Inaktiv

Avdelingsleder

Arbeidsgiver
Bufetat
Stillingstittel
Avdelingsleder
Frist
27.05.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)

Ved Jong ungdoms- og familiesenter, Bufetat region øst, er det ledig en fast 100% stilling som avdelingsleder.

Jong ungdoms- og familiesenter tilbyr Læringsbasert rusbehandling (LBR) for ungdom mellom 13 og 18 år. Målgruppen er ungdom med alvorlige atferdsvansker, herunder alvorlige og vedvarende rusproblemer, plassert etter barnevernsloven §§ 6-1 og 6-2. Enheten er under utvidelse og vil i 2024 åpne en ny behandlingsavdeling. Hver avdeling har plass til fire ungdommer og er lokalisert på Emma Hjort, i Bærum kommune.

Rusbehandlingen bygger på læringsteoretiske prinsipper og kognitiv atferdsteori og videreutvikles i samarbeid med Bufetat region vest, sør og NUBU. I arbeidet legges det stor vekt på samarbeid med ungdommenes familie og naturlige nettverk, i tillegg til etablering/opprettholdelse av skole/dagtilbud. For å opprettholde kontinuerlig faglig utvikling gjennomføres det ukentlig veiledning og konsultasjon samt regelmessige fagseminar.

Vi ser etter en engasjert avdelingsleder som trives med drifts-, fag- og personalansvar for egen avdeling. Avdelingsleder vil inngå i vårt lederteam sammen med enhetsleder, avdelingsleder og behandlingsledere.


Arbeidsoppgaver

 • Daglig ansvar for avdelingen, herunder planlegging og sikring av effektiv turnusdrift gjennom året
 • Fag- og personalansvar for egen avdeling
 • Ansvar for internkontroll
 • Lede, motivere og følge opp ansatte
 • Sikre et godt, faglig behandlingsarbeid, i samarbeid med behandlingsleder og ekstern LBR-konsulent
 • Bidra i vurdering og gjennomføring av inntak
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bidra i enhets utviklings- og forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

Absolutte krav:

 • Minimum bachelorgrad eller 180 stp innen relevant fagområdet, fortrinnsvis som barnevernspedagog eller sosionom (annen relevant bachelorgrad kan vurderes)
 • Bred barnevernsfaglig erfaring
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring med endrings- og utviklingsarbeid
 • Gode IKT-ferdigheter og evne til å ta i bruk ny teknologi

I tillegg ønsker vi at du har:

 • Relevant videreutdanning
 • Videreutdanning i ledelse
 • Ledererfaring og erfaring med personaloppfølging, gjerne fra offentlig sektor

Personlige egenskaper

 • Du er en tydelig og trygg leder med stort engasjement for ditt fagområde
 • Du har god forståelse for styring, ledelse og organisasjon
 • Du er løsningsorientert, handlekraftig og evner å prioritere i en travel arbeidshverdag
 • Du er reflektert og drives av å motivere andre
 • Du er endringsdyktig og utviklingsorientert
 • For oss er det svært viktig hvordan du som person egner deg til jobben, det vil bli tatt med i den totale vurderingen

Vi tilbyr

 • Stillingener plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1407 som avdelingsleder med lønn fra p.t. kr 646 000 - 759 100 pr. år (ltr. 66-75).Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Godt tverrfaglig faglig miljø med gode støttespillere i arbeidshverdagen.
 • Medarbeidere med mye kompetanse og et stort faglig engasjement.
 • Du får være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn og unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv.

Informasjon til deg som søker

 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Jong ungdoms- og familiesenter, avd. Åsen.
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisksom vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.

Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Region øst har også ansvar for å drifte omsorgssentrene for enslige mindreårige asylsøkere. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.
Bufetat, region øst dekker fylkene Akershus, Østfold og Innlandet. I tillegg har vi fire familievernkontor i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm.
Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Sektor
Offentlig
Sted
Emma Hjorths vei 60, 1336 Sandvika
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Ledelse,
Omsorg og sosialt arbeid,
Barnevernspedagog
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Avdelingsleder, Barnevern, Jong, ungdomssenter, Bufetat

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Cathrine Hagen Andersen
Stillingstittel
Enhetsleder
Telefon
94 81 63 30
Kontaktperson
Benedicte Struksnes Røsæg
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
46 61 64 67
Følg firma
4356 følger dette firmaet

Emma Hjorths vei 60, 1336 Sandvika

Annonseinformasjon

FINN-kode 349725245
Sist endret 28. mai 2024 00:00

Rapporter annonse