283 følgere

Vestre Viken Helseforetak

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til nær 500 000 mennesker i 26 kommuner. Vi har 4 somatiske og 2 psykiatriske sykehus.

Se filmen om Vestre Viken

Ledige stillinger

283 følgere

Drammen

Controlleravdelingen i Vestre Viken har ledig stilling for controller

Vestre Viken HF - Controllerteam PHR

Vestre Viken har ledig fast 100 % stilling som hygienesykepleier

Vestre Viken HF - SMITTEVERN

Eiendomsforvalter med prosjektansvar

Vestre Viken HF - Eiendomsforvaltning og -utvikling

Prosjektleder

Vestre Viken HF - Eiendomsforvaltning og -utvikling

Nyutdannede sykepleier og 3.års sykepleierstudenter til dialysen på Ringerike Sykehus

Sykepleiere/ spesialsykepleiere søkes til Drammen sykehus sommer 2018

Vestre Viken HF

Avdelingssjef

Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for patologi

Vestre Viken HF søker spesialsykepleiere til korte og lengre oppdrag

Vi søker sykepleiere til Nyfødt intensiv seksjonen ved Drammen sykehus

Vestre Viken HF