2308 følgere

Statens Vegvesen

Trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Hvilken vil du klare deg uten? Vegvesenets oppdrag er å sørge for alle tre faktorene – samtidig. Derfor trenger vi den beste kompetansen.

Se hvorfor du vil jobbe i Statens vegvesen
Se hva Statens vegvesen gjør

Kontrollingeniør Håkon Matre kontrollerer kabelspinning på Hardangerbrua.

Noen av våre medarbeidere

Jeg får de kursene jeg trenger, og det betyr mye for min motivasjon i jobben min.
Signe Evjen
Kontrollingeniør

Se Signe fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=M9J4376RKVY

Med mer erfaring økte ansvaret, og jeg fikk bryne meg på mer omfattende og komplekse prosjekter.
Håkon Skagen
Prosjekteringsleder

Se Håkon fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=16J4pb29YJo

Ledige stillinger

2308 følgere

Kontrollingeniør, drift -og vedlikehald, Bergen

Statens vegvesen

Byggjeleiar for drift -og vedlikehaldskontraktar, Bergen

Statens vegvesen

Molde, Steinkjer, Trondheim

Vi søker

Statens vegvesen

Vil du ha sommerjobb i en etat som daglig løser viktige samfunnsoppgaver?

Statens vegvesen

Kontrollingeniør ferjekaiprosjekt

Statens vegvesen

Saksbehandler Kjøretøy - Tilsynsseksjonen

Statens vegvesen

Sommerjobb 2019 - Norsk vegmuseum

Statens vegvesen

Vil du bidra til å sikre god kvalitet på veiene våre?

Statens vegvesen

Vil du bidra til å sikre god kvalitet på veiene våre?

Statens vegvesen

Statens vegvesen Region nord søker

Statens vegvesen

Er du ein av våre nye museumsverter?

Statens vegvesen

Teknisk rådgjevar innan kjøyretøy på Tilsynsseksjonen i Bergen

Statens vegvesen

Teknisk rådgjevar innan køyretøy ved Tilsynsseksjonen i Stavanger

Statens vegvesen

Kristiansand S

Hovedbyggeleder

Statens vegvesen

Planleggingsleder - Plan- og prosjekteringsseksjonen

Statens vegvesen