Statens Vegvesen

Trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Hvilken vil du klare deg uten? Vegvesenets oppdrag er å sørge for alle tre faktorene – samtidig. Derfor trenger vi den beste kompetansen.

Se hvorfor du vil jobbe i Statens vegvesen
Se hva Statens vegvesen gjør

Kontrollingeniør Håkon Matre kontrollerer kabelspinning på Hardangerbrua.

Noen av våre medarbeidere

Jeg får de kursene jeg trenger, og det betyr mye for min motivasjon i jobben min.
Signe Evjen
Kontrollingeniør

Se Signe fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=M9J4376RKVY

Med mer erfaring økte ansvaret, og jeg fikk bryne meg på mer omfattende og komplekse prosjekter.
Håkon Skagen
Prosjekteringsleder

Se Håkon fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=16J4pb29YJo

Ledige stillinger

Planlegg fremtiden sammen med oss!

Statens vegvesen Region øst

Er du vår nye IKT-ansvarlige for det administrative området?

Statens vegvesen Vegdirektoratet - arbeidssted Oslo

Kontrollingeniør tunnel - Ryfast

Statens vegvesen Region vest

Køyretøykontrollør

Statens vegvesen Region vest

Kristiansand S

Kontrollingeniør

Statens vegvesen Region sør

Produksjons- og målstyringsansvarleg

Statens vegvesen Region vest

Regional planleggar utekontroll

Statens vegvesen Region vest

Kontrollingeniør vegbygging, drift og vedlikehold av veger - Bli med på utvikling av framtidens E6 på Helgeland

Statens vegvesen Region nord

Kontrollingeniør gravetillatelse og arbeidsvarsling

Statens vegvesen Region øst

Kontrollingeniør tunnel

Statens vegvesen Region sør

Landmålar - Bergen

Statens vegvesen Region vest

Arealplankontakt /kommunekontakt

Statens vegvesen Region vest

Utekontroll faggruppeleiar Bergen, Stord og Voss

Statens vegvesen Region vest

Utekontroll faggruppeleiar Stavanger/Haugesund

Statens vegvesen Region vest

Merkantil faggruppeleiar Stavanger/Haugesund

Statens vegvesen Region vest

Byggeleder driftskontrakt Nord-Gudbrandsdal

Statens vegvesen Region øst

Trafikant faggruppeleiar Voss, Sogndal, Førde og Norfjordeid

Statens vegvesen Region vest

Vil du bidra til at kunnskap om vannkvalitet blir tatt i bruk i framtidens transportsystem?

Statens vegvesen Vegdirektoratet - arbeidssted Oslo

Trafikant faggruppeleiar Haugesund, Stord, Odda

Statens vegvesen Region vest

Trafikant faggruppeleiar Bergen

Statens vegvesen Region vest

Grunnborer / Tilrettelegger

Statens vegvesen Region sør

Gjør planer om til veger og gater, gang- og sykkelanlegg, kollektiv- og trafikksikkerhetstiltak.

Statens vegvesen Region øst

Bli med i utforming og utvikling av samferdselsoppgaver i Østfold

Statens vegvesen Region øst

Kontrollingeniør drift

Statens vegvesen Region øst

Seksjonsleiar for vegseksjon Fjordane

Statens vegvesen Region vest

Prosjektleiar for Førdepakken

Statens vegvesen Region vest

Vil du jobbe med å forebygge og avdekke kriminalitet?

Statens vegvesen Region sør

Gjør en viktig jobb innen byplanlegging i Oslo

Statens vegvesen Region øst

Trafikkoperatør VTS

Statens vegvesen Region sør

Kjøretøyinspektør / Kjøretøyingeniør

Statens vegvesen Region sør

Juridisk rådgiver - Arbeids- og tjenestemannsrett

Statens vegvesen Region øst

Kontrollingeniører tunnel for Nordøyvegen

Statens vegvesen Region midt

V/A ingeniør Planseksjonen

Statens vegvesen Region vest

Prosjekteringsleiar Planseksjonen

Statens vegvesen Region vest

Planbestillar Plan- og forvaltning

Statens vegvesen Region vest

Stavanger

Faglaborant

Statens vegvesen Region vest

Seksjonsleiar Planseksjonen

Statens vegvesen Region vest