Utløpt

Avdelingssjef for internasjonal avdeling/komitesekretær for utenriks- og forsvarskomiteen

Arbeidsgiver
Stortinget
Stillingstittel
avdelingssjef
Frist
21.05.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Stortinget
I Stortingets administrasjon er stillingen som avdelingssjef for internasjonal avdeling/komitesekretær for utenriks- og forsvarskomiteen ledig med ønsket tiltredelse 11. august 2021. Internasjonal avdeling har 23 medarbeidere som gir faglig rådgivning og praktisk støtte til Stortingets internasjonale virksomhet. Stortingets kontor i Brussel inngår i avdelingen.

Arbeidsoppgaver

Avdelingen gir faglig bistand og praktisk støtte til Stortingets samlede internasjonale virksomhet. En hovedoppgave er å bistå Stortingets faste delegasjoner til Nordisk råd, Den interparlamentariske union (IPU), Det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP), ASEANs parlamentarikerforsamling (AIPA), Det arktiske parlamentarikersamarbeidet og de internasjonale parlamentarikerforsamlingene tilknyttet Europarådet, NATO, OSSE og EFTA/EØS. Avdelingen bistår Stortingets presidentskap i internasjonale spørsmål, inkludert offisielle besøk, og yter enkeltrepresentanter sakkyndig bistand. Videre gir avdelingen støtte til utenriks- og forsvarskomiteens virksomhet, herunder Den utvidede utenriks- og forsvarskomité (DUUFK) og Europautvalget.

Ansvar og hovedoppgaver
Avdelingssjefen er administrativt og faglig ansvarlig for avdelingen og rapporterer til Stortingets direktør. Til stillingen hører ansvar for avdelingens samlede tjenestetilbud, inkludert planlegging, budsjettering og personalansvar. Avdelingssjefen og to seksjonsledere utgjør avdelingens ledergruppe.

Avdelingssjefen skal medvirke aktivt til å realisere administrasjonens strategi for virksomheten. Som del av direktørens ledergruppe deltar avdelingssjefen i styringen av Stortingets administrasjon som helhet, og tar særskilt initiativ i saker som berører avdelingens ansvarsområder, inkludert det å bidra til administrasjonens forberedelse av saker til presidentskapet.  
'

Avdelingssjefen er en av to komitesekretærer for utenriks- og forsvarskomiteen, med hovedansvar for utenrikssaker. Komitesekretærenes hovedoppgave er å tilrettelegge for komiteens arbeid og sikre et best mulig grunnlag for politiske beslutninger. De skal blant annet yte faglig bistand ved utarbeidelsen av komiteens innstillinger, og har et spesielt ansvar for å påse at forslagene i komiteinnstillingen er i samsvar med premissene i merknadene fra de ulike fraksjoner. Komitesekretærene har også sekretariatsansvar for Den utvidede utenriks- og forsvarskomité og Europautvalget. En viktig oppgave er å forberede besøk til og reiser for utenriks- og forsvarskomiteen, og for møter, høringer og seminarer. I faglige gjøremål er komitesekretærene underlagt komiteen og samarbeider tett med komiteens medlemmer, spesielt komitelederen. 

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, samt meget bred innsikt i og arbeidserfaring fra avdelingens og utenriks- og forsvarskomiteens ansvarsområde (utenriks-, sikkerhets-, forsvars-, utviklings-, og europapolitikk). Relevant internasjonal erfaring fra stasjonering i utlandet og godt kjennskap til utenrikstjenestens virksomhet vektlegges.  

Stillingen krever relevant ledererfaring, og det bør kunne vises til gode resultater som leder. Det søkes etter en leder som evner å samarbeide med, involvere og engasjere dyktige og kunnskapsrike medarbeidere. Den som ansettes, må være allsidig og kunne arbeide selvstendig med faglige og administrative spørsmål. God forståelse for politiske prosesser, parlamentarisk arbeid og en grunnleggende interesse for samfunnsspørsmål er en forutsetning. 

Den som ansettes, må ha svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. 

I perioder vil det være høyt arbeidspress, og kravet til å være tilgjengelig er høyt. Stillingen forutsetter at man er villig til å akseptere tidvis høy reiseaktivitet, også til usikre områder.

Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres for nivå strengt hemmelig.

Personlige egenskaper

For stillingen kreves kreves gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, analytiske evner, høy integritet og god rolleforståelse, samt en positiv og fleksibel innstilling.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en meget spennende stilling i et godt og dynamisk arbeidsmiljø, på en unik arbeidsplass sentralt beliggende i Oslo sentrum.
Stillingen lønnes etter Statens lederlønnssystem. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse. For stillingen gjelder seks måneders prøvetid.

Generell informasjon 

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe covid-19, følger Stortinget til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. Alle intervjuer gjennomføres i tråd med våre smitteverntiltak.

Stortinget er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Stortinget legger arbeidsforholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet og gitt anledning til å trekke søknaden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Marianne Andreassen telefon 23 31 35 27 eller avdelingssjef/komitesekretær Eivind S. Homme mobil 916 31 055. 

Søknad, CV og attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via denne siden "Søk stillingen" innen 21. mai 2021.

Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt sendes per post til Stortinget, postboks 1700 Sentrum, 0026 Oslo. Merk konvolutten med HR-seksjonen og stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.

Her er lenke til vår personvernerklæring. Personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Stortinget behandler dine personopplysninger når du søker jobb hos oss.

Om arbeidsgiveren

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at stortingsrepresentantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om folkestyret og Stortingets virksomhet, og vi tar vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst.


Stortingets administrasjon er organisert i 7 avdelinger og har rundt 490 medarbeidere.


Våre verdier er hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen .


 

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Karl Johans gate 22, 0162 Oslo
Bransje
Annet
Stillingsfunksjon
Ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Marianne Andreassen
Stillingstittel
Stortingets direktør
Telefon
23 31 35 27
Kontaktperson
Eivind S. Homme
Stillingstittel
avdelingssjef
Telefon
916 31 055
Følg firma
1252 følger dette firmaet

Karl Johans gate 22, 0162 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 217632706
Sist endret 6. mai 2021 10:58

Rapporter annonse