Utløpt

Tilkallingsvikar- helg

Arbeidsgiver
Vestre Viken
Stillingstittel
Tilkallingsvikar- helg
Frist
25.03.2024
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med Vestre Viken Helseforetak

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vil du jobbe i et av Norges mest kompetente miljøer innen psykisk helse og rus?
Vi søker etter dyktige, motiverte og engasjerte medarbeidere til Blakstad sykehus som ønsker å jobbe som tilkallingsvikar - helg.
For å gjøre det enklere for deg som søker, har vi felles rekruttering til alle seksjoner ved sykehuset. Dersom du har spesielle ønsker til fagområde/seksjon, kan du skrive dette i søknaden. Vi har i hovedsak tre fagområder:
Akutt
Psykose/SUA/Sikkerhet
Alder

Vi behandler søknadene forløpende, og du vil høre fra oss i løpet av 14 dager fra mottatt søknad.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Psykiatrisk avdeling Blakstad er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Avdelingen består av 13 spesialiserte døgnseksjoner innen fagområdene akutt, psykose, SUA, sikkerhet og alderspsykiatri.


Om oss:

Mottak og akuttseksjonene våre mottar pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern. Årsaken til innleggelse kan være psykose, angst/depresjon, selvmordstrussel, personlighetsforstyrrelse, reaktiv krise og disse eventuelt i kombinasjon med rusproblematikk.Innleggelsene skjer på frivillig eller tvunget grunnlag. Iinnleggelsen inngår diagnostisk utredning, avklaring og oppstart av nødvendig akuttpsykiatrisk behandling - herunder symptomlindring, individuelle samtaler, miljøterapi og medikamentell behandling.

Psykoseseksjonenevåretar imot pasienter med psykoselidelse, med funksjonsnedsettelse og med eller uten samtidig rusmisbruk (ROP). Seksjonene jobber etter en praksis hvor fokuset er å fremme muligheter til å leve et livsom er meningsfylt, deltagende og fylt av håp på tross av begrensinger lidelsen forårsaker.

Sikkerhetsseksjonenjobber målrettet med mennesker med komplekse lidelser og voldsrisikoutfordringer.De arbeider for å gi denne pasientgruppen et helhetlig og fullverdig tjenestetilbud.Vi etterstreber å gi god behandling, bistår pasientene våre i styrking av livskvalitet samtidig somivaretakelse avsamfunnsvernet står i fokus.

Alderspsykiatriske seksjonenevåreutreder og behandler pasienter hvor psykisk lidelse er oppstått etter fylte 65 år. De vanligste lidelsene vi utreder og behandler er depresjon, psykose, demens, delir og angst.

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapeutiske tiltak i samråd med ansvarsvakt
 • Bygge relasjoner til pasientene
 • Bidra til et trygt og forutsigbart miljø i seksjonen
 • Praktiske arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • Er sykepleier eller vernepleiermed norsk autorisasjon
 • Er miljøterapeut eller helsefagarbeider
 • Studerer i et helsefaglig utdanningsløp
 • Er politistudent eller studerer ved KRUS

Relevant erfaring kan sidestilles mot formelle krav til utdanning, dette gjelder akuttseksjonene.

Aldersgrense er 21 år.

Du må mestre norsk muntlig og skriftlig sværtgodt.

Det er ønskelig med erfaring innen psykisk helsearbeid.

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Har respekt for hver enkelt pasient
 • Er selvstendig, løsningsorientert og målrettet
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Har evne til å ivareta og håndtere pasienter på en god måte, samt evner til åforebygge konflikter og aggresjon
 • Ønsker ogevner å ta imot veiledning
 • Godt humør og ønsker å bidra til vårt trivelige arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et dynamisk miljø med mange læresituasjoner og mulighet for personlig og faglig vekst
 • Introduksjonsdag og opplæringsdager på aktuell seksjon
 • Variert arbeidsdag
 • Stor bredde i faglige utfordringer
 • Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst
 • Godt arbeidsmiljø

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035

Om arbeidsgiveren

Vestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på nye måter. Helsetilbudet skal være like godt uavhengig av hvor du bor.
 Vi har satt oss et mål om å bli skikkelig gode på brukerstyrt tjenesteutvikling. Det betyr at vi er opptatt av å ta innbyggere med i arbeidet for å utvikle vår felles helsetjeneste - fordi vi tror at gode løsninger starter med å forstå behovene. Kontinuerlig forbedring er en del av vår kultur, og vi tror på å knytte sammen fagfolk og kompetanse på tvers av sykehus for å skape utvikling. Vestre Viken er nysgjerrige på hvordan teknologi kan bidra til mer effektiv og trygg pasientbehandling. Derfor har vi opprettet et virtuelt sykehus, slik at pasienter kan få behandling der de er.
I 2025 åpner vi det nye sykehuset i Drammen som blir ett av landets største og mest moderne. Vestre Viken skaper fremtidens helsetjeneste - hver dag.
Velkommen som søker!
 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
5
Sted
Strandveien 35, 1392 Vettre
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell
Arbeidsspråk
Norsk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Unni Kristin Nilsen
Stillingstittel
Spesialrådgiver - Bemanningssenteret
Telefon
66 75 12 12
Kontaktperson
Toril Kristin Strøm
Stillingstittel
Rådgiver- Bemanningssenteret
Telefon
66 75 12 11
Følg firma
2119 følger dette firmaet

Strandveien 35, 1392 Vettre

Annonseinformasjon

FINN-kode 340291820
Sist endret 28. mar. 2024 07:56

Rapporter annonse