Har du lyst til å jobbe i kjernen av Forsvarets logistikk-planlegging?

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
Materiellplanlegger etterforsyning sjøsystemer
Frist
20.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

Ved Forsvarets Logistikkorganisasjon(FLO)/Divisjon for Forsyning/Materiellstyringsavdelingen/Etterforsyningsseksjonen er det ledig en stilling som seniorkonsulent ved kontor for etterforsyning av Sjøsystemer. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

FLO Forsyning har ansvar for leveranser blant annet innen forsyningstjenester. Forsyningsleveranser innebærer også materiellstyring og etterforsyning til Forsvarets avdelinger og fartøyer, både nasjonalt og internasjonalt.  FLO Forsyning skal sikre lagerbeholdninger som understøtter og tilfredsstiller Forsvarets behov i daglig drift og ved beredskap.

Materiellstyringsavdelingen (MSA) er sjef FLO og sjef FLO Forsyning sitt verktøy i den strategiske og langsiktige materiellplanleggingen, samt det taktiske prognosearbeidet for å best mulig understøtte materielltilgjengelighet og forsvarlig lagerøkonomi.  Sjef MSA har ansvar for prioritering innenfor gitte økonomiske rammer og til den enhver tid prioriterte oppgave eller materiellbehov.

MSA/Etterforsyning/Sjøsystemer har ansvar for materiellressursplanlegging (MRP) og etterforsyning av KL II-IV materialer (reservedeler/teknisk materiell) til Sjøforsvarets fartøyer.  Kontor for Sjøsystemer består av 7 personer/stillinger inklusiv kontorsjef, fordelt på både militære og sivile stillinger.  Forsvarets utvikling medfører at kontor for Sjøsystemer står foran krav om en betydning økning i effektuering av materiellstrømmene i årene som kommer.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i kontor for Sjøsystemers arbeid med å planlegge, koordinere og iverksette overordnet materiellstyring av teknisk materiell til Sjøforsvaret. Dette for å understøtte inngåtte avtaler mellom sjef FLO og sjef Sjøforsvaret
 • Gjennom direkte kommunikasjon med Sjøforsvarets fartøyer, ivareta deres framsendte logistikkbehov innen tildelt materiellområde
 • Utøve materiellressursplanlegging innen tildelte materiellportefølje
 • Bidra til å oppnå gode beredskapsmessige, logistiske og økonomiske løsninger innen tildelt materialportefølje
 • Delta i ulike samarbeidsfora, både internt i Forsvaret og i Forsvarssektoren forøvrig, samt koordinere med nasjonale og internasjonale aktører
 • Arbeidet ved kontor for Sjøsystemer foregår i ERP-systemene SAP og IFS
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå innen logistikk
 • Minimum tre års relevant tjenesteerfaring
 • God forståelse av Forsvarets virksomhets- og økonomimodell
 • God språkføring i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato Secret før tiltredelse
 • Annen utdannelse, som fagbrev innen logistikkfaget, og/eller minimum seks års relevant arbeids-erfaring innen lager/forsyningslogistikk i Forsvaret, kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Det er ønskelig med erfaring fra bruk av forsvarets ERP-systemer, disse er SAP og i noen grad IFS

Dokumentasjon på utdannelse og arbeidserfaring må lastes opp i søknaden for å bli vurdert. Utenlandsk høyere utdannelse må være NOKUT-godkjent.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til helhetsoversikt
 • Analytisk og strukturert
 • Resultatorientert og initiativrik

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent SKO 1363 ltr 65 - 70 (eventuelt kr 604 400 til kr 664 400) brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner.  Av dette trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.


Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)  sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.


I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.


I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.


Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.


Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Sektor
Offentlig
Sted
5886 Bergen
Bransje
Forsvar og militær,
Maritim og offshore,
Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon
Planlegger,
Logistikk og lager

Nøkkelord

Materiell, Forsvaret, Logistikk, Planlegger

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Gunnar Hannisdal
Stillingstittel
Kontorsjef EF Sjøsystemer
Telefon
55 50 44 03
Følg firma
10646 følger dette firmaet

5886 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288989380
Sist endret 25. jan. 2023 12:23

Rapporter annonse