Utløpt

Har du evne til å raskt tilpasse deg nye og ukjente miljøer?

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
ODS-operatør i Etterretningsbataljonen
Frist
17.01.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

ODS-operatør i Etterretningsbataljonen

Har du evne til å raskt tilpasse deg nye og ukjente miljøer? Liker du å løse praktiske utfordringer? Kan du håndtere uoversiktlige og potensielt farlige situasjoner?  

For å kunne planlegge og gjennomføre militære operasjoner som bidrar til å trygge Norge, er Forsvaret avhengig av sannferdig og relevant informasjon. Det er alltid nyttig å vite hva en motstander har til hensikt å gjøre, men det kan også være svært verdifullt å vite hvor lokalbefolkningen samler seg for å se på fotball-VM. Bredden i hvor og hvordan vi jobber, er stor.

Menneskebasert innhenting (MI/HUMINT) handler om å få tilgang til etterspurt informasjon gjennom kontakt med mennesker. Etterretningsbataljonen ser nå etter nye kandidater til flere stillinger innen dette svært spennende fagfeltet.

Som ODS-operatør* er du avgjørende for at MI/HUMINT-operasjoner kan utføres på en trygg og effektiv måte. Gjennom blant annet overvåkningsoperasjoner og dokumentasjonsoppdrag vil du bidra til å øke kvaliteten på informasjonen som hentes inn fra menneskelige kilder. Du vil i tillegg ha det overordnede ansvaret for å ivareta sikkerheten under MI/HUMINT-operasjonene.

*ODS = Overvåkning, Dokumentasjon og Sikkerhet. Dette er tre sentrale kompetanseområder for en ODS-operatør, dog ingen utfyllende beskrivelse av en ODS-operatørs arbeidshverdag.Etterretningsbataljonen trygger Norge gjennom helt spesielle oppdrag.

Har du lyst til å bidra? Vil du bli en del av et unikt fellesskap?   ARBEIDSOPPGAVER:

MI/HUMINT-operasjoner handler om å finne, vurdere og anvende menneskelige kilder for å skaffe etterspurt informasjon. Som ODS-operatør er du en nøkkelspiller for å skape best mulige rammer for slike operasjoner. Dette krever både mental robusthet og evne til improvisere. Du må eksempelvis kunne delta i en kompleks overvåkingsoperasjon og samtidig ha plass i hodet til å fortløpende vurdere en oppdukkende trussel i nærområdet. Med overordnet ansvar for sikkerhet er ODS-operatører også en kritisk komponent for å vurdere risiko i MI/HUMINT-operasjoner. Som ODS-operatør må du mestre å både jobbe svært selvstendig og i tett samvirke med MI-operatører og MI-analytikere.

 

KVALIFIKASJONER:

  • Fylle 23 år i løpet av ansettelsesåret
  • Fullført førstegangstjeneste
  • Hatt førerkort klasse B i minst to år
  • Inneha norsk statsborgerskap
  • Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner
  • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
  • Ha gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
  • Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå
  • Bestå fysiske minstekrav til karakter 5 for å starte utdanningen
  • Minimum karakter 5 på teoriprøvene fra sesjon (allment evnenivå)

 

PERSONLIGE EGENSKAPER:

Som ODS-operatør må du kunne tilpasse deg et variert menneskelig og geografisk terreng, i ulike deler av verden. Vi ønsker derfor både menn og kvinner, av ulik alder og med ulik kulturbakgrunn velkommen som søkere. Som ODS-operatør må du være i stand til å ta hurtige og gode beslutninger i situasjoner som kan være svært uoversiktlige. Militær erfaring er en fordel men ikke et krav for å lykkes i denne jobben.

Du kan ellers forvente jevn flyt av faglige utfordringer og problemstillinger, og du må like å jobbe tett på kollegene dine. Vi er en liten avdeling der det forventes at alle er med på å dra lasset, både faglig og sosialt.

Arbeidet som ODS-operatør er sensitivt og vi oppfordrer alle våre søkere til å utvise diskresjon rundt sin søknadsprosess.  

ARBEIDSSTED 

Grunnutdanningen skjer primært i Oslo-området, med enkelte bolker på ulike lokasjoner i Nord-Norge. Etter fullførtutdanning vil du ha Setermoen som hovedbase, men mye arbeid vil foregå andre steder, som oftest i sentrale østlandsområder. Svært mange av våre ansatte er bosatt i Sør-Norge og pendler til Setermoen de ukene arbeidet foregår der. Forsvarets pendlerordninger dekker både reisekostnader og bolig.      


LØNN OG ARBEIDSTID

Du vil få en grunnlønn basert på ditt utdanningsnivå og din arbeidserfaring i tråd med Hærens lønnspolicy. En mastergradgir deg som minimum lønnstrinn 55 (509500 kr), mens en bachelorgrad eller et fagbrev gir minimum lønnstrinn 45 (435600 kr). I tillegg til grunnlønn kommer variable tillegg som vil utgjøre en betydelig andel av din totale lønn. Gjennom overtidsarbeid og øvingsaktivitet vil du opparbeide deg et stort antall avspaseringstimer som gir mulighet til ekstra lange ferier og friperioder. Normalt har derfor våre ansatte én uke vinterfri, to uker påskefri, fem til seks uker sommerferie, én uke høstfri og to uker julefri. 

I kursperioden fra august til desember vil du som elev under utdanning kun motta grunnlønn. 

 

HVA SKAL DU SENDE INN?

Vi ønsker at du sender oss CV, søknad og selvbiografi.  

Søknaden skal skrives på engelsk og bør inneholde begrunnelse for hvorfor du ønsker denne jobben og hvorfor du oppfatter deg selv som egnet. Lengde: 1-2 sider.

Selvbiografien er din mulighet til å gi oss et inntrykk av hvem du er som person, og hvorfor du har blitt den du har blitt. Vi ønsker kort og greit å bli bedre kjent med en potensiell framtidig kollega. Lengde: 2-4 sider.  

 

OM ETTERRETNINGSBATALJONEN:

Etterretningsbataljonen (EBN) samler inn etterspurt informasjon gjennom blant annet visuell overvåkning, bildeanalyse, avlytting av radiosamband, eller ved å snakke med mennesker. Informasjonen blir så analysert og bearbeidet til det vi kaller etterretninger - som litt banalt kan beskrives som spådommer om fremtiden forankret i solide fakta og observasjoner fra nåtiden. Innsatsen vår bidrar til at militære og sivile ledere får hjelp til å fatte best mulige beslutninger for landet vårt.

I EBN får du jobbe med oppdrag og problemstillinger som griper inn i globale konfliktsituasjoner og norske sikkerhetsbehov. Hos oss jobber det både høyt utdannede akademikere og folk med tung militærfaglig kompetanse og erfaring. Vi har ansatte med bakgrunn fra blant annet ingeniørfag, økonomi, jus, statsvitenskap, medievitenskap, pedagogikk og psykologi. Hovedkvarteret vårt er på Setermoen i indre Troms og vi er en del av Hæren som er Forsvarets styrker på bakken.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Nettverk
LinkedIn
Sektor
Offentlig
Antall stillinger
15
Sted
Altevannsveien, 0150 Oslo
Bransje
Forsvar og militær
Stillingsfunksjon
Sikkerhet,
Militært personell
Arbeidsspråk
Engelsk,
Norsk

Nøkkelord

etterretning, humint, operatør, overvåkning, sikkerhet

Spørsmål om stillingen

Følg firma
10684 følger dette firmaet

Altevannsveien, 0150 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 283989335
Sist endret 11. jan. 2023 13:01

Rapporter annonse