Stortinget

Stortingets administrasjon organiserer og utvikler det parlamentariske arbeidet, og legger til rette for at representantene kan ivareta sine verv. Et levende arbeidssted hvor ansatte får utvikle seg.

Noen av våre medarbeidere

Det et veldig godt samhold blant de ansatte og en variert arbeidshverdag.
Janne Berg Jønsson
Gruppeleder i seksjon for besøk og formidling

Seksjonen for besøk og formidling bidrar til formidling av kunnskap om Stortingets virksomhet og folkestyre. Daglig gje Les mer

Vi jobber i et historisk hus hvor det lages historie.
Thomas Fraser
Seniorrådgiver i internasjonal avdeling

Stortinget er en helt spesiell arbeidsplass. Det er jo en veldig viktig og sentral institusjon som alltid drives videre. Les mer

Her blir det tilrettelagt for både arbeid og fritid.
Kathrine Martinsen
Seniorrådgiver i seksjon for representantordninger

Her blir det tilrettelagt for både arbeid og fritid. Det er en spesiell arbeidsplass på den måten at vi jobber tett opp Les mer

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.