Utløpt

Vil du bidra til "et liv verdt å leve"? Kan du jobbe på kort varsel, i ferier og er fleksibel?

Arbeidsgiver
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Stillingstittel
Tilkallingsvikarer
Frist
01.11.2019
Ansettelsesform
Vikariat
Om stillingen

Ved Innlandet barnevernsenter på Gjøvik trenger vi tilkallingsvakter for arbeid på kort varsel hverdager og helg, ferier og høytider. Vi trenger både miljøterapeuter og miljøarbeidere.

Stillingene er i ordinær todelt turnus (dag og kveld) med arbeid hver 4. helg med langvakter på inntil 16 timer. Turnusarbeid etter gjeldende regelverk, med arbeid også i høytider.

Vi søker deg som ivrer etter å jobbe systematisk og forpliktende sammen med ungdommer og familier.


Arbeidsoppgaver
 • Du er forpliktet til å arbeide etter Dialektisk atferdsterapi (DBT) og du har ansvar for å holde deg oppdatert på vår faglige modell.
 • Du vil være sammen med ungdommene i størst mulig utstrekning.
 • Du vil ha ansvar for planlegging og skriftlig dokumentasjon av miljøterapeutisk arbeid.
 • Du vil arbeide i team med andre terapeuter som utfører utvikling- og endringsarbeid og samarbeide med dem.
 • Du vil samarbeide systematisk med familie, øvrig nettverk og samarbeidspartnere.

Kvalifikasjonskrav
 • Ønskelig med treårig høgskoleutdanning som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller annen relevant universitets-/høgskoleutdanning for vår målgruppe. 
 • Studenter oppfordres til å søke.
 • Søkere uten treårig sosialfaglig utdanning vil også bli vurdert, og tilsettes da som miljøarbeidere.
 • Miljøterapeutisk erfaring ønskes, og søkere med institusjonserfaring blir foretrukket.
 • Det kreves god skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • Ønskelig med erfaring fra familie- og nettverksarbeid.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper
 • Du er en omsorgsfull, trygg og tydelig voksen.
 • Du viser gode kommunikasjons- og samarbeidsevner ved å lytte, stille spørsmål og være undrende.
 • Du er oppmerksom på hvordan egen atferd påvirker ungdommene og er åpen for andres tilbakemeldinger og veiledning.
 • Du liker å arbeide i team og ser viktigheten i å eksponere svake og sterke sider.
 • Du ønsker at din innsats bidrar til at ungdommer får et liv de opplever verdt å leve.
 • Du er åpen og nysgjerrig etter å forstå uttrykk, funksjon av atferd og kultur du møter.
 • Du har god fysisk og psykisk helse da arbeidet med ungdom i endring kan være krevende.
 • Du har fritidsinteresser og engasjement som du vet hvordan du kan bruke i arbeidet med ungdom.
 • Du er en positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet.

På grunn av gruppesammensetning på tvers av kjønn og ungdommenes behov, oppfordrer vi menn til å søke.


Vi tilbyr
 • Arbeid i en virksomhet i faglig utvikling med mulighet for stor medvirkning.
 • Opplæring og veiledning vil bli gitt.
 • Godt arbeidsmiljø på en trivelig institusjon sentralt i Gjøvik.
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1489 miljøterapeut, lønnsramme 15, alt. 6 - 11, p.t. kr 391 300 - 523 200 pr. år (ltr. 41- 59), eller som kode 1534 spesialutdannet miljøterapeut, lønnsramme 18, alt. 5 - 11, p.t. kr 456 400 - 563 700 pr. år (ltr 51- 63). Stilling som miljøarbeider er plassert i stillingskode 1486, lønnsramme 04, alt 5 - 11, p.t. 323 200 - 420 700 pr år (ltr 25-46). Lønnsplassering og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger
 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Stillingene er for tiden lagt til Innlandet barnevernsenter på Gjøvik.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Tilkallingsvakter søkes til Innlandet barnevernsenter

Avdelingsledere; 

 • Linda Simonsen Løkken, tlf.  466 16 761
 • Rune Kristensen, tlf.  466 19 661
 • Ingunn Bjørnsletten, tlf.  466 16 943

 

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden. 

Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju fortløpende.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne-, og familiedepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger på Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Innlandet barnevernsenter er et institusjonstilbud for ungdom primært fra Innlandet. Vi drifter totalt 13 plasser i nytt senter, både akutt-, omsorg- og hybelplasser. Senteret ligger i Gjøvik og målgruppen er barn og unge i alderen 13-18 år med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet. Institusjonen jobber etter Omsorgs- og endringsmodellen, hvor vi arbeider miljøterapeutisk med god omsorg, virkningsfullt endringsarbeid og høy grad av medvirkning. Arbeidet bygger på dialektisk atferdsterapi med sentrale deler fra mindfulness og traumebevisst tilnærming. Senteret har tre avdelinger fordelt på akutt, omsorg og omsorg/hybler, og ansatte jobber på tvers av alle avdelinger ved behov. Kjerneoppgaven til senteret er ivaretakelse og trygg omsorg i den akutte fasen, kartlegging, analyser, observasjoner og miljøterapeutisk arbeid sammen med ungdommen og nettverket. Vi gir god omsorg gjennom tydelige strukturer, grenser og forventninger, og gir et målrettet tilbud til de som har behov for et lengre endrings- og utviklingsarbeid.

Sektor
Offentlig
Sted
Øverbyveien 88-104, 2825 Gjøvik
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Omsorg og sosialt arbeid

Nøkkelord

Dialektisk atferdsterapi (DBT), Turnus, ungdommer, miljøterapeutisk

Følg firma
1790 følger dette firmaet

Øverbyveien 88-104, 2825 Gjøvik

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 160448416
Sist endret 14. okt. 2019 12:34

Rapporter annonse