Utløpt

Gjesdalskolen søker 3 skoleledere - er du en av de?

Arbeidsgiver
Gjesdal kommune
Stillingstittel
Skoleledere
Sted
Gjesdal kommune
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Nå har du endelig muligheten til å få være med å utvikle fremtidens skole!

 

Gjesdal ungdomsskole søker etter 2 avdelingsledere:

Gjesdal ungdomsskole har 440 flotte elever og en dyktig stab på 60 ansatte. Skolen har egen Innføringsklasse for asylsøkere og en liten avdeling for alternativ tilpasset opplæring (ATO).

 

Skolen rekrutterer elever fra de tre barneskolene på Ålgård og vil i forholdsvis nær fremtid få langt flere elever.

 

For å få en ledelse som er «tettere på» undervisningen går vi fra 1.8.16 over til en modell med rektor og tre avdelingsledere. Disse fire vil utgjøre skolens lederteam som samarbeider tett med vår kontoransvarlige.

 

Vi søker to avdelingsledere med visjoner og ambisjoner om hvordan vi skal ruste skolen vår for fremtiden. Som søker må du være genuint opptatt av skoleutvikling og ville ønske å lede gjennom å lytte, støtte og utfordre.

 

Visjonen «Bry Deg, Lær Deg, Vær Deg» viser retning og understreker at oppdraget gjelder læring for hele mennesket - samt at vi skal bidra både innad og utad, lokalt og globalt.

Skolen er praksisskole for studenter ved Universitetet i Stavanger.

 

Gjesdal ungdomsskole er en del av «Jærskulen» som er et omfattende samarbeid om skoleutvikling mellom kommunene Gjesdal, Hå, Klepp og Time. For 2015-16 er våre to satsingsområder Motivasjon for læring gjennom Ungdomstrinn i Utvikling og Teknologisk utvikling.

 

Gjesdalskolen vil i inneværende planperiode satse på IKT for å fremme elevenes læring. Kommunens mål er at IKT og digital kompetanse vil bli en integrert del av alle de ulike fagområdene.

 

For alle våre avdelingsledere forventer vi at de:

 • ser på ledelse som et teamarbeid
 • har god pedagogisk forståelse og er oppdatert på skoleutvikling
 • ser IKT som viktig i utviklingen av skolen
 • samarbeider og kommuniserer godt med skolens ansatte
 • har gjennomføringsevne
 • er opptatt av elevenes læring, mestring og utvikling
 • arbeider for en kollektiv skole med myndiggjorte ansatte

 

Til sammen ønsker vi at våre 3 avdelingsledere har kompetanse på følgende områder:

 • IKT - med blikk på hvordan utnytte teknologi for fremtidens skole
 • spes ped/sos ped - med blikk for hvordan møte elever med særskilte behov
 • timeplanlegging – med et blikk for hvordan gjøre dette arbeidet mer effektivt
 • vikarorganiseringen -  med et blikk for alternative løsninger
 • dekke en bredde av skolens fagområder – med blikk for klasseledelse som motiverer og engasjerer
 • lede lærere gjennom hver sin avdeling/trinn – med blikk for å utvikle seg selv og sine medarbeidere

Les mer om oss på skolenes hjemmeside: www.minskole.no/gjesdal  -  og ta gjerne direkte kontakt med Gjesdal ungdomsskole ved rektor Trond Niemi, tlf 5161 4723 / 908 53 254

 

Oltedal skole har ledig 1 inspektørstilling:

Oltedal skole er en utviklingsorientert og spennende skole med 121 flotte elever og en dyktig stab på 21 ansatte. Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole med en klasse på hvert trinn. Skolen er i vekst og vil i forholdsvis nær fremtid få langt flere elever.

 

Skoleledelsen består i dag av rektor og undervisningsinspektør. Vi søker en inspektør med visjoner og ambisjoner om fremtidens skole. Du må være opptatt av å utgjøre en forskjell, både som leder for et personale og i møte med elevene.

 

Visjonen «Klart me kan!» understreker at vi har tro på at alle kan lære og utvikle seg både faglig og som mennesker. Vårt mål er at elevene skal få et best mulig læringsutbytte på skolen. Vi ønsker at de skal utvikle seg mest mulig, både faglig og sosialt. Skolen er praksisskole for studenter ved Universitetet i Stavanger.

 

Oltedal skole er en del av «Jærskulen» som er et omfattende samarbeid om skoleutvikling mellom kommunene Gjesdal, Hå, Klepp og Time. For 2015-16 er våre to satsingsområder Klasseledelse gjennom Ungdomstrinn i Utvikling og Lokalt læreplanarbeid.

 

Gjesdalskolen vil i inneværende planperiode satse på IKT for å fremme elevenes læring. Kommunens mål er at IKT og digital kompetanse vil bli en integrert del av alle de ulike fagområdene.

 

Vi søker en inspektør som:

 • vektlegger ledelse som et teamarbeid
 • har god pedagogisk forståelse
 • ser IKT som viktig utvikling av skolen
 • samarbeider og kommuniserer godt med skolens ansatte
 • er opptatt av elevenes læring, mestring og utvikling
 • har god rolleforståelse
 • tar ansvar og som arbeider for at alle ansatte er myndiggjorte

Les mer om oss på skolenes hjemmeside: http://www.minskole.no/Oltedal  -  og ta gjerne direkte kontakt med Oltedal skole ved rektor Målfrid Heien Førde tlf 5161 4801 / 415 70 154

 

For alle stillingene kan vi tilby:

 • spennende og utviklende arbeidsplasser med gode arbeidsforhold
 • lærerike nettverk med andre skoleledere
 • skolelederutdanning
 • utviklingsorienterte skoler
 • konkurransedyktig lønn
 • barnehageplass

 

Som søker må du ha godkjent lærerutdanning. Det er ønskelig med lederutdanning og/eller ledererfaring for alle stillingene. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingene innebærer ledelse/administrasjon og noe undervisning.

 

Gjesdal kommune ønsker gjennom satsing på utvikling av en heltidskultur – å fremme kvaliteten for den enkelte bruker, skape en mer fremtidsrettet og effektiv organisasjon – å legge til rette for ett godt arbeidsmiljø og forutsigbarhet for den enkelte medarbeider.

Gjesdal kommune ønsker større mangfold, og vil oppfordre alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, kultur og tenkemåte.  Vi ser dette som viktig for nytenkning, utvikling og kvalitet i tjenestene våre.

 

SØKNADSFRIST: 31.03.16

 

Gjesdal kommune mottar alle søknader i vårt elektroniske søknadssenter. Søknadsskjema med veiledning finner du på https://e-skjema.no/gjesdal/

 

Husk å oppgi riktig arkivsaknummer:

For inspektørstillingen på Oltedal skole oppgi: 16/453

For skolelederstillingene ved Gjesdal ungdomsskole oppgi: 16/454

 

Attester og vitnemål tas med til et ev intervju.

Ansettelse etter gjeldende regler og tariffavtaler. Ansatte som arbeider med barn og unge må framlegge politiattest ved tiltredelse.

Om arbeidsgiveren

Gjesdal kommune har i overkant av 11 700 innbyggere, er i vekst og har en ung befolkning. Kommunesenteret Ålgård ligger ca 14 km sørøst for Sandnes langs E39. Vi har nærhet både til unik natur og friluftsområder samtidig som vi er nær større byer.
Kommunen jobber etter en smart city-strategi som forplikter oss til å redusere negative miljø- og samfunnspåvirkninger, øke effektiviteten ved å ta i bruk smart teknologi og styrke muligheten for innbyggerne, næringslivet og frivillige aktører til i fellesskap å bidra til kommunens utvikling.

Ansatte i Gjesdal kommune får faglige utfordringer og er med på å utvikle kommunen videre.

Gjesdal kommune strekker seg langt - både for lokalsamfunnet, innbyggere og for ansatte.

Vil du være med på et svært ambisiøst lag for fremtiden vår?

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
4330 Ålgård
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk / Inspektør,
Ledelse

Nøkkelord

inspektør, skoleleder, avdelingsleder

Rapportér annonse

FINN-kode
72370044
Sist endret
9. mar 2016 19:51

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Trond Niemi
Stillingstittel
rektor Gjesdal ungdomsskole
Telefon
51 61 47 23
908 53 254
Kontaktperson
Målfrid Heien Førde
Stillingstittel
rektor Oltedal skole
Telefon
51 61 48 01
415 70 154
Følg firma
165 følger dette firmaet

4330 Ålgård

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
72370044
Sist endret
9. mar 2016 19:51