Utløpt

Er du interessert i hva som er drivkreftene i oss som mennesker?

Arbeidsgiver
Forsvaret
Stillingstittel
MI-operatør i Etterretningsbataljonen
Frist
17.01.2023
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret

MI-operatør i Etterretningsbataljonen

Kommer du lett i kontakt med andre mennesker? Klarer du å tilpasse deg ulike miljøer? Er du interessert i hva som er drivkreftene i oss som mennesker?  

Menneskebasert innhenting (MI/HUMINT) handler om å få tilgang til etterspurt informasjon gjennom kontakt med mennesker. Etterretningsbataljonen ser nå etter nye kandidater til flere stillinger innen dette svært spennende fagfeltet.

For å kunne planlegge og gjennomføre militære operasjoner som bidrar til å trygge Norge, er Forsvaret avhengig av sannferdig og relevant informasjon. Det er alltid nyttig å vite hva en motstander har til hensikt å gjøre, men det kan også være svært verdifullt å vite hvor lokalbefolkningen samler seg for å se på fotball-VM. Bredden i hvor og hvordan vi jobber, er stor.

 

Etterretningsbataljonen trygger Norge gjennom helt spesielle oppdrag. 

Har du lyst til å bidra? Vil du bli en del av et unikt fellesskap? 

 

ARBEIDSOPPGAVER:

Menneskebasert innhenting er en måte å samle informasjon på som har lange tradisjoner innenfor etterretningsfaget. MI-operasjoner handler om å jobbe målrettet for å finne, vurdere og anvende menneskelige kilder i områder hvor militære operasjoner foregår eller er planlegges. Denne typen operasjoner er avhengig av MI-operatørenes evne til å etablere og forvalte et kildenettverk. Som MI-operatør vil du derfor lære å tolke og forstå hva som påvirker andre mennesker og hvordan dette kan brukes for å bygge tillit og skape relasjoner.

 

KVALIFIKASJONER:

  • Fylle 25 år i løpet av ansettelsesåret
  • Fullført førstegangstjeneste ELLER fullført en bachelorgrad*
  • Hatt førerkort klasse B i minst to år
  • Inneha norsk statsborgerskap
  • Være villig til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner
  • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
  • Ha meget gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
  • Kunne sikkerhetsklareres for høyeste nivå
  • Bestå fysiske minstekrav til karakter 5 for å starte utdanningen
  • Minimum karakter 5 på teoriprøvene fra sesjon (allment evnenivå)

* Kandidater uten fullført førstegangstjeneste er også søknadsberettiget, dersom de (som minimum) har fullført en bachelorgrad innen 1. august 2023.

 

PERSONLIGE EGENSKAPER:

Sosiale, mentale og intellektuelle evner er sentrale i en jobb som vil kreve mye av deg men også gi svært mye tilbake, både faglig og kollegialt. Du trenger ikke være noe supermenneske for å jobbe hos oss men du bør være over snittet smart og elastisk, enten du sitter på skolebenken eller er rundt lunsjbordet. Sist men ikke minst må du være mer glad i utvikling enn trygghet.

Du kan ellers forvente jevn flyt av faglige utfordringer og problemstillinger, og du må like å jobbe tett på kollegene dine. Vi er en liten avdeling der det forventes at alle er med på å dra lasset, både faglig og sosialt.

Jobben som MI-operatør utføres ofte på tvers av ulike miljøer, og avdelingen er avhengig av bredde og mangfold blant operatørene for å ivareta sin fleksibilitet og tilpasningsevne. Vi ønsker derfor både menn og kvinner, av ulik alder og med ulik kulturbakgrunn velkommen som søkere.

Arbeidet som MI-operatør er sensitivt og vi oppfordrer alle våre søkere til å utvise diskresjon rundt sin søknadsprosess.  

 

ARBEIDSSTED 

Grunnutdanningen skjer primært i Oslo-området, med enkelte bolker på ulike lokasjoner i Nord-Norge. Etter fullførtutdanning vil du ha Setermoen som hovedbase, men mye arbeid vil foregå andre steder, som oftest i sentrale østlandsområder. Svært mange av våre ansatte er bosatt i Sør-Norge og pendler til Setermoen de ukene arbeidet foregår der. Forsvarets pendlerordninger dekker både reisekostnader og bolig.      


LØNN OG ARBEIDSTID

Du vil få en grunnlønn basert på ditt utdanningsnivå og din arbeidserfaring i tråd med Hærens lønnspolicy. En mastergradgir deg som minimum lønnstrinn 55 (509500 kr), mens en bachelorgrad eller et fagbrev gir minimum lønnstrinn 45 (435600 kr). I tillegg til grunnlønn kommer variable tillegg som vil utgjøre en betydelig andel av din totale lønn. Gjennom overtidsarbeid og øvingsaktivitet vil du opparbeide deg et stort antall avspaseringstimer som gir mulighet til ekstra lange ferier og friperioder. Normalt har derfor våre ansatte én uke vinterfri, to uker påskefri, fem til seks uker sommerferie, én uke høstfri og to uker julefri. 

I kursperioden fra august til desember vil du som elev under utdanning kun motta grunnlønn. 

HVA SKAL DU SENDE INN?

Vi ønsker at du sender oss CV, søknad og selvbiografi.  

Søknaden skal skrives på engelsk og bør inneholde begrunnelse for hvorfor du ønsker denne jobben og hvorfor du oppfatter deg selv som egnet. Lengde: 1-2 sider.

Selvbiografien er din mulighet til å gi oss et inntrykk av hvem du er som person, og hvorfor du har blitt den du har blitt. Vi ønsker kort og greit å bli bedre kjent med en potensiell framtidig kollega. Lengde: 2-4 sider.  

 

MER OM ETTERRETNINGSBATALJONEN:

Etterretningsbataljonen (EBN) samler inn etterspurt informasjon gjennom blant annet visuell overvåkning, bildeanalyse, avlytting av radiosamband, eller ved å snakke med mennesker. Informasjonen blir så analysert og bearbeidet til det vi kaller etterretninger - som litt banalt kan beskrives som spådommer om fremtiden forankret i solide fakta og observasjoner fra nåtiden. Innsatsen vår bidrar til at militære og sivile ledere får hjelp til å fatte best mulige beslutninger for landet vårt.

I EBN får du jobbe med oppdrag og problemstillinger som griper inn i globale konfliktsituasjoner og norske sikkerhetsbehov. Hos oss jobber det både høyt utdannede akademikere og folk med tung militærfaglig kompetanse og erfaring. Vi har ansatte med bakgrunn fra blant annet ingeniørfag, økonomi, jus, statsvitenskap, medievitenskap, pedagogikk og psykologi. Hovedkvarteret vårt er på Setermoen i indre Troms og vi er en del av Hæren som er Forsvarets styrker på bakken.

Om arbeidsgiveren

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.

Nettverk
LinkedIn
Sektor
Offentlig
Antall stillinger
15
Sted
0150 Oslo
Bransje
Forsvar og militær
Stillingsfunksjon
Militært personell,
Rådgivning,
Sikkerhet
Arbeidsspråk
Engelsk,
Norsk

Nøkkelord

etterretning, humint, operatør, rådgiver

Spørsmål om stillingen

Følg firma
10691 følger dette firmaet

0150 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 283870997
Sist endret 11. jan. 2023 13:04

Rapporter annonse