417 følgere

Vestre Viken Helseforetak

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til nær 500 000 mennesker i 26 kommuner. Vi har 4 somatiske og 2 psykiatriske sykehus.

Se filmen om Vestre Viken

Ledige stillinger

417 følgere

Ledige helgestillinger for sykepleierstudenter ved Kirurgisk/ ortopedisk sengetun

Vestre Viken HF - Ringerike Sykehus

Modalitetsansvarlig radiograf MR

Vestre Viken HF - BILDE-RS Seksjon Ringerike

Avdelingskonsulent/sekretær - 80 % fast stilling

Vestre Viken HF - Avdeling for gynekologi og fødselshjelp, Bærum sykehus

Bioingeniør - Medisinsk mikrobiologi, Bærum

Vestre Viken HF - Medisinsk mikrobiologi, seksjon Bærum

Kongsberg DPS søker FACT- teamkoordinator

Vestre Viken HF - KDPS FACT

Kongsberg DPS søker psykologspesialist/psykolog til FACT teamet

Vestre Viken HF - PHR Kongsberg DPS(KDPS)

Kongsberg DPS søker erfaringskonsulent

Vestre Viken HF - PHR Kongsberg DPS(KDPS)

Er du bioingeniør og ønsker å jobbe med mikrobiologi i Drammen?

Vestre Viken HF - Medisinsk biokjemi Drammen

Er du spesialsykepleier eller sykepleier og har lyst til å gjøre en forskjell for premature og syke nydfødte på Nyfødt intensiv?

Vestre Viken HF - Nyfødt intensiv seksjon DS

Vi søker etter psykologspesialist til vikariat

Vestre Viken HF - BUPA Bærum BUP

Psykologspesialister

Vestre Viken HF - BUPA Bærum BUP

Sykepleier fast nattstilling 50 %

Vestre Viken HF - Kirurgisk sengepost, Bærum sykehus

Kommunikasjonsrådgiver

Vestre Viken HF - Kommunikasjonsavdelingen

ARA Døgnseksjonen Blakstad søker vernepleier 100% stilling i turnus

Vestre Viken HF - ARA Døgnseksjonen Blakstad

Vernepleier 70 % i turnus

Vestre Viken HF - ARA Døgnseksjonen Blakstad

Drammen

Sykepleier

Vestre Viken HF - HMS-avdelingen

Kongsberg

Kongsberg sykehus - Medisinsk post 2 søker sykepleier

Vestre Viken HF - Medisinsk post 2 KS

Sykepleier? - Hos oss får du akkurat den breddekompetansen og utviklingen du ønsker deg !

Vestre Viken HF - Medisinsk Post 3 KS

Psykolog

Vestre Viken HF - Asker DPS, Akutt ambulant seksjon/ Døgnseksjon Sikta

Vi søker sykepleiere/studenter/hjelpepleiere/helsefagarbeidere til faste stillinger

Vestre Viken HF - Kirurgisk post 4 Kongsberg sykehus

Laboratoriekonsulent Noklus Buskerud

Vestre Viken HF - Avdeling for laboratoriemedisin

Sykepleiere til faste stilling og vikariater

Vestre Viken HF - Kir/ort sengetun Ringerike sykehus

Innovasjonsrådgiver

Vestre Viken HF