339 følgere

Klimaetaten, Oslo kommune

Det grønne skiftet handler om en oppgradering av Oslo til en bærekraftig nullutslippsby. Klimaarbeidet vil gjøre Oslo til en mer attraktiv by med økt trivsel. Klimaetaten ble opprettet 1.7.2016.

Ledige stillinger

339 følgere
Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.