Utløpt

Klimarådgiver

Arbeidsgiver
Klimaetaten
Stillingstittel
Klimarådgiver
Frist
22.01.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Klimaetaten, Oslo kommune
Et utslippsfritt Oslo innen 2030?
Klimaetaten søker to nye klimarådgivere

 

Oslo har en lederposisjon innen grønn byutvikling og er blant de byene i verden som har kommet lengst i tilrettelegging og gjennomføring av tiltak for å redusere utslipp. Bystyret har vedtatt ambisiøse klimamål, som gir en historisk mulighet til å oppgradere byen ved å redusere utslippene og tilpasse oss til klimaendringene.
 
Vi er på jakt etter to nye klimarådgivere som samlet sett skal dekke oppgavene under. Hvilke
oppgaver som legges til den enkelte stilling vil bli tilpasset rådgiverens kompetanse og erfaring. Oppgaveportefølgen vil også variere over tid. 

Arbeidsoppgaver

 • Utrede og vurdere nye klimatiltak
 • Arbeid med Oslos klimabudsjett og oppfølging av andre kommunale etaters
  rapportering på klimatiltak
 • Videreutvikle kommunens ledelses- og styringssystem på klimaområdet
 • Samarbeide med byer internasjonalt for å spre erfaringer fra Oslos klimaarbeid og hente hjem kunnskap fra andre 
 • Koordinere og forvalte prosjektsamarbeid med internasjonale organisasjoner innen klima, og bidra til god internasjonal kommunikasjon
 • påregne å bidra i hele avdelingens arbeidsområde og ved noen anledninger hele
  etatens ansvarsområde

Klimaetaten er organisert i tre avdelinger, hvor Klimafaglig avdeling har ansvar for det strategiske arbeidet som følger av rollen som fagetat og det operative ansvaret for gjennomføring av etatens egne klimatiltak. 

Klimafagavdelingens oppgaver og ansvarsområder er:

 • Fagområdene mobilitet, energi, klimaledelse og klimabudsjett og klimatilpasning 
 • Strategisk arbeid som følger av rollen som fagetat; policyutvikling på klimaområdet, klimafaglig sekretariat for byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel, klimaledelse og klimabudsjett og produksjon og kvalitetssikring av innhold for kommunikasjon 
 • Operativt ansvar for gjennomføring av Klimaetatens egne klimatiltak 
 • Faglig arbeid knyttet til tilskuddsforvaltningen Klimaetaten har ansvaret for 
 • Drifte og følge opp nettverket Næring for klima, andre nettverk og storbysamarbeid, internasjonalt samarbeid om EUs 100 klimanøytrale byer, og ulike organisasjoner 

Kvalifikasjoner

 • Kunnskap om relevante klimafaglige spørsmål som for eksempel vurdering av
  klimatiltak, klimaledelse, klimaindikatorer, samfunnsøkonomisk analyse,
  effektberegninger av klimatiltak.
 • Relevant erfaring fra arbeid med klimaspørsmål
 • Relevant høyere utdanning, for eksempel økonom, sivilingeniør, statsvitenskap eller jurist. Lang erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Ønskelig med kunnskap om kommunale og nasjonale styringssystemer.
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Initiativrik, med gode samarbeidsevner og evne til å skape entusiasme for nødvendige endringer
 • Evne og vilje til å følge utviklingen i et dynamisk fagfelt og sette seg inn i ny kunnskap
 • Engasjement for klimaspørsmålet
 • Evne til å kommunisere fagområdet på en forståelig måte som kan bidra til atferdsendring hos Oslos befolkning og næringsliv
 • Analytisk og strukturert
 • Fleksibel og nysgjerrig
 • Samarbeider godt i team
 • Stor arbeidskapasitet og fleksibilitet i arbeidsform og oppgaver

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100% fast stilling
 • Ansettelse snarest
 • Attraktive arbeidslokaler sentralt i Oslo sentrum
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger gjennom Oslo Pensjonsforsikring (opf.no)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et trivelig og engasjerende arbeidsmiljø 
 • Gode muligheter for faglig utvikling med spennende oppgaver og utfordringer med klimapolitisk fokus 
 • Stillingen avlønnes som spesialkonsulent II, stillingskode 0195 og innplasseres i henhold til etatens lønnspolitikk 

 

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.
 

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Om arbeidsgiveren

Om Klimaetaten

Klimaetaten ble opprettet 1. juli 2016. Etaten skal være en pådriver for å nå kommunens ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene i Oslo med 95 prosent innen 2030, og bidra til en klimarobust by. Etaten har ansvar for oppfølging av Oslos klimastrategi, og skal bidra til en kraftfull klimaledelse og –styring av kommunen. Etaten skal mobilisere til atferdsendring for å nå Oslos klimamål, og bygge nettverk for gjennomføring av klimatiltak.  Klimaetaten rapporterer til Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel.Ung etat

Vi er en relativt liten etat i Oslo kommune med rundt 45 ansatte, men med et stort satsningsområde. Som en ung etat jobber vi med å bygge gode jobbrelasjoner, skape effektive rutiner, og ikke minst lage kultur for å sammen løse vårt viktige samfunnsoppdrag. Klimaetaten er organisert i tre avdelinger, administrasjonsavdeling, kommunikasjonsavdeling, og klimafaglig avdeling. 

 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Olav Vs gate 4, 0161 Oslo
Bransje
Miljøtjenester,
Offentlig administrasjon,
Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Saksbehandler

Nøkkelord

klima, klimatiltak, miljø, rådgiver, styringssystemer

Video

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Beate Eikesæth
Stillingstittel
Senior rekrutteringsrådgiver Cruit
Telefon
913 95 985
Kontaktperson
Audun Garberg
Stillingstittel
Avdelingssjef, klimafaglig avdeling
Telefon
913 54 998
Følg firma
613 følger dette firmaet

Olav Vs gate 4, 0161 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 285098440
Sist endret 28. des. 2022 14:24

Rapporter annonse

,
,
,