2365 følgere

Statens Vegvesen

Trafikksikkerhet, fremkommelighet og miljø. Hvilken vil du klare deg uten? Vegvesenets oppdrag er å sørge for alle tre faktorene – samtidig. Derfor trenger vi den beste kompetansen.

Se hvorfor du vil jobbe i Statens vegvesen
Se hva Statens vegvesen gjør

Kontrollingeniør Håkon Matre kontrollerer kabelspinning på Hardangerbrua.

Noen av våre medarbeidere

Jeg får de kursene jeg trenger, og det betyr mye for min motivasjon i jobben min.
Signe Evjen
Kontrollingeniør

Se Signe fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=M9J4376RKVY

Med mer erfaring økte ansvaret, og jeg fikk bryne meg på mer omfattende og komplekse prosjekter.
Håkon Skagen
Prosjekteringsleder

Se Håkon fortelle om jobben sin: https://www.youtube.com/watch?v=16J4pb29YJo

Ledige stillinger

2365 følgere

Kristiansand S

Ledig stilling førerprøvesensor

Statens vegvesen

Kontrollingeniør for støytiltak, Sotrasambandet

Statens vegvesen

Berg i Østfold

Trygge biler på vegene våre!

Statens vegvesen

Prosjekt Vestoppland - ledig stilling som controller

Statens vegvesen

Grunnerverv

Statens vegvesen

Statens vegvesen søker

Statens vegvesen

Vi søker ny medarbeider til Tilsynsseksjonen

Statens vegvesen

Prosjekt Vestoppland - ledig fast stilling som HMS koordinator

Statens vegvesen

Laborant

Statens vegvesen

Trygge biler på vegene våre!

Statens vegvesen

Utekontrollseksjonen i Region nord har ledig fast stilling som

Statens vegvesen