521 følgere

Haukeland universitetssjukehus

Vi er 12.000 tilsette som har som mål å gje best mogleg behandling til våre pasientar. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste og vil legge til rette for at alle skal trivast og yte sitt beste.

Ledige stillinger

521 følgere

Direktør for Forsking- og utviklingsavdelinga

Haukeland universitetssjukehus

Seksjonsleiar Thoraxseksjon

Helse Bergen - Kirurgisk serviceklinikk

Sjukepleiar/Vernepleiar 100% fast stilling

Helse Bergen - Psykiatrisk klinikk, Avdeling spesialisert psykosebehandling

Helsesekretær, 100% vikariat

Helse Bergen - Laboratorieklinikken, Avdeling for Medisinsk genetikk (MGM)

QP - Kvalifisert person/Kvalitetsleiar - Klinisk Stamcelle fasilitet

Helse Bergen

Kvalitetskontrolleiar (QC) - Klinisk Stamcelle fasilitet

Helse Bergen

Produksjonsleiar - Klinisk Stamcelle fasilitet

Helse Bergen - Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT)

Assisterande eingsleiar

Helse Bergen - Mottaksklinikken, Utgreiingsmottak

Fagkonsulent/vernepleiar

Helse Bergen - ReHabiliteringsklinikken/ Habiliteringsavdelinga for vaksne

Barne- og ungdomsklinikken søkjer einingsleiar for Medisin post 4

Helse Bergen - infeksjon, lunge og akuttmedisin for barn og unge

Sjukepleiar/spesialsjukepleiar ønskes til spanande infeksjonspost på Haukeland universitetssjukehus

Helse Bergen

Sjukepleiar/vernepleiar. 70% fast stilling pt på natt.

Helse Bergen - Psykiatrisk akuttmottak (PAM)

Intensivsjukepleiar og sjukepleiar med minimum 3 års erfaring innan kirurgi

Helse Bergen - Kirurgisk klinikk, Nasjonalt brannskadesenter

Bergen

Psykolog

Helse Bergen - ReHabiliteringsklinikken, Habiliteringsavdelinga

Postsekretær/helsesekretær ved Klinisk forskingspost

Helse Bergen

Sjukepleiar/vernepleiar 100% fast

Helse Bergen - Psykiatrisk klinikk, Psykiatrisk akuttmottak (PAM)

Assistent til 27% fast helgestilling

Helse Bergen - Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Akuttpost

Sjukepleiar/vernepleiar med relevant vidareutdanning til fast 100% stilling med arbeid kvar 4. helg

Helse Bergen

Rådgivar - Fagsenter for medisinske kvalitetsregister

Helse Bergen

Spesialrådgivar (jurist) i Forskings- og utviklingsavdelinga, Seksjon for forsking og innovasjon

Helse Bergen

Rådgivar analyse/statistikk - Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest

Helse Bergen