Utløpt

Leder for Arealplanseksjonen i NVE 

Arbeidsgiver
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Stillingstittel
Ledig stilling nr. 10/2021 - Arealplanlegging
Frist
09.03.2021
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Hovedmålene for Skred- og vassdragsavdelingen er å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko samt å bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene. Et viktig delmål er å bidra til at det tas tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare og overvann ved arealplanlegging.
 
Vi søker nå leder til seksjon for Arealplan i Skred- og vassdragsavdelingen. Som leder for seksjonen vil du ha personalansvaret for ca. 20 medarbeidere fordelt på NVEs regionkontorer og hovedkontor. Seksjonssjef vil ha personal-, fag- og økonomiansvar og inngår i avdelingens ledergruppe. Det forutsettes et utstrakt tverrfaglig samarbeid mellom de ulike seksjonene i avdelingen og ellers i NVE. Kontorsted kan være på hovedkontoret i Oslo eller på et av våre 5 regionkontor i Narvik, Trondheim, Hamar, Tønsberg eller Førde. Noe reiseaktivitet må påberegnes.
 
Seksjon for arealplan skal samarbeide aktivt med kommunene og bidra til at kunnskap om NVEs ansvarsområder er godt kjent. NVE skal være en tydelig og forutsigbar aktør i den regionale og kommunale arealplanleggingen.

Seksjonens arbeidsoppgaver

 • Gi uttalelse i arealplansaker på temaene flom, erosjon, skred, overvann, klimaendringer, allmenne interesser i vassdrag, anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft
 • Veilede og formidle kunnskap om flom, skred, klimaendringer, overvann og vassdragsmiljø til kommunale og regionale aktører
 • Bidra til regelverksutvikling sammen med andre departement og direktorat
 • Gi uttalelse til konsesjonssaker (intern høringspart)
 • Bidra i beredskapssituasjoner 

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning fra høgskole/universitet på masternivå fortrinnsvis innen arealplanlegging
 • Erfaring fra offentlig forvalting
 • Ledererfaring/prosjektledererfaring
 • Gjerne erfaring med fjernledelse
 • Kommunisere og samhandle godt internt og med andre lokale og regionale myndigheter, grunneiere og publikum
 • Evne til å lede en organisasjon i utvikling og endring
 • Særlig god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å lede faglig sterke medarbeidere
 • Du er åpen og initiativrik
 • Du er strukturert, samlende og tenker helhetlig
 • Du er handlekraftig, resultatbevisst og god til å ta avgjørelser
 • Du er samarbeidsorientert og har stor arbeidskapasitet
 • Du liker å lede andre i en kunnskapsbedrift på en empatisk og inkluderende måte

Det blir tillagt betydelig vekt at søkeren er personlig egnet
Det er krav om sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig (H) før tiltredelse.

Vi tilbyr

 • Et sterkt og aktivt fagmiljø med dyktige medarbeidere samt varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med vekt på utvikling av organisasjon og medarbeidere
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK)
 • Årslønn innenfor spennet kr 720 000 - 950 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.    Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på  Arbeidsgiverportalen.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. 

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges). 

Om arbeidsgiverenNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Direktoratet skal sikre en effektiv og miljømessig forsvarlig produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi, og påse en god forsyningssikkerhet. NVE skal bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare og bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene. NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi. Internasjonalt utviklingssamarbeid og forsknings- og utviklingsarbeid er også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik, til sammen 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.


NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred og overvann er eksempler på dette. NVE har nettopp gjennomført en organisasjonsendring som blant annet vektlegger og legger til rette for sterke og dynamiske fagmiljøer. Som en følge av dette rekrutterer vi nå flere lederstillinger i Skred- og vassdragsavdelingen.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Middelthuns gate 29, 0368 Oslo
Flere arbeidssteder
7030 Trondheim,
6800 Førde,
2307 Hamar,
3103 Tønsberg
Bransje
Kraft og energi,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ingeniør / Geoteknikk og ingeniørgeologi,
Ingeniør / Samferdselsteknikk og arealplanlegging,
Ledelse

Nøkkelord

arealplan, ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Brigt Samdal
Stillingstittel
Direktør Skred- og vassdragsavdelingen
Telefon
907 48 238
Kontaktperson
Kathrine Berg Nilsen
Stillingstittel
HR-kontakt
Telefon
413 32 165
Følg firma
836 følger dette firmaet

Middelthuns gate 29, 0368 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 208174502
Sist endret 8. mar. 2021 09:42

Rapporter annonse