut, p.t. kr 443 000 – 524 700,- pr. år (ltr. 41-53).Lønn og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. Søkere med sosialfaglig utdannelse vil plasseres i fagspesifikke stillingskoder som sosionom, vernepleier, barnevernspedagog i tråd med lokal lønnspolitikk for Bufetat.
 • Medlemskap i statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud
  om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

  Informasjon til deg som søker:

  • Inkludering og mangfold er en styrke i vårt arbeid med å løse våre oppgaver på en bedre måte. Derfor ønsker vi oss medarbeidere medulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en ellerinnvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi innminst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidaterbruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer om inkludering i arbeidslivet HER.
  • Stillingen er for tiden lagt til Miljøheimen ungdomshjem.
  • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
  • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

  Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

  Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisksom vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.

  Om arbeidsgiveren

  Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.
  Bufetat, region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

  Sektor
  Offentlig
  Sted
  Haugetuft 16, 3890 Vinje
  Bransje
  Helse og omsorg
  Stillingsfunksjon
  Barnevernspedagog,
  Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
  Omsorg og sosialt arbeid
  Arbeidsspråk
  Norsk

  Nøkkelord

  Tilkalling, Bufetat, Ungdomshjem, Miljøterapeut, Sommerjobb

  Spørsmål om stillingen

  Kontaktperson
  Tom Erik Homme
  Stillingstittel
  Avdelingsleder
  Telefon
  46 61 82 51
  Følg firma
  4281 følger dette firmaet

  Haugetuft 16, 3890 Vinje

  Annonseinformasjon

  FINN-kode 339571314
  Sist endret 22. mar. 2024 14:56

  Rapporter annonse