Søkeresultater

Vil du bidra til en innovativ og kunnskapsbasert kommunesektor?

15. feb 2019 Oslo

Avdelingsdirektør innsikt og innovasjon

1 stilling

Bidra til reell tjenestinnovasjon i kommunesektoren!

14. feb 2019 Oslo

Avdelingsdirektør kvalitetsutvikling og utbredelse

KS 1 stilling

Vil du bidra til radikale innovasjoner?

14. feb 2019 Oslo

Programdirektør ± partnerskap for innovasjon

KS 1 stilling

Traineeopphold hos KS Advokatene

13. feb 2019 Oslo

Trainee

KS 2 stillinger