Utløpt

Overlege

Arbeidsgiver
Forsvaret - Operasjonsstøtteavdeling
Stillingstittel
Overlege Operasjonsstøtteavdeling
Sted
Bardufoss
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Operasjonsstøtteavdeling Hæren, med omlag 900 ansatte og vernepliktige har ansvar for driften av Hærens leire fra Huseby i sør til Sør-Varanger i Nord. I leirene inngår landverksted, forpleining, forlegning, velferd, idrett, sosialtjeneste, skyte- og øvingsfelt og bygg og anlegg (EBA). Fra 1. januar 2017 skal Operasjonsstøtteavdeling også drifte og levere allmenhelsetjenste i Hærens leirer, samt bidra til aktivit utvikling av allmenhelsetjenesten i nær sammenheng med øvrige sanitetskapasitet i Hærens avdelinger. Ops stø avd Hæren søker en kvalifisert og motivert medarbeider som vil arbeide for og utvikle allmenhelsetjensten og som vil ha det medisinsfaglige ansvar for drift av 8 sykestuer.

Arbeidsoppgaver

 • Overlegen har det militærmedisinske overordnete ansvar ved syskestuene i Hærens leirer.
 • Overlegen for sykestuene skal følge utviklingen innen medisin og overføre denne til militær allmenhelsetjeneste, herunder være rådgiver i medisinsk faglige spørsmål.
 • Overlegen skal også bidra inn i arbeidet som pågår for å gjøre ressursene som i dag finnes innen allmenhelsetjenesten ved sykesuene mer tilgjenngelig og gripbare for Hærens avdelinger i form av Role 1- funksjon, dvs allmenhelsetjeneste i felt.
 • Overlegen driver koordinerende og faglig oppfølging i samarbeid med oversykepleier og Sjef Sanitetsseksjon i Ops stø av Hæren.
 • Overlegen vil i samarbeid med sjefslegen i arbeidet med å integrerer sykestuene i Hærens øvrige struktur.
 • Videre skal stillingsinnehaver delta i faglige inspeksjoner ved sykestuene, gjennomføre undervisning og holde kurs samt følge opp legenes fagutvikling. En skal utføre faglig utredningsarbeid, støtte i klinisk arbeid i perioder ved behov. Egenutvikling og kompetanseheving vil bli tilbudt i form av kurs som er relevant for å heve militærmedisinsk kompetanse.
 • Overlegen skal også bygge kompetanse ved sykestuene slik at personellet er gripbar for internasjonale operasjoner.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves autorisasjon som lege i Norge, samt gjennomført turnustjenste.
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig før tiltredelse.
 • Søker må være villig til å gjennomføre tilleggsutdanning/kurs dersom arbeidsgiver finner det nødvendig
 • Det kreves grunnlegende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal. Søkere som mangler GBU eller offisereskurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserskurs (for tiden 8 ukers varighet) ved første anledning.
 • Det er ønskelig med minst 4 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste, fortrinnsvis spesialist i allmenmedisin eller annen relevant spesialist. Utdannelse eller erfaring innen ledelse, adminsitrasjon eller økonomi og erfaring er en fordel.
 • Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses-og tilsettingsprosessen. Udokumentert kvalifikasjoner listet i søknaden vil ikke bli tillagt vekt.
 • Stillingen er underlagt disponeringsadgang for internasjonale operasjon og har derfor krav om godkjent medisinsk og fysisk skikkethet. Egenerklæring av helse vil bli avkrevd.

Utdanning

 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU)
 • Høyskole/Universitet
 • Medisin/Helse/Sosialfag

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å forsvare landet vårt. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.


Søknad merkes
2016006376-026
Sektor
Offentlig
Sted
Bardufoss,
9325 Bardufoss
Bransje
Forsvar og militær
Stillingsfunksjon
Lege / Allmennmedisin

Rapportér annonse

FINN-kode
87723773
Sist endret
2. jan 2017 14:05

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ola-Lars Hammer
Stillingstittel
Sjefslege i Hæren
Telefon
400 29 377
Kontaktperson
Hol, Helga Espeland
Stillingstittel
Personelloffiser
Telefon
400 29 701
Følg firma
4177 følger dette firmaet

Bardufoss, 9325 Bardufoss

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
87723773
Sist endret
2. jan 2017 14:05