Utløpt

Leder for Sikringsseksjonen i NVE 

Arbeidsgiver
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Stillingstittel
Ledig stilling nr. 11/2021 - Sikring
Frist
09.03.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Hovedmålene for Skred- og vassdragsavdelingen er å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko samt å bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene. Et viktig delmål er å redusere risikoen for flom- og skredskader ved å bidra til fysiske sikringstiltak.
 
Vi søker nå leder for seksjon Sikring i Skred- og vassdragsavdelingen. Som leder for seksjonen vil du ha personalansvaret for ca. 10 medarbeidere fordelt på flere av NVEs regionkontorer og hovedkontor. Stillingen vil ha personal-, fag- og økonomiansvar og inngår i avdelingens ledergruppe. Det forutsettes et utstrakt tverrfaglig arbeid mellom de ulike seksjonene i avdelingen og ellers i NVE. Kontorsted kan være på hovedkontoret i Oslo eller på et av våre 5 regionkontorer i Narvik, Trondheim, Hamar, Tønsberg eller Førde. Reisevirksomhet må påberegnes.
 
Seksjonen skal ha overordnet styring av NVEs aktiviteter knyttet til sikring. Det omfatter ansvar nasjonalt for faglig utvikling av sikringsfaget og helhetlig prioritering av ulike sikringstiltak. Seksjonen skal koordinere fagressursene og samhandlingen med ulike aktører, både offentlige og private. Videre vil seksjonen ha det overordnede ansvaret for arbeidet med kvalitetssystemer, økonomioppfølging og rapportering. 

Seksjonens arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å utvikle og vedlikeholde kvalitets- og styringssystemer
 • Å bidra aktivt til å koordinere faglig utvikling
 • Ansvar for utvikling av regelverk og retningslinjer for budsjettpostene
 • Koordinering av bistandsordningen; bidra til prioritering og nivellering av bistands- og tilskuddsordningene for sikring- og miljøtiltak
 • Overordnet faglig og økonomisk rapportering

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole på master-/siv.ing.nivå med
  naturfaglig bakgrunn, fortrinnsvis innen tekniske fag
 • Erfaring fra, eller god kjennskap til, offentlig forvaltning
 • Ledererfaring/prosjektledererfaring
 • Gjerne erfaring med fjernledelse
 • Evne til å kommunisere og samhandle godt internt og eksternt
 • Evne til å lede i en organisasjon i utvikling og endring
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B


Personlige egenskaper

Du evner å lede faglig sterke medarbeidere
Du er åpen og initiativrik
Du er strukturert, samlende og tenker helhetlig
Du er handlekraftig, resultatbevisst og god til å ta avgjørelser
Du er samarbeidsorientert og har stor arbeidskapasitet
Du liker å lede andre i en kunnskapsbedrift på en empatisk og inkluderende måte

Det blir tillagt betydelig vekt at søkeren er personlig egnet.
Det er krav om sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig (H) før tiltredelse.

Vi tilbyr

 • Et sterkt og aktivt fagmiljø med dyktige medarbeidere samt varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med vekt på utvikling av organisasjon og medarbeidere
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Årslønn innenfor spennet kr 720 000 - 950 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.    Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på  Arbeidsgiverportalen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).  

Om arbeidsgiverenNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Direktoratet skal sikre en effektiv og miljømessig forsvarlig produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi, og påse en god forsyningssikkerhet. NVE skal bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare og bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi. Internasjonalt utviklingssamarbeid og forsknings- og utviklingsarbeid er også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik, til sammen 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.


NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred og overvann er eksempler på dette. NVE har nettopp gjennomført en organisasjonsendring som blant annet vektlegger og legger til rette for sterke og dynamiske fagmiljøer. Som en følge av dette rekrutterer vi nå flere lederstillinger i Skred- og vassdragsavdelingen.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Middelthuns gate 29, 0368 Oslo
Flere arbeidssteder
8514 Narvik,
7030 Trondheim,
2307 Hamar,
3103 Tønsberg
Bransje
Kraft og energi,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ingeniør / Geoteknikk og ingeniørgeologi,
Ingeniør / Vassdrag,
Ledelse

Nøkkelord

sikring, ledelse, vassdrag, flom, skred

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Brigt Samdal
Stillingstittel
Direktør Skred - og vassdrag
Telefon
907 48 238
Kontaktperson
Kathrine Berg Nilsen
Stillingstittel
HR-kontakt
Telefon
413 32 165
Følg firma
840 følger dette firmaet

Middelthuns gate 29, 0368 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 208175491
Sist endret 8. mar. 2021 09:41

Rapporter annonse