Utløpt

Leder for seksjonen Flom, overvann og miljø i NVE 

Arbeidsgiver
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Stillingstittel
Ledig stilling nr. 14/2021 - Flom, overvann og miljø
Frist
09.03.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Hovedmålene for Skred- og vassdragsavdelingen er å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko, samt å bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene. Viktige delmål er blant annet å øke kunnskapen i samfunnet om flom- og skredfare, bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann og ivareta allmenne interesser i vassdrag.
 
Vi søker en leder for Seksjon for flom, overvann og miljø i NVE. Som leder for seksjonen vil du ha personalansvaret for ca 15 medarbeidere fordelt på NVEs regionkontorer og hovedkontor. Stillingen vil ha personal-, fag- og økonomiansvar og inngår i avdelingens ledergruppe. Det forutsettes et utstrakt tverrfaglig samarbeid mellom de ulike seksjonene i avdelingen og ellers i NVE. Kontorsted kan være på hovedkontoret i Oslo eller på et av våre 5 regionkontorer i Narvik, Trondheim, Hamar, Tønsberg og Førde. Noe reiseaktivitet må påregnes.
 
Seksjon for Flom, overvann og miljø skal være en ressurs for fagområdet og ekspertise for resten av avdelingen og NVE. Seksjonen skal utvikle og vedlikeholde fag- og erfaringskompetanse, inkludert regional kunnskap. Den skal også bidra til fare/risikoanalyser, farekartlegging, arealplansaker, beredskap/hendelser, sikringstiltak og overvåking. Seksjonen skal ha ansvar for statlig kartlegging av flomfare og legge til rette for at andre aktører skal kunne gjøre kartlegging på en god måte. Stillingen medfører utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Seksjonens arbeidsoppgaver

 • Utarbeide nasjonale kartleggingsplaner
 • Kartlegge fareområder for aktsomhetskart, faresoner for flomfare
 • Bidra aktivt til utvikling av fagområdene
 • Bistå og samhandle med andre seksjoner og regionale enheter der det er behov for ytterligere fagkompetanse på flom, erosjon, overvann og miljø
 • Koordinere miljøarbeidet i avdelingen og ellers samarbeide om temaet i hele NVE
 • Utvikle veiledere, databaser, GIS-verktøy
 • Delta med rådgivning knyttet til flomhendelser i beredskapsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra høgskole eller universitet på masternivå med naturfaglig bakgrunn
 • Erfaring fra, eller god kjennskap til, offentlig forvaltning er en fordel
 • Ledererfaring/prosjektledererfaring
 • Gjerne erfaring med fjernledelse
 • Evne til å kommunisere og samhandle godt internt og med andre lokale og regionale myndigheter, grunneiere og publikum
 • Evne til å lede i en organisasjon i utvikling og endring
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du evner å lede faglig sterke medarbeidere
 • Du er åpen og initiativrik
 • Du er strukturert, samlende og tenker helhetlig
 • Du er handlekraftig, resultatbevisst og god til å ta avgjørelser
 • Du er samarbeidsorientert og har stor arbeidskapasitet
 • Du liker å lede andre i en kunnskapsbedrift på en empatisk og inkluderende måte

Det blir tillagt betydelig vekt at søkeren er personlig egnet.
Det er krav om sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig (H) før tiltredelse.

Vi tilbyr

 • Et sterkt og aktivt fagmiljø med dyktige medarbeidere, samt varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med vekt på utvikling av organisasjon og medarbeidere
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK)
 • Årslønn innenfor spennet kr 720 000 - 950 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.    Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på  Arbeidsgiverportalen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges). 
 Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)

Om arbeidsgiverenNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Direktoratet skal sikre en effektiv og miljømessig forsvarlig produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi, og påse en god forsyningssikkerhet. NVE skal bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare og bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi. Internasjonalt utviklingssamarbeid og forsknings- og utviklingsarbeid er også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik, til sammen 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.


NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred og overvann er eksempler på dette. NVE har nettopp gjennomført en organisasjonsendring som blant annet vektlegger og legger til rette for sterke og dynamiske fagmiljøer. Som en følge av dette rekrutterer vi nå flere lederstillinger i Skred- og vassdragsavdelingen.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Middelthuns gate 29, 0368 Oslo
Flere arbeidssteder
7030 Trondheim,
6800 Førde,
2307 Hamar,
3103 Tønsberg
Bransje
Kraft og energi,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ingeniør / Vann- og miljøteknikk,
Ingeniør / Vassdrag,
Ledelse

Nøkkelord

flom, overvann, miljø, ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Brigt Samdal
Stillingstittel
Direktør Skred- og vassdragsavdelingen
Telefon
907 48 238
Kontaktperson
Kathrine Berg Nilsen
Stillingstittel
HR-kontakt
Telefon
413 32 165
Følg firma
836 følger dette firmaet

Middelthuns gate 29, 0368 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 208182036
Sist endret 8. mar. 2021 09:38

Rapporter annonse