Klimaetaten, Oslo kommune

Det grønne skiftet handler om en oppgradering av Oslo til en bærekraftig nullutslippsby. Klimaarbeidet vil gjøre Oslo til en mer attraktiv by med økt trivsel. Klimaetaten ble opprettet 1.7.2016.

Ledige stillinger

Her vises ledige stillinger fra FINN jobb.