Utløpt

Er du en tydelig og ivaretakende leder med erfaring fra omsorgsintitusjoner?

Arbeidsgiver
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Stillingstittel
Avdelingsleder ved Ranheim Vestre
Frist
02.11.2020
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Vår avdelingsleder har gått inn i ny stilling og vi søker derfor etter hennes etterfølger.

Ranheim Vestre er en omsorgsinstitusjon med plass for 7 ungdommer. Institusjonen ligger sentralt til på Ranheim. Avdelingslederstillingen er svært viktig i driften av institusjonen. Det kreves kjennskap til, og erfaring fra miljøterpaeutisk arbeid med institusjonens målgruppe.


Arbeidsoppgaver/ansvarsområder
 • Ansvar for den daglige driften av institusjonsavdelingen, i samarbeid med enhetsleder. Dette innebærer både det faglige ansvaret og det som har med å ha nok personal på jobb (turnus).
 • Ansvar for oppfølgingen av det faglige arbeidet. Det vil si å drifte i henhold til institusjonsplan og tiltaksplanene til ungdommen som bor der til enhver tid. 
 • Sørge for og delta i godt samarbeid med kommuner og andre eksterne samarbeidspartnere.
 • Veilede og lede personalet i det daglige arbeidet med ungdommene.
 • Opprettholde og utvikle rutinene på institusjonen.
 • Ansvarlig for dokumentasjon.
 • Dele på skoleansvar med skoleansvarlig ved institusjonen.
 • Være delaktig i det faglige utviklingsarbeidet.
 • Bidra til og legge til rette for gode prosesser, motivasjon og utvikling av egne medarbeidere. 
 • Delta i Ranheim Vestres lederteam og være med å lede andre samarbeidsmøter på enheten. 

Kvalifikasjonskrav
 • Minimum tre års utdanning fra høyskole/universitet som gjennomført bachelor-grad eller 180 stp. innen sosialfag. I tillegg er det ønskelig med minimum 15 stp. innen ledelse og administrasjon.
 • Erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med målgruppen.
 • Erfaring fra lignende stilling er ønskelig.
 • Gode skriftlige og muntlige framstillingsevner.
 • Det er ønskelig at du kan fagsystemene vi bruker ved avdelingen, som Birk og Gat, eller andre lignende fagsystemer.
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring med kognitiv atferdsterapi, trygghet og sikkerhet og familieråd. 
 • God kjennskap til forløpet ved plasseringer i omsorgsinstitusjoner.
 • Førerkort for bil kl. B er et krav.

Personlige egenskaper
 • Det kreves gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du må kunne jobbe strukturert og planmessig.
 • Må kunne bidra til, og legge til rette for gode prosesser, motivasjon og utvikling av egne medarbeidere. 
 • Du er tydelig og ivaretakende i møte med personalet og ungdommene.
 • Godt humør, humor, kunne opptre rolig og løsningsorientert i utfordrende situasjoner.
 • Ha et ønske om, og være sulten på, nye utfordringer og faglig utvikling.
 • Kunne jobbe både selvstendig og i team.
 • For å kunne løse oppgaven best mulig vil fleksibilitet være en viktig evne.


Personlig egnethet og motivasjon for jobben tillegges stor vekt.


Vi tilbyr
 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode1407, med lønn fra p.t. kr. 575 600 - 682 000,- pr. år (lønnstrinn 64-73).  Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger
 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Ranheim Vestre.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 •  Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Kontaktinformasjon

Enhetsleder Ottar Volle, tlf: 466 17 589,                                           e-post:ottarsvein.volle@bufetat.no

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, rettferdsvederlag, tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon og vold i nære relasjoner. Bufetat er organisert i fem regioner samt Bufetat Senter for administrasjon og utvikling med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som hovedkontor i Oslo. Bufetat er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal.

Ranheim Vestre er en barneverninstitusjon i Bufetat region Midt-Norge, lokalisert i Trondheim kommune. Institusjonen gir et tilbud for i alt 7 barn og unge i alderen 12 til 18 år.

Ranheim Vestre har også oppfølging av fosterhjem.

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Leder
Sted
Peder Myres vei 16, 7504 Stjørdal
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Omsorg og sosialt arbeid

Nøkkelord

Omsorgsintitusjon, Utviklingsarbeid, personalansvar, avdelingsleder

Følg firma
2189 følger dette firmaet

Peder Myres vei 16, 7504 Stjørdal

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 195397497
Sist endret 19. okt. 2020 11:55

Rapporter annonse