Utløpt

Skap positiv innvirkning og trygge rammer - miljøterapeuter søkes i vakre Vinje i indre Telemark

Arbeidsgiver
Bufetat
Stillingstittel
Miljøterapeut
Frist
26.02.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med BUFETAT (Barne,- ungdoms- og familieetaten)

Det er en krevende jobb, den er ikke for alle. Men er du genuint opptatt av mennesker, har evnen og interessen for å bidra inn i sårbare livssituasjoner, kan dette være riktig jobb for deg!


Arbeidsoppgaver

Miljøterapi i en omsorgsinstitusjon

Til oss kommer barn og ungdommer fordi de av ulike og sammensatte årsaker for tiden ikke kan bo hjemme. De kjennetegnes ofte ved sammensatte og omfattende utfordringer i livene sine. Dette kan være knyttet til psykisk helse, rusproblematikk, ustabile relasjoner, mangel på tillit til systemer og normbrytende atferd. De kan også ha erfaringer med vold, traumer og ustabile boforhold med flere tidligere flyttinger.

Vi jobber etter "omsorgs- og endringsmodellen" der vårt mål er å bidra til at ungdommene tar gode valg som leder til varig positiv endring i sine liv. For å lykkes er følgendeviktig:

 • vi utfører godt miljøterapeutisk endringsarbeid ved hjelp av kunnskapsbaserte metoder og standardiserte forløp
 • vi sikrer tverrfaglig samhandling med kommunal barnevernstjeneste, foresatte, sosialt nettverk, skole og helsetjenester
 • vi bidrar til å ivareta rettsikkerheten til ungdommen ved hjelp av god dokumentasjon
 • vi veileder og setter grenser på en utviklingsstøttende måte
 • vi reflekterer over egen rolle og funksjon i møte med barn, unge, familier, kolleger og samarbeidspartnere
 • vi arbeider med krise- og stresshåndtering og har kunnskap om å stabilisere barn i krise
 • vi arbeider forebyggende og håndterer atferd/hendelser der barn og ungdom kan skade seg selv eller andre (herunder bla problematisk og skadelig seksuell atferd)
 • vi identifiserer tegn på, og håndterer konsekvenser av omsorgssvikt og vold (herunder bla seksuelle overgrep, æresrelatert vold og negativ sosial kontroll)
 • vi kartlegger ungdommens styrker og behov og utarbeider og følger opp planer på en faglig og systematisk måte

I Bufetat vil vi at du skal oppleve mestring, utvikling og arbeidsglede. Som ansatt hos oss vil du derfor få jevnlig og strukturert veiledning fra

psykologteam, fagansvarlige, ledere og kollegaer.


Men for å lykkes i jobben trenger du også gode verktøy. Hos oss vil du få jobbe med noen av de fremste kunnskapsbaserte metodene og

standardiserte forløpene for miljøterapi. Les mer om vårt faglige arbeid HER og om Miljøheimen ungdomshjem HER.

Om stillingen

Vi har en fast 100% ledig stilling som miljøterapeut til dag/kveldsturnus med arbeid hver 4. helg.

Kvalifikasjoner (overskrift)

For å være kvalifisert til stillingen må du:

 • inneha en relevant bachelorutdanning (180 stp)
 • (studenter ved bachelorutdanning i enten sosialt arbeid, barnevernspedagog eller vernepleie kan også søke. Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak fra utdanningskravet, men dette kun for søkere som har dokumentert erfaring fra miljøterapeutisk arbeid, fortrinnsvis i institusjon)
 • kommunisere godt på norsk
 • ha førerkort (minimum) klasse B

Det er ønskelig at du har erfaring med og er god til å:

 • gjøre faglige vurderinger, tilpasse ungdommenes tiltak og dokumentere disse skriftlig
 • forstå og fasilitere endringsprosesser, på individuelt og systemisk nivå

Som person er du:

 • Emosjonelt robust - Du har en indre motstandskraft og et sett med verktøy for å håndtere stress, fysisk og psykisk utfordrende oppgaver og uforutsigbare situasjoner.
 • Selvrefleksiv - Du har evnen til å betrakte, sortere og skille mellom egne og andres opplevelser, synspunkter, oppfatninger eller behov.
 • Verdibasert - Du identifiserer deg med, oppfører deg og arbeider i tråd med vårt samfunnsoppdrag og våre kjerneverdier "Respekt,
 • åpenhet, deltakelse".
 • Motivert for å jobbe for barnets beste

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp i Webcruiter senest til annengangsintervju.

Hva får du hos oss?

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1486, Miljøarbeider med lønn frakr. 394 100 – 480 900,- pr. år (ltr. 30-47), 1488, Miljøterapeut under utdanning med lønn frakr. 443 000 – 524 700,- pr. år (ltr. 41-53),1489, miljøterapeut med lønn fra kr. 466600 – 624 500,- pr. år (ltr. 45-64), eller 1534, spesialutdannet miljøterapeut, med lønn fra kr. 524700 – 646000,- pr. år (ltr. 53-66).Lønn og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring. Søkere med sosialfaglig utdannelse vil plassers i fagspesifikke stillingskoder: sosionom, vernepleier, barnevernspedagog i tråd med lokal lønnspolitikk for Bufetat.
 • Medlemskap i statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud
 • om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

I tillegg kan vi tilby:

 • En arbeidsplass i vakre Vinje, ved foten av Hardangervidda.
 • Kunnskapsrike og inkluderende kollegaer.
 • Et levende fagmiljø som stadig er i utvikling.

Informasjon til deg som søker:

 • Inkludering og mangfold er en styrke i vårt arbeid med å løse våre oppgaver på en bedre måte. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer om inkludering i arbeidslivet HER
 • Stillingen er for tiden lagt til Miljøheimen ungdomshjem, Vinje
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
 • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Om arbeidsgiveren

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.
Bufetat, region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Sektor
Offentlig
Sted
Haugetuft 16, 3890 Vinje
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog,
Helsepersonell / Vernepleier/miljøterapeut,
Sosionom
Arbeidsspråk
Norsk

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tom Erik Homme
Stillingstittel
Avdelingsleder
Telefon
46 61 82 51
Kontaktperson
Stein Erik Lidtveit
Stillingstittel
Enhetsleder
Telefon
92 80 35 85
Følg firma
4286 følger dette firmaet

Haugetuft 16, 3890 Vinje

Annonseinformasjon

FINN-kode 339970843
Sist endret 25. mar. 2024 15:24

Rapporter annonse