Er du en sterk pådriver som ønsker å videreutvikle arbeidet med HMS-byggherre i Drift og vedlikehold?

Arbeidsgiver
Statens vegvesen
Stillingstittel
Er du en sterk pådriver som ønsker å videreutvikle arbeidet med HMS-byggherre i Drift og vedlikehold
Frist
08.02.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Statens vegvesen

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband. Divisjonens portefølje er bredt sammensatt av drift, vedlikehold, planlegging og bygging av mindre utbyggingsprosjekt samt gjennomføre utbedringstiltak. På bakgrunn av dette vil det til enhver tid være behov for et stort omfang av kontrakter i ulikt omfang og kompleksitet.

I staben Kontrakt og marked har vi ledig en fast stilling som HMS-rådgiver med tiltredelse snarest mulig.Kontrakt og marked er en nasjonal stabsenhet for divisjonsdirektøren i divisjon Drift og vedlikehold. Divisjonen har hovedkontor i Tromsø. Kontrakt og marked har for tiden 15 medarbeidere fordelt på ulike kontorsteder i landet.

Kontrakt og marked skal bidra til å nå toppmålene gjennom blant annet bidra til rådgivning og utvikling av verktøyene som ligger i divisjonens kontraktsstrategi. Dette gjør vi ved å ha et overordnet ansvar for anskaffelsesprosesser og støtte de operative avdelinger ved planlegging og gjennomføring av anskaffelser, kontraktsutforming og -oppfølging.

HMS-arbeidet vårt skal fremme gode sikkerhetstiltak, god helse og godt arbeidsmiljø både for de som jobber med kontrakten og for 3. part. I alle kontrakter skal det være nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet. I dette arbeidet har vi også en viktig oppgave å ha tett kontakt med eksterne aktører innenfor divisjonens fagområder.


Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver som HMS-rådgiver blir blant annet:

 • Oppgaver knyttet til SHA og YM (rådgivning, veiledning, saksbehandling og koordinering)
 • Ansvarlig for HMS-prosesser i Kvalitetssystemet
 • Rapportering til ledermøter
 • Lede HMS-nettverk BH
 • Delta på bransjemøter
 • Kompetanse og opplæring (HMS for byggherre mm)
 • Pådriver for det kvalitets- og sikkerhetsforebyggende arbeidet innenfor byggherreområdet

Stillingen fordrer både stor grad av selvstendighet, men også oppgaveløsning i team.

Kontorsted for stillingen er fortrinnsvis i Tromsø, men andre steder vil bli vurdert ut fra søkernes geografiske tilhørighet, samt hvor Kontrakt og marked i dag har medarbeidere lokalisert. Ønsket kontorsted må oppgis i søknaden.

Kvalifikasjonskrav

Minimum treårig relevant utdanning fra universitet eller høyskole. Relevante fagområder er innen drift, vedlikehold og investeringsprosjekt. Omfattende og relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.


Du må ha:

 • erfaring med utvikling eller oppfølging av HMS innen drift, vedlikehold eller investeringsprosjekt
 • god kunnskap om arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften og internkontrollforskriften, særlig byggherreforskriften

Denne stillingen vil ha en overordnet rolle og du må derfor ha erfaring med strategisk arbeid og evner å jobbe strukturelt og helhetlig.


Det er ønskelig med erfaring fra:

 • opplæring/instruksjonsvirksomhet
 • sikkerhetsforebyggende arbeid
 • kvalitetsarbeid
 • kvalitetssystem
 • arbeid med oppfølging og gjennomføring av kontrakter
 • digitale løsninger og innovasjon og hvor utvikling og forbedring har vært viktige ingredienser
 • erfaring fra entreprenørbransjen.

Vi vil vektlegge nøyaktighet, ryddighet, fleksibilitet og evne til dialog og samarbeid. Arbeidsoppgavene vil kreve en del reisevirksomhet.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)Les dette før du søker!

Fyll inn søknadsskjemaet nøyaktig!

På grunn av kravene til utvidet søkerlistene må feltene for utdanning og erfaring fylles ut. Det er ikke tilstrekkelig å kun legge ved CV. Legg også ved relevante vitnemål og attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold gjør at vi blir bedre på å løse oppgavene våre. Vi ønsker flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn og hull i CVen, så om du kan krysse av for dette i jobbsøkerportalen, oppfordrer vi deg til å gjøre det. Får du jobben, vil vi naturligvis legge til rette for deg om du trenger det. Avkrysningene brukes kun til å sørge for at vi velger ut de rette kandidatene, i tillegg til anonymisert statistikk. Les dette før du krysser av

Søkerlista er offentlig

Åpenhet og gjennomsiktighet i forvaltningen er viktig, derfor vil alle som søker hos oss bli satt på den offentlige søkerlista om de ikke oppgir en god grunn. Har du bedt om å ikke bli satt på lista, tar vi kontakt med deg hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge.

Har du spørsmål om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos avdelingsdirektør Bente Johnsen Aase, tlf. 950 99 596, e-post: bente.aase @vegvesen.no

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle. Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Noe av det viktigste vi gjør for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allerede har. I divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for løpende helårlig drift av riksvegene, inkludert ferjer. Vi vedlikeholder og utvikler vegnettet, og planlegger og gjennomfører utbedringsprosjekter. Drift og vedlikehold har rundt 880 medarbeidere over hele landet, og en årlig omsetning på om lag 16 milliarder kroner.Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle. Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Sektor
Offentlig
Sted
9010 Tromsø
Bransje
Bygg og anlegg
Stillingsfunksjon
HMS

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Bente Johnsen Aase
Telefon
950 99 596
Kontaktperson
Bente Johnsen Aase
Telefon
950 99 596
Følg firma
2909 følger dette firmaet

9010 Tromsø

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 288875203
Sist endret 24. jan. 2023 12:38

Rapporter annonse