446 følgere

Haukeland universitetssjukehus

Vi er 12.000 tilsette som har som mål å gje best mogleg behandling til våre pasientar. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste og vil legge til rette for at alle skal trivast og yte sitt beste.

Ledige stillinger

446 følgere

Rådgjevar i pedagogikk ved regionalt utdanningssenter for legar i spesialisering (RegUt)

Helse Bergen

Nevropsykolog

Helse Bergen - Avdeling for rusmedisin, AFR poliklinikk

Arbeidsleiar reinhald

Helse Bergen - Hospitaldrift

Psykolog/Psykiater

Helse Bergen - Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - RVTS

Pedagog BUP Sentrum

Helse Bergen - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, BUP Sentrum

Rådgjevar/spesialrådgjevar

Helse Bergen - FoU-avdelinga, Fagsenter for pasientrapporterte data

Fagbioingeniør Prosjekt- og biobankprøver, Preanalytisk seksjon

Helse Bergen - Laboratorieklinikken

Overlege ved seksjon for muskel/skjelett

Helse Bergen - Radiologisk avdeling