476 følgere

Haukeland universitetssjukehus

Vi er 12.000 tilsette som har som mål å gje best mogleg behandling til våre pasientar. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste og vil legge til rette for at alle skal trivast og yte sitt beste.

Ledige stillinger

476 følgere

Radiograf sommarvikarar

Helse Bergen - Radiologisk avdeling

Avdelingssjef

Helse Bergen - Avdeling for klinisk ernæring

Fagbioingeniør ved Seksjon for kontroll- og utvikling

Helse Bergen - Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB)

Idrettskoordinator/miljøterapeut i Klinikk psykisk helsevern for barn og unge

Helse Bergen - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge

Seksjonsleiar ved Laboratorium for klinisk biokjemi, LKB- Barne- og ungdomsklinikken

Helse Bergen

Spesialingeniør/ Metodeutviklar

Helse Bergen - Hormonlaboratoriet

Radiolog, Brystdiagnostisk senter

Helse Bergen - Radiologisk avdeling

Fagbioingeniør, 100% fast stilling

Helse Bergen - Hormonlaboratoriet

Rådgjevar i pedagogikk ved regionalt utdanningssenter for legar i spesialisering (RegUt)

Helse Bergen - Forskings- og utviklingsavdelinga

Seksjonsleiar ved Seksjon for kromatografiske analysar og massespektrometri

Helse Bergen - Hormonlaboratoriet

Psykiater/ psykologspesialist som seksjonsleiar ved Øyane DPS, Rehabiliteringspoliklinikken

Helse Bergen - Øyane distriktspsykiatriske senter (DPS)

Psykologspesialist/psykolog - BUP Voss

Helse Bergen - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge

Regional sikkerheitsavdeling søkjer Sjukepleiar/vernepleiar til 80% fast stilling på natt

Helse Bergen

Vikariat som Psykolog/ Psykologspesialist

Helse Bergen - Avdeling for rusmedisin, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Klinikkdirektør Øyane DPS

Helse Bergen - Divisjon psykisk helsevern

Psykologspesialist / Psykolog fagområde allmennpsykiatri

Helse Bergen - Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS) Tertnes

Spennande jobb som autorisert helsesekretær med arbeid mellom annet i Akuttmottak

Helse Bergen - Dokumentasjonsavdelinga