Fagleiar Økonomi i 100% fast stilling

Arbeidsgiver
Øygarden kommune Helse og velferd
Stillingstittel
Fagleiar Økonomi i 100% fast stilling
Frist
04.12.2023
Ansettelsesform
Fast

Om stillinga :

Er du ei løysingsorientert person, med god kompetanse og erfaring innan økonomistyring, budsjett og rekneskap? 
Då vil vi svært gjerne ha deg som vår nye kollega.

Stillinga er organisatorisk plassert i stab hos kommunalsjef for Helse og velferd, og du vil rapportere direkte til kommunalsjefen.

I stab til kommunalsjef for helse og velferd er vi i dag 9 personar med ulik kompetanse innan økonomi, HR, prosjektleiing, utvikling og drift. Ulike profesjonar i teamet gjer at vi er godt rusta til å gje god og heilskapleg stab- og støttetenester ut i organisasjonen. Vi er opptatt av å gjere kvarandre gode, har god takhøgde i diskusjonar, og med eit godt arbeidsmiljø.

Vi ser etter deg som  kan analysere tal og gje fagstøtte til leiare i helse og velferd. Du vil ha ei viktig rolle i økonomi- og budsjettarbeidet, og vil samarbeide tett med leiare og kommunalsjef. I tillegg vil stillinga ha tett samarbeid med økonomar i andre kommunalsjefområde.  

Øygarden kommune nyttar Framsikt som budsjett og styringssystem og Visma Enterprise som rekneskap/økonomisystem.

Arbeidsoppgåver:

 • Utarbeide budsjett for alle einingar innan kommunalsjefområde i samarbeid med einingsleiarar og kommunalsjef
 • Månadleg rapportering og oppfølging av einingane
 • Oppfølging av inntekter i kommunalsjefområdet
 • Rådgjeving og opplæring av einingsleiarane
 • Prognosearbeid, analyse og utgreiingar
 • Gjennomføring av mindre innkjøpskonkurransar
 • Kontraktsoppfølging
 • Oppfølging av verksemdstyring saman med kommunalsjef
 • Utarbeiding av refusjonsgrunnlag knytt til ressurskrevjande tenester
 • Delta i økonomiforum med økonomisjef og fagleiarar økonomi  på andre sektorar
 • Bidra i arbeid med årsavslutning
 • Andre arbeidsoppgåver etter behov

Kvalifikasjonar:

 • Høgare utdanning innan økonomi/ administrasjon minimum bachelor
 • Relevant erfaring med rekneskap, økonomistyring og analysearbeid
 • God IKT-kompetanse med spesiell vekt på Excel
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne
Ønskjeleg med:
 • Erfaring med økonomiarbeid i kommunal sektor eller andre større verksemder.
Personlege eigenskapar:
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • Analytisk
 • Evne til å jobbe sjølvstendig, systematisk og strukturert

Vi tilbyr:

 • Løn etter gjeldande avtaleverk
 • Gode pensjon- og forsikringsordningar
 • Fleksibel arbeidstid
 • Moglegheit for heimekontor
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

Kontakt:

 • Line Barmen, Kommunalsjef for Helse og velferd Tlf. 99377018
 • Tove Helleland, Ass. Kommunalsjef for Helse og velferd Tlf. 99707128

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

Om arbeidsgiveren

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med om lag 39 400 innbyggjarar og om lag 2 800 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet. Administrasjonsspråket i Øygarden er nynorsk.Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.

Sektor
Offentlig
Sted
Øygarden rådhus, Foldnesvegen 1, 5353 Straume
Hjemmekontor
Delvis hjemmekontor
Bransje
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Line Barmen
Telefon
55 09 70 34
Kontaktperson
Tove Helleland
Telefon
99 70 71 28
Følg firma
301 følger dette firmaet

Øygarden rådhus, Foldnesvegen 1, 5353 Straume

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 329407978
Sist endret 20. nov. 2023 09:55

Rapporter annonse