Leiar for Økonomistyring ved Haukeland universitetssjukehus/Økonomisjef

Arbeidsgiver
Helse Bergen
Stillingstittel
Leiar for Økonomistyring ved Haukeland universitetssjukehus
Frist
12.06.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Haukeland universitetssjukehus
Ønskjer du å leie arbeidet innan økonomistyring ved Haukeland universitetssjukehus?

Seksjon for økonomistyring skal arbeide for best mogleg ressursutnytting innanfor dei økonomiske rammene som er tilgjengeleg for føretaket. Dette inneber planlegging og budsjettering, løpande oppfølging og rapportering, analysar og utgreiingsarbeid. Det er om lag 30 controllarar og rådgjevarar knytt til seksjonen.

Vi er del av Økonomi- og finansavdelinga med om lag 80 tilsette, og er ei av føretaket sine stabsavdelingar. Økonomi- og finansavdelinga består av fagsenter for administrative system, lønns- og rekneskapsseksjon og seksjon for økonomistyring.

Vi søkjer no ein dyktig leiar som har eit stort engasjement for helse og økonomi

Vi søkjer deg som har solid økonomikompetanse og ønskjer å være ein god samarbeidspartnar for avdelingar og klinikkar på sjukehuset

Som leiar for økonomistyring rapporterer du til økonomi- og finansdirektør og du blir del av avdelinga si leiargruppe.

Arbeidsoppgåver

 • Leie økonomistyringa i føretaket
 • Leie seksjon for økonomistyring
 • Vere fagleg rådgjevar for økonomi- og finansdirektør
 • Samarbeide tett med andre einingar vedrørande utvikling av god økonomistyring, prosedyrar og analysar
 • Prosjektarbeid
 • Tett dialog med leiarane på sjukehuset for å ivareta god oppfølging mellom controllarane og leiinga
 • Deltaking i regionalt arbeid retta mot fagområdet
 • Saman med leiargruppa bidra til fortsatt vidareutvikling av heile avdelinga

Kvalifikasjonar

 • Høgare økonomisk utdanning frå universitet og høgskule
 • Leiarerfaring frå fagområdet er ønskjeleg
 • Erfaring med økonomistyring og analysearbeid frå større, komplekse verksemder
 • Erfaring med endringsleiing
 • Fordel med erfaring frå program- og prosjektleiing
 • God systemkompetanse

Personlege eigenskapar

 • Du er bevisst di rolle som leiar både fagleg og relasjonelt
 • Du er opptatt av videreutvikling og effektive løysingar
 • Du arbeider strukturert og målretta, med god gjennomføringsevne
 • Fagleg trygg og trivst med å formidle erfaring og kunnskap vidare
 • Trivst i samarbeid med andre, med eit overordna perspektiv til det beste for føretaket
 • Evne til å leie, motivere og inspirere medarbeidarane til å utvikle sine evner og kompetanse
 • Du kommuniserer godt med ulike personar og faggrupper

Vi tilbyr

 • Hyggelege kollegaer
 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Ei spennande og utfordrande leiarstilling i eit levande kompetansemiljø
 • Gode forsikringsordningar og ei av landets beste pensjonsordningar


Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Om arbeidsgiveren

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 14.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga.  Vi ønsker å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Haukelandsveien 22, 5009 Bergen
Bransje
Økonomi og regnskap,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap,
Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering,
Ledelse

Nøkkelord

leder,, økonomistyring,, a

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kristin Pundsnes
Stillingstittel
Økonomi- og finansdirektør
Telefon
948 41 046
Følg firma
1996 følger dette firmaet

Haukelandsveien 22, 5009 Bergen

Annonseinformasjon

FINN-kode 304756356
Sist endret 26. mai 2023 15:38

Rapporter annonse