Utløpt

Leder for Skredseksjonen i NVE 

Arbeidsgiver
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Stillingstittel
Ledig stilling nr. 13/2021 - Skred
Frist
09.03.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Hovedmålene for Skred- og vassdragsavdelingen er å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko, samt å bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene. En viktig del av vårt arbeid er å redusere konsekvensene av flom- og skredhendelser gjennom forebygging, overvåking, varsling, rådgivning og sikring.
 
Vi søker nå leder for seksjon Skred i Skred- og vassdragsavdelingen. Som leder for seksjonen vil du ha personalansvaret for ca 20 medarbeidere fordelt på NVEs regionkontorer og hovedkontor. Seksjonssjef vil ha personal-, fag- og økonomiansvar og inngår i avdelingens ledergruppe. Det forutsettes et utstrakt tverrfaglig samarbeid mellom de ulike seksjonene i avdelingen og ellers i NVE. Kontorsted kan være på hovedkontoret i Oslo eller på et av våre 5 regionkontorer i Narvik, Trondheim, Hamar, Tønsberg eller Førde. Noe reiseaktivitet må påregnes.
 
Seksjon for Skred skal være en fagressurs for skredekspertise for resten av avdelingen, og skal blant annet utvikle og vedlikeholde fag- og erfaringskompetanse og regional kunnskap. Seksjonen skal bidra til fare/risikoanalyser, farekartlegging, arealplansaker, beredskapshendelser, sikringstiltak og overvåking. Skredseksjonen skal ha ansvar for statlig kartlegging av skredfare og legge til rette for at andre aktører skal kunne gjøre kartlegging på en god måte. Seksjonen skal ha ansvar for den geofaglige overvåkingen av ustabile fjellpartier, som medfører utstrakt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Seksjonens arbeidsoppgaver

 • Utarbeide nasjonale kartleggingsplaner og kartlegge fareområder, aktsomhetskart, faresoner – kvikkleire, ustabile fjellpartier, skred i bratt terreng
 • Bidra aktivt til faglig utvikling
 • Planlegge etablering av overvåking for nye fjellparti og revidere eksisterende
 • Overvåke ustabile fjellpartier, ha geofaglig ansvar i den operative overvåkingen og varslingen av fjellskred
 • Bistå og samhandle med andre seksjoner / regionale enheter der det er behov for ytterligere fagkompetanse på skred
 • Delta med rådgivning knyttet til skredhendelser i beredskapsarbeid
  Utvikle veiledere, databaser og GIS-verktøy 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra høgskole eller universitet på masternivå med naturfaglig bakgrunn, fortrinnsvis innen geofag.
 • Erfaring fra eller god kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel
 • Ledererfaring/prosjektledererfaring
 • Gjerne erfaring med fjernledelse
 • Evne til å kommunisere og samhandle godt internt og med andre lokale og regionale myndigheter, grunneiere og publikum
 • Evne til å lede i en organisasjon i utvikling og endring
 • Særlig god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du evner å lede faglig sterke medarbeidere
 • Du er åpen og initiativrik
 • Du er strukturert, samlende og tenker helhetlig
 • Du er handlekraftig, resultatbevisst og god til å ta avgjørelser
 • Du er samarbeidsorientert og har stor arbeidskapasitet
 • Du liker å lede andre i en kunnskapsbedrift på en empatisk og inkluderende måte

Det blir tillagt betydelig vekt at søkeren er personlig egnet.
Det er krav om sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig (H) før tiltredelse.

Vi tilbyr

 • Et sterkt og aktivt fagmiljø med dyktige medarbeidere, samt varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med vekt på utvikling av organisasjon og medarbeidere
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Årslønn innenfor spennet kr 720 000 - 950 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.    Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på  Arbeidsgiverportalen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).  

Om arbeidsgiveren

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot naturfare. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid er også viktige arbeidsområder for oss, i tillegg til at vi er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.


NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Middelthuns gate 29, 0368 Oslo
Flere arbeidssteder
8514 Narvik,
7030 Trondheim,
6800 Førde,
2307 Hamar
Stillingsfunksjon
Geologi/Fysikk/Kjemi,
Ingeniør / Geoteknikk og ingeniørgeologi,
Ledelse

Nøkkelord

skred, geofag, ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Brigt Samdal
Stillingstittel
Direktør Skred- og vassdragsavdelingen
Telefon
907 48 238
Kontaktperson
Kathrine Berg Nilsen
Stillingstittel
HR-kontakt
Telefon
413 32 165
Følg firma
837 følger dette firmaet

Middelthuns gate 29, 0368 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 208178759
Sist endret 8. mar. 2021 09:39

Rapporter annonse