Ønsker du å jobbe som seniorrådgiver innen økonomi, forsyning  og lagerdrift?

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Seniorrådgiver
Frist
29.05.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Materiellstyringsavdelingen har fagansvar for forsyningsprosessen i Forsvaret og særskilt ansvar for å koordinere på tvers av funksjonsområdene innen forsyning. Dette innebærer blant annet å planlegge, utvikle, organisere og kontrollere all forsyningsvirksomhet innen tildelte produktområder. I all hovedsak går økonomien knyttet til materiellanskaffelser til Forsvaret og salg fra lager i FLO gjennom avdelingen.

Avdelingen med personell holder til på Kjeller, Lillehammer, Raufoss og på Haakonsvern ved Bergen. Økonomi og lagerdriftsseksjonen er lokalisertpå Kjeller ved Lillestrøm. MSA / Økonomi- og Lagerdriftsseksjonen er i dag plassert på Kjeller ved Lillestrøm. Som følge av at Kjeller flystasjon er besluttet nedlagt innen 2026, må du regne med at arbeidssted kan bli endret.

Du vil jobbe både selvstendig og i team, og vil samarbeide med personell med ulik erfaring og bakgrunn (både sivile og militære) innen ulike fagområder.


Arbeidsoppgaver

 • Følge opp lagerøkonomien i FLO, blant annet synliggjøre og fremme saker der økonomien ikke fravikerintensjonen i økonomimodellene
 • Utarbeide og følge opp retningslinjer for organisasjonenfor å sikre at økonomien følger besluttet økonomimodell og finansieringsløsninger
 • Følge opp økonomien i leveranseavtalene mellom FLO og Forsvarets avdelinger blant annet gi innspill til økonomisk nivå før avtaleinngåelse, og fortløpende gi innspill ved behov for endring på inngåtte avtaler
 • Foreslå løsninger som kan gi ressursbesparelse og/eller bidra til optimalisering av prosesser
 • Følge opp økonomien knyttet til anskaffelser, og foreslå ogeventuelt lede utvikling av forbedringstiltak innenfor området
 • Følge opp atkvaliteten påøkonomiske forpliktelsergir trygghet i prognosearbeidet

Kvalifikasjoner

 • Bachelorgrad fra universitet eller høyskole innenfor økonomiområdet
 • Du må kunne norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring med å lede utviklingsarbeid innenfor økonomiområdet
 • I tillegg må du kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

Ønskelige krav:

 • Mastergradinnenfor økonomi og relevant erfaring fra Forsvaret
 • Ha solid arbeidserfaring fra ulike deler av forsyningsprosessen, blant annet lagerdrift, innkjøpsvirksomhet og lagerøkonomi
 • Erfaring fra arbeid med kompleks økonomi, fortrinnsvis fra logistikknæringen
 • Erfaring med bruk av ERP-system for eksempelSAP

Personlige egenskaper

 • Vi ser etter deg som er pålitelig, og som jobber strukturert, analytisk og nøyaktig
 • Du ser helheten samtidig som du har fokus på detaljer
 • Du er god på selvledelse og til å løse problemstillinger sammenmed andre
 • Serviceinnstilt ovenfor kunder og medarbeidere
 • Lærevillig og informasjonssøkende
 • Høy arbeidskapasitet og jobbe godt sammen med andre

Vi legger vekt på personlige egenskaper

Vi tilbyr

 • En stilling med utfordrende arbeidsoppgaver i til tider travelt, men trivelig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling innen fagfeltet
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid, og Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, blant annet mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver, kode 1364, ltr 74 - 84, for tiden kr 745 000 - 966 300 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Du må regne med å reise en del til ulike lokasjoner

Forsvaret har i stor grad gått over til bruk av digitale møter som et ledd i å effektivisere organisasjonens tidsbruk og økonomi

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.
Sektor
Offentlig
Sted
Fetveien 80, 2007 Kjeller
Bransje
Forsvar og militær,
Økonomi og regnskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap,
Logistikk og lager / SCM og logistikk,
Saksbehandler
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Forsvaret, Økonomi, Supply chain management, Rådgiver, Materiellforsyning

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Granberg, Øyvind
Stillingstittel
Seksjonssjef
Telefon
91 10 86 65
Følg firma
13186 følger dette firmaet

Fetveien 80, 2007 Kjeller

Annonseinformasjon

FINN-kode 353192224
Sist endret 15. mai 2024 14:50

Rapporter annonse