Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Arbeidsgiver
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Stillingstittel
Tilkallingsvikarer - Kontrollsentralen IKT fellestjenester
Frist
09.10.2022
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med Kriminalomsorgen
Om stillingen

Det er behov for flere tilkallingsvikarer i avdeling for organisasjon, HR og ressurser, seksjon for IKT fellestjenester, Kontrollsentralen i Horten.

Seksjon for IKT fellestjenester består av fire team : infrastruktur- og applikasjonsforvaltning, brukersenter og kontrollsentral. Kontrollsentralen har ansvaret for overvåkning av straffegjennomføring med elektronisk kontroll. Kontrollsentralen har også flere arbeidsoppgaver som innebærer overvåkning, herunder overvåkning av omvendt voldsalarm OVA. Kontrollsentralen er operativ 24 timer i døgnet, 365 dager i året, 3 skift turnusarbeid. Tilkallingsvikarer betjener alarmsentralen ved behov. Som tilkallingsvikar vil du kunne bli tilkalt på kort varsel. 


Arbeidsoppgaver
 • overvåke og behandle alarmer knyttet til elektronisk kontroll og andre løsninger
 • betjene kontrollsentralen og alarmtelefonen, samt håndtere andre brukerhenvendelser
 • informere brukere om status på deres pågående saker, varsle og kommunisere ved kritiske hendelser
 • bruke krisehåndterings- og loggføringssystemet KRIMCIM 
 • håndtere IT henvendelser utenfor ordinær arbeidstid

Det vil bli gitt nødvendig opplæring.


Utdanning og erfaring

Du må ha

 • fullført videregående utdanning. Formell utdanning kan erstattes av relevant arbeidserfaring.
 • 2 års relevant erfaring (eksempelvis fra kundebehandling eller lignende).
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk, og kunne forstå og gjøre deg forstått på engelsk.
 • god IT-forståelse. 

Det er ønskelig at du har

 • høyere utdanning innenfor IT området, men er ikke et krav. 
 • forståelse av god kundebehandling og veiledning med bruk av selvbetjeningsportal.

Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner
 • har pågangsmot og evne til å ta initiativ
 • er nøyaktig og arbeider systematisk og samvittighetsfullt
 • evne til å jobbe selvstendig
 • evne til å håndtere stressende situasjoner med høyt tidspress
   

Vi tilbyr
 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • hyggelig arbeidsmiljø

Stillingen avlønnes som konsulent (stillingskode 1065) i lønnsspennet mellom kr 397 100 - 478 300 pr. år avhengig av ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
 


Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)  

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rådgiver for IKT fellestjenester, Kontrollsentralen Camilla Riise tlf. 95 74 61 47

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20. 

Velkommen som jobbsøker hos oss! 


Om arbeidsgiveren

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er Straff som endrer og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

KDI holder til i lyse og trivelige lokaler i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm, og har også en lokasjon i Horten. KDI ledes av en direktør og er organisert med to avdelinger og to staber:  Avdeling for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet, Avdeling for organisasjon, HR og ressurser, Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt og Stab for strategi og analyse.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Langgata 2-6, 3187 Horten
Bransje
Helse og omsorg,
Politi og sikkerhet,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Brukerstøtte/support

Annonseinformasjon

FINN-kode 274137337
Sist endret 26. sep. 2022 09:45

Rapporter annonse