322 følgere

Klimaetaten, Oslo kommune

Det grønne skiftet handler om en oppgradering av Oslo til en bærekraftig nullutslippsby. Klimaarbeidet vil gjøre Oslo til en mer attraktiv by med økt trivsel. Klimaetaten ble opprettet 1.7.2016.

Ledige stillinger

322 følgere

Teknologirådgiver fossilfrie og utslippsfrie løsninger - prosjektstilling for to år

Oslo kommune - Klimaetaten

Tre klimarådgivere (faste stillinger)

Oslo kommune - Klimaetaten

Personal- og HR-rådgiver (fast)

Oslo kommune - Klimaetaten