Utløpt

Ved Forsvarets sanitet, KPS, er det ledig stilling som psykiatrisk sykepleier for fast tilsetting.

Arbeidsgiver
Forsvarets sanitet
Stillingstittel
Psykiatrisk sykepleierOffiser
Sted
Bardufoss
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Ved Forsvarets sanitet, kontor for psykiatri og stressmestring (KPS), er det ledig stilling som psykiatrisk sykepleier for fast tilsetting ved Stressmestringsteamet Nord-Norge (SMTN), tjenestested sykestuen Bardufoss.

Hovedoppgavene vil være å utføre forebyggende og rådgivende militærpsykiatrisk arbeid, gi sykepleiefaglige (psykososiale) råd overfor (tjenestegjørende) personell før, under og etter tjeneste/deltagelse i utenlands operasjoner - primært for tjenestegjørende i Nord Norge.

Det kreves grunnleggende befalsutdanning (GBU) og autorisasjon som sykepleier i Norge, med minimum to års klinisk erfaring etter autorisasjon. Det er krav om videreutdanning innen psykisk helsearbeid.  Det er ønskelig med relevant klinisk erfaring innen psykisk helsearbeid.

Man vil legge avgjørende vekt på personlig egnethet i forhold til stillingen.

Yrkestilsatt personell i Forsvaret kan beordres til tjeneste i operasjoner i utlandet. Stillingen medfører at en må kunne påregne beordring til operasjoner i utlandet. Tilsetting forutsetter at søkerne tilfredsstiller medisinske krav, A (Skikket for operasjoner i utlandet i høyrisikoområde), innehar førerkort klasse B og består fysisk test. Søkerne må kunne bli sikkerhetsklarert for HEMMELIG.

Forsvaret er for tiden under omstilling. Det tas forbehold om endringer i stillingenes ansvars- og arbeidsområde. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Tiltredelse: 1.august 2014

Stillingen er tillagt grad som Løytnant – Kaptein/Kapteinløytnant. Ved yrkestilsetting vil man bli tilsatt som Løytnant og opprykk til Kaptein/kapteinløytnant etter søknad og gjeldende bestemmelser.

Stillingen lønnes som Løytnant i lønnsramme 36, alternativt 18, lønnstrinn 51 (pt kr 427 900 brutto pr år) på Statens lønnsregulativ og som kaptein i lønnsramme 37, alternativ 18, lønnstrinn 56 (pt kr 465 300 brutto pr år). Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt kontorsjef/Oberstløytnant Jon G. Reichelt tlf 23 09 79 53, mobil tlf. 480 10 659. For administrative spørsmål kontakt konsulent Kim Wilberg på telefon 63 92 68 07 eller e-post kwilberg@mil.no

Søknadsfrist: 06.06.14. Søknaden merkes: Psyk spl.

Søknad vedlagt CV, attesterte kopier av vitnemål/attester, og ferdig utfylt personopplysningsblankett (blanketten finnes på www.nsm.stat.no/Arbeidsomrader/Personellsikkerhet/ )sendes:

Forsvarets sanitet, PB 800 Postmottak, 2617 Lillehammer.

 

Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen. Udokumenterte kvalifikasjoner listet i søknaden vil ikke bli tillagt vekt. Søknadspapirer returneres kun etter anmodning.

Om arbeidsgiveren

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng innenfor områdene organisasjon, materiell, personell og prosedyrer. Forskning drives innenfor flere fagområder bl.a. innen flymedisin, traumatologi, navalmedisin, katastrofepsykiatri, epidemiologi, klinisk mikrobiologi og infeksjonsmedisin.
Organisasjonen vil årlig ha om lag 900 elever til utdanning innenfor sanitetsfaget og akuttmedisin. FSAN har ca 400 ansatte fordelt på 3 avdelinger.
Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Søknad merkes
Psyk spl.
Sektor
Offentlig
Sted
9325 Bardufoss
Bransje
Forsvar og militær
Stillingsfunksjon
Sykepleier

Rapportér annonse

FINN-kode
48255540
Sist endret
7. mai 2014 15:13

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jon G. Reichel
Stillingstittel
kontorsjef/Oberstløytnant
Telefon
23 09 79 53
Kontaktperson
Kim Wilberg
Stillingstittel
konsulent
Telefon
63 92 68 07
Følg firma
4184 følger dette firmaet

9325 Bardufoss

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
48255540
Sist endret
7. mai 2014 15:13