710 følgere

Høgskolen i Oslo og Akershus

Vi er landets største høgskole. 20 000 fantastiske studenter studerer på våre tre studiesteder – og vi har over 2000 fabelaktige ansatte som hver dag gjør en super innsats for studenter og forskning.

Ledige stillinger

710 følgere

Stipendiat innen forskning på ungdom med langvarige helseutfordringer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Stipendiatstilling i bibliotek- og informasjonsvitenskap med vekt på arkiv og dokumentbehandling

Høgskolen i Oslo og Akershus

Stipendiat innen forskning på digitalisering og læring!)

Høgskolen i Oslo og Akershus

Professor/Associate Professor in Theoretical Physics

Høgskolen i Oslo og Akershus

Professor/Associate Professor in Mathematics

Høgskolen i Oslo og Akershus

Professor/ Associate Professor in Computer Science

Høgskolen i Oslo og Akershus

Senioringeniør - Frontend Webutvikler

Høgskolen i Oslo og Akershus

Associate professor in Design

Høgskolen i Oslo og Akershus

PhD Fellowship in augmented reality games for elderly people

Høgskolen i Oslo og Akershus

Vil du bidra med forskning, undervisning og formidling om mangfold? Førsteamanuensis/førstelektor

Høgskolen i Oslo og Akershus

Stipendiatstilling innan leiing av tverrprofesjonelt samarbeid om barn og unge

Høgskolen i Oslo og Akershus