260 følgere

Vestre Viken Helseforetak

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge. Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til nær 500 000 mennesker i 26 kommuner. Vi har 4 somatiske og 2 psykiatriske sykehus.

Se filmen om Vestre Viken

Ledige stillinger

260 følgere

Ledig stilling som sykepleier på Kirurgisk sengepost

Vestre Viken HF - Bærum sykehus

Vi har ledig 80 % stilling for administrasjonskonsulet ved FoU-avdelingen

Vestre Viken HF - FoU-avdelingen - Psykisk helse og rus

Lege i spesialisering

Vestre Viken HF - Drammen DPS voksenpsykiatrisk poliklinikk

Operasjonssykepleier

Vestre Viken HF - Dagkirurgisk seksjon ved Drammen sykehus

Bemanningscontroller

Vestre Viken HF - Klinikk for psykisk helse og rus (PHR)

Engasjert og dyktig jordmor søkes til Nyfødt intensiv i 100 % vikariat

Vestre Viken HF - Nyfødt intensiv seksjon Drammen sykehus

Avdelingssykepleier - Kirurgisk / ortopedisk poliklinikk

Vestre Viken HF - Bærum sykehus

Overleger i patologi

Vestre Viken HF - Medisinsk diagnostikk, Avdeling for klinisk patologi

Kongsberg

Medisinsk avdeling - Kongsberg sykehus

Vestre Viken HF - Medisinsk avdeling KS