Utløpt

Ledig vikariat som rådgiver kode 1434 ved Forsvarets høgskole, Fokus Bardufoss

Arbeidsgiver
Forsvarets Høgskole
Stillingstittel
Ledig vikariat som rådgiver kode 1434
Sted
Næringshagen Målselv
Frist
Frist utløpt
Varighet
Vikariat
Bli kjent med Forsvaret

Ledig vikariat som rådgiver kode 1434 ved Forsvarets høgskole ? Fokus Bardufoss

Ved Forsvarets høgskole/Fokus adm & ledelse er det i tidsrommet 01.02.14 til 31.12.16 ledig vikariat som rådgiver kode 1434 med opning for forlenging og fast tilsetjing.
Fokus (Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter) er ein del av Forsvarets høgskole og gir tilbod om karriereveiledning og sivil kompetanseheving for personell i Forsvaret. Fokus har kontorer ved alle store militærleirer/baser i Norge. Fokus adm & ledelse er lokalisert til Bardufoss.
Arbeidsstad for den utlyste stillinga er Næringshagen i Målselv - Bardufoss.

Arbeidsoppgåver er blant anna:
I samarbeid med kontorsjef og rektor Forsvarets studiesenter ivareta ansvar for planlegging- og anskaffelse av utdanningsoppdrag i Fokus. Oppgavene er mellom anna å gjennomføre forenkla førespurnad for interne og eksterne utdanningsoppdrag, samt bistå dei enkelte Fokuskontor slik at avtaler og kontrakter i samband med kjøp av opplæringstjenester er i samsvar med Lov om anskaffelser i offentlig sektor.
Næraste overordna er kontorsjef.

Krav til stillinga:
Utdanning frå universitet eller høgskole, minimum bachelorgrad og helst frå merkantilt fagområde. Minimum 3 års administrativ erfaring, og helst frå arbeid med anskaffelser.
Det er ønskeleg med praksis frå arbeid med anskaffelser av utdanning i det offentlege, god kjennskap til utdanningssystemet, røynsle frå og kjennskap til Forsvaret som organisasjon og god digital kompetanse.
Særskilt relevant erfaring og anna utdanning kan kompensere for manglande formell utdanning.

Søkjaren må vere villig til å gjennomgå vidare utdanning/kurs innan relevante saksområde.
Vi legg vekt på gode samarbeidsevner.
Aktuelle kandidatar vil bli innkalt til intervju.

Diverse opplysningar:
Lønn for stillinga etter Statens lønnsregulativ, ltr. 55-68 (p.t kr 457 700 - 578 800 brutto pr. år) ut frå kvalifikasjonar.

For at søkarlistene skal vere korrekte, må søknaden vere komplett utfylt.
Kopier av vitnemål og attester må fremlegges ved evt. intervju.
Søknadspapirer returneres kun etter anmodning.
Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Det kreves at søkere er sikkerhetsmessig skikket.

 Om arbeidsgiveren

Forsvarets høgskole er ein akkreditert høgskole som blant anna tilbyr mastergrad i militære studier, og har ansvar for høgre utdanning i Forsvaret. Kjerneområda for FHS er undervisning, forsking og utvikling, og formidling. FHS er organisert i avdelingane Forsvarets stabsskole, FHS Sjefskurs, Institutt for forsvarsstudiar, Noregs idrettshøgskole/Forsvarets institutt og Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter. Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad gjenspegle mangfoldet i befolkninga. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrerbakgrunn og kvinner oppmodes til å søkje. Som IA-verksemd legg Forsvaret vekt på å leggje til rette arbeidsforholda for personar med redusert funksjonsevne.

Tiltredelse
Så snart som mogeleg etter nærare avtale
Sektor
Offentlig
Sted
Næringshagen Målselv,
9325 Bardufoss
Lønn
ltr. 55-68 (p.t kr 457 700 - 578 800 brutto pr.år)
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Forsvar og militær
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon,
Undervisning og pedagogikk

Rapportér annonse

FINN-kode
47030714
Sist endret
4. mar 2014 15:09

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Rita Øygarden
Stillingstittel
Kontorsjef
Telefon
77 89 73 96
950 30 740
Kontaktperson
Fredrik Hanssen
Stillingstittel
Sjef Fokus
Telefon
77 89 71 50
970 48 716
Følg firma
4193 følger dette firmaet

Næringshagen Målselv, 9325 Bardufoss

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
47030714
Sist endret
4. mar 2014 15:09