Klimaetaten, Oslo kommune

Klimaetaten er en pådriver for å nå kommunens ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene i Oslo med 95 prosent innen 2030, og har blant annet ansvar for oppfølging av kommunens klimastrategi.

Les mer på våre hjemmesider

Oslofolk investerer i klimatiltak som aldri før. Borettslag, sameier, bedrifter og privatpersoner oppgraderer, sparer energi og kutter klimagassutslipp. Kommunen er med på spleiselaget gjennom klimatilskudd.no!

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.