Inaktiv

En historisk mulighet til å være med og videreutvikle Forsvarets museer

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Sjef samlingsavdelingen
Frist
07.04.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Forsvarets museer (FM) forvalter, forsker og formidler Norges krigs-, okkupasjons-, forsvars- og militærhistorie, og den militære kulturarv og tradisjon.
En viktig del av FMs oppdrag består i å forvalte statens eierskap til bevaringsverdig militært materiell og nasjonale kulturarv, slik at dette kan benyttes for å spre kunnskap om Forsvaret til kommende generasjoner. FM bidrar også, gjennom sin rolle som etatsmuseum, til åivareta og videreutvikle militær profesjonsidentitet og profesjonskultur.

FM består av syv museer spredt rundt i landet; Forsvarsmuseet (Oslo),Norges Hjemmefrontmuseum (Oslo), Oscarsborgs festningsmuseum (Drøbak),
Marinemuseet (Horten), Bergenhus festningsmuseum (Bergen), Rustkammeret(Trondheim) og Luftforsvarsmuseet (Bodø). I tillegg er Besøkssenteret Akershus festning og Akershus slott (Oslo) samt Forsvarets flysamling (Gardermoen) underlagt FM.

Samlingsavdelingen forvalter mer enn 150.000 gjenstander datert fra omkring år 1000 og frem til i dag. Samlingene omfatter bl.a. 700 kjøretøyer, 1.200 artillerienheter, 104 fly, de seilende museumsfartøyene M314 Alta, KNM Hitra og KNM Blink, flere kystartilleri-installasjoner og kanoner, i tillegg til store samlinger intendantur, hånd- og blankvåpen og et omfattende foto- og dokumentasjonsarkiv.

Forsvarets museer er i endring og skal gjennom en OU-prosess som vil kunne påvirke stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområde. Regjeringen har besluttet at Forsvarets museer skal etableres som en selvstendig etat under Forsvarsdepartementet (FD) fra 1.1.2025.

Som avdelingsdirektør vil du lede en avdeling som arbeider med forvaltning, konservering, dokumentasjon og magasinering av en bred, unik og verdifull samling.
Du vil jobbe tett med et team av dedikerte fagfolk og bidra til både strategisk og operativ utvikling av avdelingen.Avdelingsdirektøren vil være del av virksomhetens ledergruppe.


Hva skal du jobbe med?

Arbeidsoppgavene innebærer følgende:

 • Ledelse og personalansvar, inkludert rekruttering, utvikling og oppfølging av medarbeidere
 • Utvikling av virksomhetens samlingsstrategi
 • Bidra til gode rammebetingelser for videreutvikling av team, medarbeidere og arbeidsprosesser
 • Budsjettansvar og økonomisk rapportering
 • Sikre god bevaring og tilgjengeliggjøring av samlingene
 • Bidra aktivt i utviklingsprosjekter knyttet til fremtidig forvaltning av samlingene
 • Styrke avdelingens synlighet og relevans gjennom samarbeid på tvers av avdelinger
 • Representere avdelingen i interne og eksterne fora, samt opprettholde og etablere samarbeid med relevante institusjoner og organisasjoner.

Hvilke kvalifikasjoner trenger du for stillingen?

 • Utdanning på masternivå innenfor relevant fagområde
 • Bred erfaring fra arbeid i museum eller relaterte kulturinstitusjoner
 • Ledelseserfaring fra museum
 • Solid kunnskap om samlingsforvaltning og planarbeid innen feltet
 • God økonomisk forståelse og erfaring med budsjettarbeid
 • Evne til å arbeide strategisk og målrettet
 • Erfaring med bruk av relevante digitale verktøy og prosesser innen samlingsforvaltning
 • Kunne norsk og engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret før ansettelse.

Det er ønskelig med kjennskap til Forsvaret og Forsvarets materiell.

Hvilken kollega ønsker vi oss?

Vi ser etter deg som er en tydelig, trygg og inspirerende leder. Du har en proaktiv holdning, viser tydelig vei og er flink til å motivere og skape samhandling. Som person er du utadvendt, engasjert, reflektert og helhetstenkende. Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og evne til å håndtere flere oppgaver samtidig er nødvendige egenskaper for å lykkes. Hvis du ser en fremtid i å lede arbeidet med noen av de mest betydningsfulle samlingene i vår del av sektoren, ser vi frem til å høre fra deg.

Vi legger vekt på personlig egnethet. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.Vi ber om at alle relevante attester og vitnemål legges ved søknaden. Avsluttende høyere utdanninggjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse eller NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Hvorfor skal du velge oss?

 • Et dynamisk arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • En faglig og personlig utfordrende stilling i en virksomhet i utvikling
 • Hyggelig arbeidsmiljø og gode muligheter for egenutvikling og faglig utvikling
 • Gode pensjons- og velferdsordninger og mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som avdelingsdirektør, stillingskode 1060 i lønnsspennet 83-87, for tiden kr. 942.700 – 1.055.200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Vil du vite merom stillingen, se kontaktinformasjon.

Om arbeidsgiveren

En
jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å
skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken
stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.
For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er
satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved
å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og
våge å si ifra.
Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører oppgaver innen en rekke fagfelt. Som en del av Forsvarets fellestjenester bidrar du til å styrke landets forsvar på mange måter og nivåer.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
0150 Oslo
Bransje
Museer, gallerier og kulturminne,
Forsvar og militær,
Kunst og kultur
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Forretningsutvikling og strategi
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Forsvarets museer, Forsvarsmuseet, Forsvaret, Ledelse, Avdelingsdirektør

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bettina Bækkevold
Stillingstittel
Cruit AS
Telefon
90 09 35 91
Kontaktperson
Erling Kjærnes
Stillingstittel
Leder Forsvarets museer
Telefon
92 88 28 80
Følg firma
12993 følger dette firmaet

0150 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 345173824
Sist endret 8. apr. 2024 00:04

Rapporter annonse