Utløpt

Underdirektør ved juridisk enhet

Arbeidsgiver
Etterretningstjenesten
Stillingstittel
Underdirektør ved juridisk enhet
Frist
02.10.2020
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Etterretningstjenesten tilbyr rette vedkommende å bli en del av vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige lån og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

I Etterretningstjenesten er det ledig fast stilling som underdirektør ved juridisk enhet. Juridisk enhet har, på vegne av Sjef for Etterretningstjenesten, ansvar for å ivareta juridisk rådgivning, kvalitetssikring og opplæring innenfor Etterretningstjenestens operative og internasjonale virksomhet. Underdirektøren skal på vegne av sjefen for juridisk enhet ivareta stabsfunksjoner, koordinere og forestå juridisk rådgivning til Etterretningstjenestens ledelse og utvikle enhetens oppgaveportefølje. 

Arbeidsoppgaver

 • Fungere som fast stedfortreder for sjef juridisk enhet, herunder avlaste og fungere for sjefen i ulike fora og i dialog med interne og eksterne aktører
 • Støtte sjef juridisk enhet med å styre enheten i tråd med strategiske mål, utviklingsmål, overordnede planer og rammer
 • Koordinere juridisk rådgivning til Etterretningstjenestens ledelse innen operativ og internasjonal virksomhet, herunder bidra til å fordele og prioritere oppdrag og oppgaver i enheten
 • Bidra til å gjennomføre tiltak innen medarbeiderutvikling, kompetanseutvikling og -styring
 • Koordinere og lede arbeidsprosesser og ressursbemanning i forbindelse med domstolskontroll med tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon
 • Utarbeide og forestå utvalgt undervisning relatert til enhetens oppgaveportefølje
 • Koordinere og tilrettelegge kontakt og møter med eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad eller tilsvarende (juridisk embetseksamen) i rettsvitenskap
 • God kjennskap til og erfaring fra Etterretningstjenesten og forsvarssektoren, etterretningsrelatert tjenesteerfaring, relevant sikkerhets- og forsvarspolitisk og/eller fagmilitær kompetanse, og prosedyreerfaring fra domstolene

Det er ønskelig med:

 • Militær lederutdanning og erfaring, stabs- og/eller befalsskole eller liknende
 • Sivil lederutdanning, spesialisering/dybdekompetanse innen folkerett, menneskerettigheter, sivil- og straffeprosess, prosedyre, personvern eller andre rettsområder av særlig relevans for stillingen
 • Relevant tjenesteerfaring fra departement, direktorat eller andre av Etterretningstjenestens kunderelasjoner, samt erfaring med personalledelse

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.
 • Meget gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Meget gode lederegenskaper
 • Meget god evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Meget gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Meget god vurderingsevne, kreativitet og personlig initiativ
 • Meget god evne til problemløsning
 • Resultatorientert holdning
 • Teknologiforståelse

Vi tilbyr

 • Stilling: Underdirektør (kode 1059)
 • Lønn: kr 723 200 - 789 200 (lønnstrinn 76 - 79) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.
  For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Om arbeidsgiveren

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Sektor
Offentlig
Lederkategori
Direktør
Sted
Lutvannsveien 60, 0676 Oslo
Bransje
Forsvar og militær,
Juridiske tjenester
Stillingsfunksjon
Jurist,
Jurist / Advokat,
Ledelse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Faglige spørsmål
Telefon
23 09 42 14
Følg firma
6804 følger dette firmaet

Lutvannsveien 60, 0676 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 191091636
Sist endret 14. sep. 2020 08:46

Rapporter annonse