2140 følgere

Statens Vegvesen

Trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Hvilken vil du klare deg uten? Vegvesenets oppdrag er å sørge for alle tre faktorene – samtidig. Derfor trenger vi den beste kompetansen.

Se hvorfor du vil jobbe i Statens vegvesen
Se hva Statens vegvesen gjør

Kontrollingeniør Håkon Matre kontrollerer kabelspinning på Hardangerbrua.

Noen av våre medarbeidere

Jeg får de kursene jeg trenger, og det betyr mye for min motivasjon i jobben min.
Signe Evjen
Kontrollingeniør

Se Signe fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=M9J4376RKVY

Med mer erfaring økte ansvaret, og jeg fikk bryne meg på mer omfattende og komplekse prosjekter.
Håkon Skagen
Prosjekteringsleder

Se Håkon fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=16J4pb29YJo

Ledige stillinger

2140 følgere

Vi har spennende prosjekter til deg i Østfold!

Statens vegvesen

Vi har spennende prosjekter til deg i Hedmark!

Statens vegvesen

Vi søker kontrollingeniør Hitra/Frøya

Statens vegvesen

Vi søker en kontrollingeniør på Fosen

Statens vegvesen

Vegplanleggar/planprosjektleiar på Leikanger

Statens vegvesen

Arealforvaltere

Statens vegvesen

Bli byggeleder for vår utbyggingsseksjon

Statens vegvesen

Kontrollingeniør

Statens vegvesen

Liker du å finne ut av viktige saker?

Statens vegvesen

Trafikkoperatør - VTS

Statens vegvesen

Kristiansand S

Bruplanlegger

Statens vegvesen

Køyretøykontrollørar

Statens vegvesen

Stavanger

Vi søkjer Geoteknikarar i Stavanger og Bergen

Statens vegvesen

Har du lyst til å være med på å styre elektrovirksomheten i Statens vegvesen?

Statens vegvesen

Statens vegvesen Region nord søker

Statens vegvesen

Statens vegvesen Region nord søker

Statens vegvesen

To ledige stillinger som kontrollingeniør for utbygging og drift

Statens vegvesen

Byggeleiar innan investering og vedlikehaldsprosjekt

Statens vegvesen

Kontrollingeniør tunelprosjekt

Statens vegvesen

Elektromedarbeider

Statens vegvesen

På veg for et bedre samfunn!

Statens vegvesen

Leiar for prosjektpilot innan Intelligente transportsystem

Statens vegvesen

Byggjeleiar innan forvaltning, drift og vedlikehald av bruer

Statens vegvesen

Ledig stilling som kontrollingeniør innan elektro

Statens vegvesen

Framleis utfordrande stillingar i Statens vegvesen----les meir om desse !  Kanskje du og vil søkje?

Statens vegvesen