Utløpt

Stipendiat til BOVEL - Senter for bolig- og velferdsforskning (kvantitativ)

Arbeidsgiver
OsloMet - storbyuniversitetet
Stillingstittel
Stipendiat til BOVEL
Frist
05.05.2022
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med OsloMet – storbyuniversitetet

Stipendiat til BOVEL - Senter for bolig- og velferdsforskning (kvantitativ)

Vi har nå ledig en stipendiatstilling knyttet til forskningssenteret BOVEL. Stillingen er en åremålsstilling over tre år, men kan forlenges med engasjement i andre prosjekter på NOVA.

BOVEL er et forskingssenter som finansieres av Kommunal- og distriktsdepartementet og består av SVA-institutttene ved OsloMet, Frischsenteret, Institutt for samfunnsforskning, Fafo, VID vitenskapelige høgskole, Nord Universitet og Nordlandsforskning. Stipendiaten vil arbeide ved Seksjon for aldersforskning og boligstudier ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Seksjonen består av forskere med bakgrunn fra historie, psykologi, samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, sosiologi og statsvitenskap.

Stillingen forutsetter fullført mastergradsutdanning innenfor sosiologi, statsvitenskap, samfunnsgeografi eller samfunnsøkonomi, og at stipendiaten tas opp ved ett av ph.d.-programmene ved OsloMet.

Arbeidsområde

Stipendstillingen er knyttet til Senter for bolig- og velferdsforskning (BOVEL). Ph.d.-prosjektet forventes å falle inn under senterets sentrale forskningstema: lavinntektsgrupper på boligmarkedet, eieretablering/eierlinja, kommunal boligpolitikk, effekter av offentlig politikk, boforhold på leiemarkedet og sammenhengen mellom boforhold og sentrale velferdsområder som arbeid, utdanning og helse på kort og lang sikt. Det er et krav at ph.d.-prosjektet har en kvantitativ innretning og benytter senterets omfattende registerdatabase.  

Søknad

Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor du søker stillingen og hva som gjør at du er spesielt godt egnet for å kunne gjennomføre dette ph.d.-arbeidet. I tillegg skal det vedlegges en prosjektbeskrivelse på maks 5 sider, inkl. referanser, skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk med en overordnet problemstilling og beskrivelse av teori og metode.

Interesserte bør kontakte Jardar Sørvoll (jarso@oslomet.no) for tilgang til arbeidsprogrammet. Beskrivelsen av doktorgradsarbeidet må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad innen 3 år.

 Kvalifikasjoner og vilkår

 Du må ha:
 • utdanning på mastergradsnivå i sosiologi, statsvitenskap, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi eller annet relevant fagområde med minimumkarakteren B.
 • god kvantitativ metodekompetanse.
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk eller et annet nordisk språk og engelsk.

 

Vi ønsker kandidater som har:
 • interesse for og kunnskap om forskningsfelt knyttet til boligpolitikk, sosialpolitikk, boligmarked og/eller andre velferdsområder som utdanning, arbeid eller trygdeytelser.
 • interesse for å utvikle kompetanse innen avanserte kvantitative metoder
 • evne til selvstendig arbeid og gjennomføring.
 • gode samarbeidsevner og evner å utvise fleksibilitet i arbeidet.

 

Vi tilbyr deg:

 • muligheter for faglig videreutvikling i et etablert forskningsmiljø.
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø.
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, p.t. kr. 491 200 per år. Stillingen er innplassert i lønnsramme 20, som sørger for lønnsutvikling i perioden som stipendiat. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse. For svært kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Ansettelse forutsetter opptak ved et av OsloMets doktorgradsprogrammer. 

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknadenlaste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • Eventuell liste over vitenskapelig publikasjoner
 • Inntil fem publikasjoner du ønsker vurdert, herunder masteroppgave

Kontakt på jarso@oslomet.no.no for tilsending av prosjektbeskrivelsen og mlskog@oslomet.no ved eventuelle spørsmål om søknadsportalen.

 • Vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F / bestått/ikke bestått.)
 • Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk. Oversettelser må være autorisert.
 • Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges

 Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med:

Forskningsleder Hans Christian Sandlie (hans.c.sandlie@oslomet.no) eller leder for BOVEL Jardar Sørvoll (jarso@oslomet.no)

Søknadsfrist: 5. mai 2022

Ref: 22/02041

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Besøk OsloMet på LinkedIn 

Om arbeidsgiveren

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Nettverk
LinkedIn
Sektor
Offentlig
Sted
Pilestredet, 0167 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor

Nøkkelord

stipendiat, forskning, prosjekt, bolig, velferd

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
May-Lill Skogli
Telefon
402 44 028
Følg firma
2141 følger dette firmaet

Pilestredet, 0167 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 252419616
Sist endret 24. mar. 2022 11:19

Rapporter annonse