Utløpt

Førsteamanuensis i ingeniørfag energi og miljø

Arbeidsgiver
OsloMet - storbyuniversitetet
Stillingstittel
Førsteamanuensis i ingeniørfag energi og miljø
Frist
02.01.2024
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMets Institutt for bygg- og energiteknikk er et dynamisk og voksende team dedikert til å drive innovasjon og fremragende ingeniørvitenskap for byggenæringen. Instituttet har en ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis i ingeniørfag, som fokuserer på bærekraftig bygningstekniske ingeniørfag (VVS, inneklima/innemiljø, energieffektivitet, og bygningsfysikk), gjerne med kompetanse i termodynamikk. Vi leter etter en person med en solid akademisk bakgrunn, betydelig forskningsekspertise og engasjement for undervisning.

 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være

 • undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen bærekraftig bygningstekniske ingeniørfag (inkl. VVS-teknikk, innemiljø & inneklima, energieffektivisering, og bygningsfysikk, med tilhørende prosjektering)
 • ta initiativ til, og delta i, utviklingen av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • å styrke det faglige og forskningsarbeidet innen energi og miljø i bygg og nært beslektede fagfelt
 • å være en pådriver for kontinuerlig forbedring av utdanningskvalitet og relevans i feltet
 • å bygge sterke nasjonale og internasjonale partnerskap, både akademiske og med industri
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet
 • utføre administrative oppgaver relatert til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter

 

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad/PhD i ingeniørfag innen et av følgende fagområder:
 • VVS-teknikk
 • innemiljø (inneklima, eller sanitasjon/helse)
 • bygningsfysikk og energisimulering av bygninger
 • dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innen energi og miljø i bygg eller nært beslektede felt
 • erfaring med undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk

 

Personer som på ansettelsestidspunktet ikke har tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, skal gis tilbud om opplæring i norsk, og skal innen tre år fra ansettelsestidspunktet kunne vise til norskferdigheter minimum tilsvarende nivå B2.

 

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Det vil bli lagt vekt på
 • kunnskap om profesjonens praksis og terminologi i kalde klima, i Skandinavia eller Norge spesielt
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • dokumentert erfaring med å etablere forskningssamarbeid, deltakelse i forskningsnettverk, og utvikling/anskaffelse av eksternt finansierte prosjekter
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid

 

Vi ønsker deg som har
 • egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger

 

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge faglige fellesskap, være opptatt av nytenkning og innovasjon innen utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi tilbyr
 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • mulighet til faglig utvikling
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

 

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis, tilsvarende kroner 615 700- 745 000 pr. år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse (SPK). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess


Vil du søke på stillingen må du søke via vårt rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV (inkludert kontaktinformasjon for minst to referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • inntil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren inkl. ph.d.-avhandling hvis relevant
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse inkludert profileringsdokument
 • annen relevant dokumentasjon

 

Søkere som ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse må opparbeide dette innen to år fra tiltredelse. OsloMet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av dokumenter til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Yonas Zewdu Ayele, e-post yonas.ayele@oslomet.no, telefon +47 40 98 39 85
 • Professor Peter Schild, e-post petsch@oslomet.no, telefon +47 415 11 285

 

Søknadsfrist: 2. januar 2024

Ref. no: 23/01505OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.


OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).


Besøk OsloMet på LinkedIn 

Om arbeidsgiveren

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden.
Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.
Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Sektor
Offentlig
Sted
Pilestredet 46, 0167 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk

Nøkkelord

VVS, Energi og miljø, HVAC, Energi, Ingeniør, Forsker, Energiteknikk, Bærekraft, Bygg, Arkitektur, Miljø

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Yonas Zewdu Ayele
Stillingstittel
Head of Department
Telefon
40 98 39 85
Kontaktperson
Peter Schild
Stillingstittel
Professor
Telefon
41 51 12 85
Følg firma
2534 følger dette firmaet

Pilestredet 46, 0167 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 329601684
Sist endret 2. jan. 2024 16:44

Rapporter annonse