Klimaetaten, Oslo kommune

Klimaetaten er en pådriver for å nå kommunens ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene i Oslo med 95 prosent innen 2030, og har blant annet ansvar for oppfølging av kommunens klimastrategi.

Les mer på våre hjemmesider

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.