NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

NVE er en forvaltnings- og kunnskapsorganisasjon med et høyt, tverrfaglig kompetansenivå. Våre ansatte er med på å påvirke hvordan Norges vann- og energiressurser blir brukt i dag og i fremtiden.

Jobbe med klimatilpasning i NVE

Tåler strømnettet 1,5 millioner el-biler?

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.