Inaktiv

Stabsoffiser (Jurist)

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Stabsoffiser
Frist
12.05.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Luftforsvarets våpenskole (LVS) / Luftforsvarets utviklingssenter / Regelverksseksjon ønsker å tilsette
personell i stilling som Stabsoffiser (jurist) på Særskilt kategori militært tilsatte (SKMT) vilkår.

Luftforsvarets utviklingssenter er lokalisert på Rygge.


Arbeidsoppgaver

Stillingsinnehaver skal rådgi sjefen i regelverksarbeid og sikre etterlevelse av lover og regelverk.

Stillingsinnehaver skal utøve kvalitetssikring og støtte seksjonen i det daglige arbeidet.

 • Stabstjeneste høyere nivå
  • utarbeidelse av beslutningsstøtte
  • planlegging og iverksetting av tiltak og aktiviteter
  • veiledning og støtte i gjennomføring av tiltak
  • oppfølging og kontroll for å sikre at tiltakets mål og hensikt nås
 • Utøve prosessforvaltning
  • dokumentere prosesser og analysere prosesskvalitet
 • Bidra i fagansvar
  • bidra til å etablere, følge opp, videreutvikle og kvalitetssikre rutiner, prosesser og kompetanseheving innenfor eget ansvarsområde
  • bidra i utvikling av struktur, materiell, doktriner og dokumentasjon, herunder reglementer, bestemmelser og øvrig dokumentasjon
 • Jurist

Kvalifikasjoner

MÅ krav

 • Norsk statsborgerskap
 • Sikkerhetsklarering HEMMELIG
 • Fysisk test til minimum karakter 4 for styrke og 4 for utholdenhet
 • Medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet
 • Militær profesjon og ledelse VA/SKMT utdanning*
 • Sivil utdanning Jurist (Master Rettsvitenskap)

*For alle stillinger i Forsvaret kreves det godkjent fysisk test, medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet og godkjent sikkerhetsklarering. Kravene må være bestått innen prøvetidens varighet på 6 mnd. For denne stillingen kreves klarering for HEMMELIG. For nærmere opplysninger om krav kan du henvende deg til oppgitt kontaktperson i annonsen.

*Stillingen er en særskilt kategori militært tilsatte (SKMT) stilling

Ønskelige krav

 • Relevant arbeidserfaring med kjennskap til regelverksarbeid og kvalitetssikring, samt kjennskap til Luftforsvarets organisasjon
 • Erfaring med tjeneste fra stab

Personlige egenskaper

 • Strukturert og faglig dyktig
 • Tilpasningsdyktig og takler perioder med høyt arbeidstempo
 • Jobbe godt selvstendig og i samarbeid med andre
 • Evne til å selvstendig prioritere og planlegge arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

Tilsetting i stillingskode 1519 Kaptein (OF2).

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og Luftforsvarets lønnspolitikk, lønnstrinn 64-70, for tiden kr 624 500-692 400,- pr år. For særskilt godt kvalifisert personell kan kunngjort lønn avvikes. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger med blant annet mulighet for trening i arbeidstiden

For nærmere opplysninger om stillingen kan Oberstløytnant Erik Svartnes kontaktes på telefon 901 62 676 eller e-post esvartnes at mil.no


Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.07.2024, eller så snart som mulig etter avtale med søker). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.
Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.
I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
Flyplassveien 300, 1580 Rygge
Bransje
Forsvar og militær,
Juridiske tjenester
Stillingsfunksjon
Jurist,
Militært personell
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Jurist, Forsvaret

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Erik Svartnes
Stillingstittel
Sjef OT-E
Telefon
90 16 26 76
Kontaktperson
Vatle, Anette
Stillingstittel
Personellbefal
Telefon
38 06 51 43
Følg firma
13207 følger dette firmaet

Flyplassveien 300, 1580 Rygge

Annonseinformasjon

FINN-kode 349745348
Sist endret 13. mai 2024 00:04

Rapporter annonse