Kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger.

Les mer på våre hjemmesider

Aktiv kriminalomsorg - tryggere samfunn

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.