Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Arbeidsgiver
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Stillingstittel
Vi søker en seniorrådgiver innen fagområde sikkerhet og beredskap i KDI
Frist
16.04.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Kriminalomsorgen

Vi søker en seniorrådgiver innen fagområde sikkerhet og beredskap i KDI

Om stillingen

Vi ønsker deg med erfaring og interesse for arbeid med utviklingsoppgaver knyttet til fagområde sikkerhet og beredskap.  Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har en målsetting om å jobbe mer strategisk innen sikkerhet og beredskap, herunder utvikling av analysearbeidet på området. 

Sikkerhet og trygghet er sentralt i Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag. Utvikling, implementering, oppfølging og evaluering av tiltak og virkemidler utgjør en viktig del av oppgavene i stillingen. Kriminalomsorgen er videre en samfunnskritisk funksjon og må ha evne til å opprettholde drift også under kriser og uønskede hendelser. Systematisk arbeid med risiko og sårbarhetsanalyser, verdi-/ trussel og skadevurderinger samt utvikling av planverk og tiltak som møter virksomhetens utfordringer, vil være sentralt i arbeidet. Videre krever seksjonens ansvar et helhetlig blikk på faktorer som mennesker, organisasjon og teknologi for å ivareta trygghet for domfelte, ansatte, samarbeidspartnere og samfunnet i stort.
 

Kriminalomsorgen samarbeider med mange aktører innenfor fagområdet sikkerhet og beredskap for å levere på samfunnsoppdraget, for eksempel politiet og særorganer, andre direktorater og forvaltningssamarbeidspartnere, Oslo Universitetssykehus, Anti-doping Norge mfl. Stillingen er for tiden plassert i KDI, i seksjon for progresjon, tilbakeføring og sikkerhet.

Seksjonen har ansvar for utvikling av innhold, sikkerhet og regelverk for hele kriminalomsorgen og skal være en faglig motor for å utvikle en framtidsrettet straffegjennomføring som er trygg, åpen og nytenkende.


Dine viktigste oppgaver 

 • Strategisk sikkerhetsstyring og utvikling
 • Utarbeidelse av styringsdokumenter samt resultatrapportering på tildelte områder
 • Gjennomføre og dokumentere undersøkelser og analyser på fagområdet
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag og gi anbefalinger innen fagområde
 • Bidra i utvikling, implementering og oppfølging av metoder, regelverk, planverk og strategier i virksomheten
 • Initiere, lede og delta i prosjekter og samarbeider med relevante samarbeidspartnere 
 • Delta i ledelse og koordinering av arbeidet i direktoratets sikkerhetsteam
   

Utdanning og erfaring

 • Relevant høgskole- eller universitetsutdanning på masternivå, og 5 års relevant erfaring 
 • Det er ønskelig at du har kunnskap om sikkerhetsstyring, standarder og rammeverk
 • Det er ønskelig med erfaring med sikkerhetsloven og underlagte forskrifter/instrukser 
 • Kjennskap til styringsprosesser i offentlig forvaltning, fortrinnsvis på direktoratsnivå
 • Det er ønskelig med kunnskap om risikovurderinger på systemnivå
 • Solide ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper
 • Erfaring fra prosjektledelse vil være en fordel 
 • God kunnskap og erfaring i bruk av IKT - systemer eller verktøy 

Vi ser for oss at du 

 • Er selvstendig, dedikert, effektiv og løsningsorientert 
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 
 • Er beslutningsdyktig og med god gjennomføringsevne
 • Evner å prioritere og arbeide strukturert 
 • Er analytisk, og med evne til å tenke strategisk, helhetlig og tverrfaglig
 • Er fleksibel i møte med skiftende prioriteringer og arbeidsoppgaver.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt og det er en forutsetning for ansettelse at du har god forståelse for riktig håndtering av konfidensiell informasjon og at du er/kan bli sikkerhetsklarert for nivå "hemmelig".


Vi tilbyr

 • Meningsfulle og utfordrende oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Kantineordning, gode treningsmuligheter og parkering
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor etter avtale  
   

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.  

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling) 

Stillingen lønnes som seniorrådgiver 1364, kr 708 000 - 919 200 pr. år avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonssjef Line Wilberg, tlf. 920 23 780. 

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20. 

Velkommen som jobbsøker hos oss! 


Om arbeidsgiveren

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er "Straff som endrer" og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.
KDI holder til i lyse og trivelige lokaler i Kriminalomsorgens hus i Lillestrøm, og har også en lokasjon i Horten. KDI ledes av en direktør og er organisert med to avdelinger og to staber:  Avdeling for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet, Avdeling for organisasjon, HR og ressurser, Stab for kommunikasjon og samfunnskontakt og Stab for strategi og analyse.

Sektor
Offentlig
Sted
Solheimsgata 21, 2000 Lillestrøm
Bransje
Helse og omsorg,
Politi og sikkerhet,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Koordinering,
Rådgivning,
Samfunnsviter

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Line Wilberg
Stillingstittel
Seksjonssjef
Telefon
92 02 37 80
Følg firma
1278 følger dette firmaet

Solheimsgata 21, 2000 Lillestrøm

Annonseinformasjon

FINN-kode 345186426
Sist endret 22. mar. 2024 13:47

Rapporter annonse