Operasjonsbefal forsyning og transport

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Operasjonsbefal forsyning og transport
Frist
26.06.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave /Ansvarsområde

 • Være en del av den Hurtige reaksjonsstyrken knyttet til Telemark Bataljon
 • Bidra med støtte, koordinering og tilrettelegging av utdanning i kompaniet innen fagområde teknisk og vedlikehold.
 • Bidra med planlegging og oppfølging av daglig drift, herunder justering og evaluering av plan/aktivitet.
 • Planlegge og koordinere vedlikeholdstjenesten i felt og garnison.
 • Kontaktpunkt opp mot verksted og andre avdelinger innen fagområdet.

Kvalifikasjoner

Må krav i stillingen:

 • Grunnleggende befalsskoleutdanning (BU)
 • Førekort klasse B
 • Norsk statsborgerskap
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO secretfør tiltredelse
 • Bestå fysiske minstekrav til krav: Styrke - 6 /Utholdenhet - 6
  https://www.forsvaret.no/krav/fysiske-tester-i-forsvaret

Ønskede krav i stillingen:

 • Tjenesteerfaring innen logistikk, transport- og forsyningstjeneste i Forsvaret.

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du er strukturert, ryddig, faglig oppdatert, effektiv og kan omstille deg raskt. Det forventes at du kan jobbe både selvstendig og sammen med andre på tvers av fagfelt. Det er en forutsetning at den ansatte evner periodevis stor arbeidsbelastning.
Du er systematisk, teknisk anlagt, løsningsorientert, fleksibel og omgjengelig. Du har et ønske om å utvikle deg selv og å lære bort ditt fagfelt.

Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse.

Stillingen har gradsspenn OR5+(SKO 1565) til OR6 (SKO 1566), og lønnes etter Statens lønnsregulativ og gjeldende lønnspolicy i Hæren, hhv. lønnstrinn 43-60, kr 454.500,- til 584.500,- (SKO 1565) og lønnstrinn 50-65, kr 502.300,- til 635.400,- (SKO 1566). Alder og kompetanse vil avgjøre SKO og lønn. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato01.10.2024, med muligheter for tidligere ansettelse. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.


Brigade Nord er kjernen i Hæren og består av ni bataljoner og ett militærpolitikompani.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
Kavaleriveien 1, 2450 Rena
Bransje
Forsvar og militær,
Transport og logistikk
Stillingsfunksjon
Militært personell
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Hæren, Befal, Sersjant, Logistikk, Forsyning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Fyksen, Trygve
Stillingstittel
Kompanisjef
Telefon
91 68 58 39
Følg firma
13194 følger dette firmaet

Kavaleriveien 1, 2450 Rena

Annonseinformasjon

FINN-kode 353198018
Sist endret 15. mai 2024 15:37

Rapporter annonse