Har du lyst til å lede den daglige driften av Forsvarets kjøkken på Drevjamoen garnison?

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Kjøkkensjef ved Sør-Hålogaland Heimevernsdistrikt 14
Frist
01.03.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Er du på utkikk etter nye utfordringer?

Trives du med å ha ansvar for det kjøkkenfaglige, økonomi og personale? Er du i tillegg opptatt avtrygg mat, gode rutiner, fornøyde kunder og at personalet trives på jobb?Til kjøkkensjefstillingen ser vi etter deg som er flink til å motivere og kommunisere med andre. Du viljobbe ved Drevjamoen garnison som blant annet er base for HV-14, FLO, CYFOR og Forsvarsbygg.

Garnisonen er lokalisert på Drevjamoen i Vefsn kommune og består av ca 40 ansatte. Sjef HV-14 utøver sin kommando gjennom 16 områder og eninnsatsstyrke som trener på årlig basis i tillegg til fag- og nivådannende kurs. Heimevernsdistriktet har et utstrakt samarbeid med politi, fylket og alle kommunene i distriktet. Sivilforsvaret, redningstjenester og andre sentrale samfunnsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk. Distriktstaben i HV-14 er organisert i syv seksjoner som henholdsvisivaretar personell- og økonomitjeneste, etterretnings- og sikkerhetstjeneste, operasjoner og trening, forsyningstjeneste, operasjonsplanlegging, sivil-militært samarbeid, samband og garnisonstjeneste.

Heimevernet er en militær organisasjon som innbefatter både militære og sivile arbeidstagere.


Arbeidsoppgaver

 • Lede daglig drift gjennom blant annet å planlegge meny, innkjøp og utarbeide arbeidsplaner
 • Ivareta personalansvar for cirka 4-7 personer
 • Sikre nødvendig bemanning og rasjonell drift med tilgjengelige ressurser
 • Kontoradministrasjon som blant annet innebærer å ivareta interne kontrollsystem, følge opp og planlegge leveranser og ressurssetting
 • Forvalte innkjøp i henhold til gjeldende rammeavtaler
 • Grunnlagsdokumentasjon for interne og eksterne leveranser
 • Følge opp og ivareta det faglige ansvaret for lærlinger og deres læreplaner
 • Bestille og kontrollere proviant og forbruksartikler

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert for stillingen så må du ha:

 • Fagbrev i kokkefaget
 • Minimum 2 års relevant ledererfaring
 • Du må kunne norsk godt både muntlig og skriftlig. Dette må dokumenteres gjennom for eksempelnorsk skriftlig og muntlig på minimum Vg2-nivå eller tilsvarende, eller gjennom bestått norsktest pånivå B2
 • Beherske de vanligste applikasjoner iMicrosoft Office
 • Førerkort klasse B
 • Den som ansettes må ha god helse og kunne fremlegge tilfredsstillende helseattest før tiltredelse
 • I tillegg må den som ansettes kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse

Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring fra militært kjøkken
 • Erfaring fra og kunnskap om lærlingeordningen
 • Erfaring og kurs innen IK-mat system

Vi ber om at all relevante vitnemål vitnemål og attester legges ved sammen med søknaden din.

Personlige egenskaper

Stillingen krever at du er flink til å motivere dine medarbeidere. Du jobber godt sammen med andre og erflink til å kommunisere muntlig. Du er opptatt av å utvikle deg som leder, og bidra til en god arbeidskultur.

Vi legger vekt på personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne til å arbeide i team
 • Må kunne arbeideutadrettet gjennom å planlegge og lede kjøkkendrift interntog eksternt
 • Har en positiv innstilling til det å være i kontinuerlig utvikling og endring og ser muligheter fremfor begrensninger
 • Har evne til å bygge gode relasjoner

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode pensjonsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden i gode treningsfasiliteter
 • Arbeidstid på 37,5 t/uke med mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som kjøkkensjef, kode 1124, ltr. 57 - 62 for tiden kr 557.100 - 604.900brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statenspensjonskasse

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Heimevernet er du viktig for Forsvarets mobiliseringsstyrke. Heimevernet består av 40.000 soldater som kan stille opp på kort varsel. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker og er et viktig bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-14) holder til på Drevjamoen ved Mosjøen og omfatter det meste av Nordland fylke.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.
I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.
Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
8664 Mosjøen
Bransje
Restaurant, mat og uteliv,
Forsvar og militær,
Storhusholdning og catering
Stillingsfunksjon
Mat og servering / Kokk,
Mat og servering / Kjøkkensjef
Arbeidsspråk
Norsk

Nøkkelord

Kjøkkensjef, Kokk, Heimevernet, Forsvaret

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Frank Vollan
Stillingstittel
Sjef Garnisonsavdeling
Telefon
99 28 20 80
Kontaktperson
Karl Inge Andersen
Stillingstittel
Kjøkkensjef
Telefon
75 11 20 86
Følg firma
12632 følger dette firmaet

8664 Mosjøen

Annonseinformasjon

FINN-kode 339576023
Sist endret 9. feb. 2024 15:31

Rapporter annonse