1855 følgere

Statens Vegvesen

Trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Hvilken vil du klare deg uten? Vegvesenets oppdrag er å sørge for alle tre faktorene – samtidig. Derfor trenger vi den beste kompetansen.

Se hvorfor du vil jobbe i Statens vegvesen
Se hva Statens vegvesen gjør

Kontrollingeniør Håkon Matre kontrollerer kabelspinning på Hardangerbrua.

Noen av våre medarbeidere

Jeg får de kursene jeg trenger, og det betyr mye for min motivasjon i jobben min.
Signe Evjen
Kontrollingeniør

Se Signe fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=M9J4376RKVY

Med mer erfaring økte ansvaret, og jeg fikk bryne meg på mer omfattende og komplekse prosjekter.
Håkon Skagen
Prosjekteringsleder

Se Håkon fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=16J4pb29YJo

Ledige stillinger

1855 følgere

Kjøretøykontrollør Oppland

Statens vegvesen Region øst

Trafikkteknikk/Trafikksikkerheit

Statens vegvesen Region vest

Byggjeleiar drift

Statens vegvesen Region vest

HMS-rådgiver

Statens vegvesen Region sør

Vikariat som økonomirådgjevar

Statens vegvesen Region vest

Analytikar - trafikksikkerheit

Statens vegvesen Vegdirektoratet - arbeidssted Oslo

Kundebehandler

Statens vegvesen Region øst

Byggjeleiar

Statens vegvesen Region vest

Controller til Bypakke Nord-Jæren

Statens vegvesen Region vest

Akustikar/støyingeniør

Statens vegvesen Region vest

Stavanger

Vegplanleggar

Statens vegvesen Region vest

Planleggingsleiar

Statens vegvesen Region vest

Prosjektleder fagkontrakter

Statens vegvesen Region midt

Prosjekteringsleiar

Statens vegvesen Region vest

Faglaborant/ingeniør

Statens vegvesen Region midt

Vil du lede en totalentreprise til over 500 mill. kr

Statens vegvesen Region øst

Trondheim

Grunnerverver

Statens vegvesen Region midt

Kjøretøyteknisk inspektør/ingeniør

Statens vegvesen Region nord

Kontrollingeniør, Bergen

Statens vegvesen Region vest

Bli leiar i Statens vegvesen Region vest

Statens vegvesen Region vest

Bli leiar i Statens vegvesen Region vest

Statens vegvesen Region vest

Bli leiar i Statens vegvesen Region vest

Statens vegvesen Region vest

Skrankemedarbeider/Kundebehandler

Statens vegvesen Region sør

Hamar, Lillehammer, Moss, Oslo

Seksjonsleder for grunnerverv

Statens vegvesen Region øst

Inspektør (sensor) i område Midtre Hålogaland - Harstad trafikkstasjon

Statens vegvesen Region nord

Fire ledige stillinger som trafikkoperatør på Vegtrafikksentralen - fast skiftarbeid

Statens vegvesen Region øst