Haukeland universitetssjukehus

Vi er 12.000 tilsette som har som mål å gje best mogleg behandling til våre pasientar. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste og vil legge til rette for at alle skal trivast og yte sitt beste.

Ledige stillinger

Fagbioingeniør Prosjekt- og biobankprøver, Preanalytisk seksjon

LKB, Laboratorieklinikken

Psykologspesialist/ psykolog

Avdeling for rusmedisin

Fast 65,5% stilling for sjukepleiar pt. på natt

Divisjon psykisk helsevern, Psykiatrisk klinikk - Seksjon for alderspsykiatri

Sjukepleiar/vernepleiar 75% fast stilling på natt

Psykiatrisk akuttmottak, Avdeling PAM 1

Kokk med fagbrev. Fast 100% stilling

Hospitaldrift Matforsyning

Sjukepleiar/vernepleiar pt. natt. 100% fast stilling ved Regional sikkerhetsavdeling

Regional sikkerheitsavdeling søker sjukepleiar/vernepleiar til 100% fast stilling

Kundekonsulent

Drift/teknisk kundesenter

Avdelingsingeniør

Medisinsk-teknisk avdeling / Seksjon for nevrologi og audiologi

Bergen

Rådgivar

Laboratorieklinikken

Psykiatrisk sjukepleiar/vernepleiar 100% fast stilling

Divisjon psykisk helsevern / Kronstad Psykose Døgnbehandling

Psykologspesialist

Bjørgvin distriktspsykiatriske senter (DPS)